Kdo jsou svědkové Jehovovi

převzato ze stránek svědků jehovových

 

Kdo jsou?

 

Mají o vás zájem

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI si přejí, abyste se s nimi lépe seznámili. Možná je potkáváte jako své sousedy či spolupracovníky v zaměstnání nebo při nějaké jiné příležitosti v každodenním životě. Možná je vídáte na ulici, jak nabízejí své časopisy kolemjdoucím. Anebo jste s nimi již krátce mluvili, když přišli k vašim dveřím.

 

Svědkové Jehovovi mají skutečně zájem o vás a o vaše blaho. Chtějí být vašimi přáteli a říci vám více o sobě — o tom, čemu věří, o své organizaci i o tom, jak se dívají na lidi a na svět, v němž všichni žijeme. Proto byla pro vás připravena tato brožura.

 

Svědkové Jehovovi jsou v mnoha ohledech lidé jako všichni ostatní. Mají běžné problémy, ať už ekonomické, tělesné nebo citové. Občas dělají chyby, protože nejsou dokonalí, nemají božskou inspiraci a ani nejsou neomylní. Snaží se však poučit ze svých zkušeností a pilně studují Bibli, aby udělali potřebné změny. Zasvětili se Bohu a rozhodli se, že budou plnit jeho vůli, a proto se usilovně snaží žít v souladu s tímto zasvěcením. Při veškeré své činnosti hledají vedení z Božího slova a prostřednictvím Božího svatého ducha.

 

Zasvětili se Bohu

a rozhodli se plnit

jeho vůliJe pro ně velmi důležité, aby to, čemu věří, bylo založeno na Bibli, a ne na pouhých lidských spekulacích nebo na náboženských tradicích. Mají stejný postoj jako apoštol Pavel, který pod inspirací prohlásil: „Ať Bůh je shledán jako pravdivý, i kdyby každý člověk byl shledán jako lhář.“ (Římanům 3:4, Překlad nového světa *) Pokud jde o nauky, které jsou předkládány jako biblická pravda, svědkové se zcela ztotožňují s tím, jak Beroané přistupovali ke kázání, jež slyšeli od apoštola Pavla. „Přijali [to] slovo s největší dychtivostí mysli a denně pečlivě zkoumali Písma, zda je tomu tak.“ (Skutky 17:11) Svědkové Jehovovi jsou přesvědčeni, že všechny náboženské nauky by měly být podrobeny zkoumání, které ukáže, zda se shodují s inspirovaným Písmem — ať už se jedná o nauky předkládané jimi nebo někým jiným. Zvou a vybízejí vás, abyste to formou společného rozhovoru s nimi také udělali.

 

Věří, že Bible je

Boží slovoZ toho je zřejmé, že svědkové Jehovovi věří v Bibli jako v Boží slovo. Považují jejích 66 knih za knihy inspirované a historicky přesné. To, co je obvykle nazýváno Novým zákonem, označují jako Křesťanská řecká písma a Starému zákonu říkají Hebrejská písma. Opírají se jak o Řecká, tak o Hebrejská písma a chápou je v doslovném smyslu s výjimkou těch míst, kde výrazové prostředky či rámec jasně ukazují, že jde o obrazné nebo symbolické vyjádření. Chápou, že mnohá z biblických proroctví se již splnila, další se právě plní, kdežto jiná ještě na své splnění čekají.

 

JEJICH JMÉNO

Svědkové Jehovovi? Ano, tak se sami označují. Je to popisné jméno, které ukazuje, že přinášejí svědectví týkající se Jehovy, jeho božství a jeho záměru. Označení „Bůh“, „Pán“ a „Stvořitel“ — podobně jako „prezident“, „král“ a „generál“— jsou tituly a mohou se vztahovat na řadu různých osob. Ale „Jehova“ je osobní jméno a označuje všemohoucího Boha a Stvořitele vesmíru. To ukazuje Žalm 83:18, kde je podle překladu King James Version uvedeno: „Aby lidé poznali, že ty, jehož jméno jest JEHOVA, jsi nad celou zemí nejvyšší.“

 

Boží osobní jméno

ve starověké hebrejštině

 

Jméno Jehova (nebo Jahve, jemuž dává přednost římskokatolická Jeruzalémská bible a někteří učenci) se v původních Hebrejských písmech objevuje téměř 7 000krát. Většina Biblí je však v této podobě neuvádí, ale nahrazuje je slovy „Bůh“, „Pán“ nebo „Hospodin“. Nicméně i v některých takových Biblích člověk může rozpoznat, kde původní hebrejský text používá jméno Jehova, protože slova, která toto jméno nahrazují, jsou na těchto místech napsána velkými písmeny, tedy: BŮH, PÁN. Několik moderních překladů přesto používá buď jméno Jehova, nebo Jahve. Proto Překlad nového světa u Izajáše 42:8 uvádí tato slova: „Já jsem Jehova. To je mé jméno.“

 

Jejich jméno se vztahuje

k určitému soudnímu

přelíčeníBiblická zpráva, z níž vychází označení „svědkové Jehovovi“, se nachází ve 43. kapitole knihy Izajáš. Tam je světová scéna popsána jako přelíčení v soudní síni: Bohové národů jsou vyzýváni, aby buď předvedli své svědky, kteří by prokázali jejich údajnou spravedlnost, nebo aby vyslechli svědky, kteří stojí na Jehovově straně, a uznali pravdu. Jehova tam o svém lidu prohlašuje: „Vy svědkové moji jste, promlouvá Jahve, svědkové moji, které jsem zvolil, aby se poznalo a věřilo ve mne, uznalo konečně, jen já že jsem Bůh. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh, jiného po mně nebude nikdy. Jahve jsem já, pravý jsem Bůh a není mimo mne pomocníka.“ (Izajáš 43:10, 11, Heger)

 

Jehova Bůh měl na zemi své svědky tisíce let před Ježíšovým narozením. Jedenáctá kapitola dopisu Hebrejcům nejprve vyjmenovává některé z těchto lidí víry a v Hebrejcům 12:1 je pak řečeno: „Protože nás tedy obklopuje tak velký oblak svědků, odložme také každou zátěž a hřích, do něhož se snadno zaplétáme, a s vytrvalostí běžme závod, který je nám předložen.“ Ježíš před Pontským Pilátem prohlásil: „Proto jsem se narodil a proto jsem přišel do světa, abych vydal svědectví o pravdě.“ Ježíš je také nazván ,věrným a pravým svědkem‘. (Jan 18:37; Zjevení 3:14) A svým učedníkům řekl: „Přijmete moc, až na vás přijde svatý duch, a budete mi svědky jak v Jeruzalémě, tak v celé Judeji a Samaří a do nejvzdálenější končiny země.“ (Skutky 1:8)

 

Proto přibližně 6 000 000 lidí, kteří dnes ve více než 230 zemích oznamují dobrou zprávu o Jehovově Království v rukách Krista Ježíše, je přesvědčeno, že je vhodné, aby se označovali jako svědkové Jehovovi.

Reklamy

Jedna odpověď to “Kdo jsou svědkové Jehovovi”

  1. Vladimir Putna Says:

    Svedkove Jehovovi nemaji zajem, protoze nevyznavaji Boziho Syna ktery zemrel na krizi byl vlozen do hrobu a tretiho dne vstal ve Svem fyzickem tele z hrobu!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s


%d bloggers like this: