Jsme schopni zničit všechna evropská hlavní města

Při monitorování antisemitů jsem narazil na článek od našeho bratra profesora Martina van Crevelda, který je umístěn na nacisticko antisemitském webu www.zvedavec.org nejčtenějším blogu českých antisemitů, který vám jistě nemusím představovat. Článek je tak zajímavý že jsem ho publikoval i zde, aby si ho mohli přečíst naši bratři a sestry, neboť předpokládám že málokteří z vás pravidelně člou neonacistické blogy.

„Jsme schopni zničit všechna evropská hlavní města“

Nadim Ladki

5.2.2009

Izraelský profesor a vojenský historik naznačil, že Izrael by mohl pomstít holocaust vyhlazením milionů Němců a jiných Evropanů.

Během rozhovoru, který byl v Jeruzalémě zveřejněn v pátek 23. ledna, profesor dějin vojenství na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě Martin van Creveld prohlásil, že Izrael je schopen zasáhnout většinu evropských hlavních měst nukleárními zbraněmi.

„Disponujeme několika stovkami atomových hlavic a raket a můžeme je odpálit všemi směry, třeba i na Řím. Většina evropských hlavních měst je terči našich leteckých sil.“ Upozornil, že „kolektivní deportace“ byla jedinou smysluplnou strategií Izraele vůči Palestincům. „Palestinci měli být všichni deportováni. Lidé, kteří o to usilují, čekají jen na správného muže a na pravou chvíli. Přede dvěma lety soudilo jen 7 či 8 procent Izraelců, že by to bylo nejlepší řešení, přede dvěma měsíci to bylo 33 procent a teď podle výzkumu Gallupova ústavu je to 44 procent.“

Creveld prohlásil, že podle jeho přesvědčení chtěl premiér Ariel Šaron Palestince deportovat. „Myslím, že je docela možné, že to chtěl udělat. Chtěl konflikt eskalovat. Ví, že jinak neuspějeme.“

Na dotaz, zda ho znepokojuje, že by se Izrael prováděním vyvražďovací deportace Palestinců stal darebáckým státem, citoval Creveld bývalého izraelského ministra obrany Moše Dajana, který prohlásil: „Izrael musí být jako honicí pes, příliš nebezpečný, aby se tím trápil.“ Izrael by se neměl příliš starat o to, zda se stává darebáckým státem. „Naše ozbrojené síly nejsou třinácté nejsilnější na světě, ale spíše druhé nebo třetí. Máme na to, abychom si podmanili svět. A mohu vás ujistit, že se to stane předtím, než Izrael půjde ke dnu.“

http://www.nowpublic.com/world/israeli-professor-we-could-destroy-all-european-capitals-0

jiný související příspěvek:

„Jak vám to může potvrdit kterákoliv prostitutka, za peníze udělá cokoliv, co budete chtít. Evropané jsou skutečně nízcí, nemorální lidé, kteří by prodali svou matku.“ „…jak lehce se může smysl pro humanitu civilizace vytratit z jejich tváří, ponechají jen zvíře. Toto zvíře má mnoho tváří a jmen. Občas se nazývají Němci, Poláci, Chorvati, Ukrajinci…….kým se stanou jindy? Církví, Červeným křížem anebo ministerskými předsedy, králi, vůdci. Potom pro změnu vidíme Američany, Francouze, Angličany a nakonec i nakažené Židy, nazývajících se levičáci. Na jméně nezáleží. Pod povrchem je pramen, základ společnosti, který učí nenávidět děti „jiných“ – odlišných… Toto jsou lidé konečného zla, dokud zvíře zůstává. Pod povrchem připraveni zabít žida. Na Zemi by bylo lepší, kdyby se zbavila evropských loupežníků. Možná jednou budeme žít ve šťastné době, když uvidíme úpadek a vymření pohřebiště zvaného Evropa.

Ano bratři, my bychom byli schopni zničit Evropu, ale uděláme to jen v případě že nebude jiné řešení. Naším cílem musí být zaplavit Evropu stovkami milionů Arabů, negrů, Turků a asiatů a jejich promíšení s evropským obyvatelstvem a rasová bastardizace a degenerace evropských národů, jak naplánovali náš bratr Nicolas Sarkozy spolu s nám zcela oddanou shiksou Angelou Merkel. Teprve v případě, že by tento plán selhal, přijde na řadu jaderný holocaust

Reklamy

5 komentářů to “Jsme schopni zničit všechna evropská hlavní města”

 1. Prefer statement and truth Says:

  10.kapitola (Evangelium S. Jana)
  …19.Tedy stala se opět různice mezi Židy pro ty řeči. 20.A pravili mnozí z nich: Ďábelství má a blázní. Co ho posloucháte? 21.Jiní pravili: Tato slova nejsou ďábelství majícího. Zdaliž ďábelství může slepých oči otvírati? 22.I bylo posvícení v Jeruzalémě, a zima byla. 23.I procházel se Ježíš v chrámě po síňci Šalomounově. 24.Tedy obstoupili jej Židé, a řekli jemu: Dokudž duši naši držíš? Jestliže jsi ty Kristus, pověz nám zjevně. 25.Odpověděl jim Ježíš: Pověděl jsem vám, a nevěříte. Skutkové, kteréž já činím ve jménu Otce svého, tiť svědectví vydávají o mně. 26.Ale vy nevěříte, nebo nejste z ovcí mých, jakož jsem vám pověděl. 27.ovce mé hlas můj slyší, a já je znám, a následujíť mne. 28.A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé. 29.Otec můj, kterýž mi dal, většíť jest nade všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého. 30.Já a Otec jedno jsme. 31.Tedy zchápali opět kamení Židé, aby jej kamenovali. 32.Odpověděl jim Ježíš: Mnohé dobré skutky ukázal jsem vám od Otce svého. Pro který z těch skutků kamenujete mne? 33.Odpověděli jemu Židé, řkouce: Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, totiž že ty, člověk jsa, děláš se Bohem. 34.Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste. 35.Poněvadž ty nazval bohy, k nimžto řeč Boží stala se, a nemůžeť zrušeno býti Písmo, 36.kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte, že se rouhám, že jsem řekl: Syn Boží jsem? 37.Nečinímliť skutků Otce svého, nevěřte mi. 38.Pakliť činím, byste pak mně nevěřili, skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm. 39.Tedy opět hledali ho jíti, ale on vyšel z rukou jejich. 40.I odšel opět za Jordán na to místo, kdež nejprv Jan křtil, a pozůstal tam. 41.I přišli k němu mnozí, a pravili: Jan zajisté žádného divu neučinil, ale všecko, cožkoli mluvil Jan o tomto, pravé bylo. 42.A mnozí tam uvěřili v něho.

  12.kapitola (Evangelium S. Jana)
  46.Já Světlo na svět jsem přišel, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal. 47.A slyšelliť by kdo slova má, a nevěřil by, jáť ho nesoudím; nebo nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych spasen učinil svět. 48.Kdož mnou pohrdá a nepřijímá slov mých, máť, kdo by jej soudil. Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi budou v nejposlednější den. 49.Nebo já sám od sebe jsem nemluvil, ale ten, jenž mne poslal, Otec, on mi přikázaní dal, co bych měl praviti a mluviti. 50.A vím, že přikázání jeho jest život věčný. A protož, což já mluvím, jakž mi pověděl Otec, takť mluvím.

  „Jen prosím za vás hříšné, v hodině smrti vaší, abyste nalezli pravou pravdu a zřekli se duchovního otroctví zla, které vás obalamutilo, všickni se ke mně ještě pomodlete, ale já posoudím skutky vaše, jestiť jste konali zlo, skončíte zle. Jestiť jste konali dobro, skončíte dobře. Já brzy přijdu, ve chvílích, kdy zlo uzavře kruh nad mými dětmi, v tu chvíli nebudu mít slitování s ďáblovými přisluhovači, bděte děti mé, uslyšíte skřípat zuby našich nepřátelův a jejich šílený křik a pláč, to pro ně bude pozdě!“ Zjevení mnicha v Římě, L.P 1478.

 2. HARRY FOTR Says:

  A jste schopni vyhledat toho psychouše ? 😀

 3. Předvoj Ježíše Says:

  Naše křesťanská mládež je už obeznámena:

  Každá snaha o světovládu vždycky stroskotala a nebude tomu jinak ani v budoucnosti, jen silné jednotlivé státy budou možné nasadit silné rasové elementy. Nechť je barva kůže naší uniformou a naše duše naším velitelem! Jo, ten konec už znáte, zase se to nepovedlo…Toto není nadávání, jen výkřik v temnotě.

  Modlitba k sv. Michaelovi
  SVATÝ MICHAELI archanděli, chraň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou.
  Nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
  A Ty kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, Božskou mocí do propasti pekelné. Amen.

 4. Hugo Says:

  Fajčenie trávy spôsobuje demenciu..choré jedince vyznávajúce 666 tieto tvrdenia jasne potvrdzuju..Odporučam ochranné psychiatrické liečenie.čim skor tym lepšie!

 5. Menachim Says:

  To je pěkný článek, i já bych osobně dal přednost zničením bílých gojímů rasovým míšením a bastardizací, ale pokud k tomu gojímové nebudou ochotni a nebo pokud dokonce povstanou a svrhnou naši vládu, pak rozpoutáme atomový holocaust!
  Adonai!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s


%d bloggers like this: