Naši bratři v Plzni nám porušováním zákona dělají víc škody než užitku

Převzato z www.eretz.cz

 

Nezákonný zákaz „Protestu proti sionismu“ v Plzni      

 

Autor: Max Blaustein   

Tuesday, 17. 02. 2009

 

Časy se mění. Ač jsem v minulosti Úřad městského obvodu Plzeň 3 nejprve chválil za správný výklad zákona o právu shromažďovacím a posléze si povzdechl, jak je úřad stávajícími právními normami nucen rozhodovat formalisticky, byť správně, s jeho posledním rozhodnutím se ztotožnit prostě nelze.

 

Úřad rozhodnutím ze dne 16. 2. 2009, Č.j.: OVS/ 00485/2009, zakázal dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o právu shromažďovacím (zákon č. 84/1990 Sb. v nyní účinném znění) shromáždění oznámené na den 21. února 2009, v době od 13 do 16 hodin, za účelem protestu proti Sionismu, uskutečněné průvodem po trase – Obchodní centrum Plaza, Solní ulice, náměstí Republiky v Plzni.

 

Důvody zákazu a jeho nezákonnost

Důvod zakázání shromáždění je vyjádřen v rozhodnutí takto:

Účel shromáždění je označen jako „PROTEST PROTI SIONISMU“. Sionismus je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do Erec Jisra’el a vybudování a udržení židovského státu. Jako Sionismus je také označováno politické hnutí, usilující o vybudování židovského státu, členící se na řadu politických směrů a skupin.

 

Dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o právu shromažďovacím, není možné shromážděním protestovat proti politickému nebo jinému smýšlení.

Úřad městského obvodu Plzeň 3 při posuzování účelu shromáždění „protest proti Sionismu“ dospěl k závěru, že shromáždění by mohlo směřovat k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, a k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.

V těchto třech odstavcích se nachází veškeré relevantní skutečnosti, týkající se zákazu shromáždění. Rozeberme si proto tyto pasáže postupně.

První odstavec velmi stručně, avšak neutrálně a věcně správně definuje pojem „sionismus.“

Druhý odstavec zcela nesprávně cituje ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) shromažďovacího zákona. Toto zákonné ustanovení totiž neříká, že „není možné shromážděním protestovat proti politickému či jinému smýšlení“, ale že „úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů.“

Je tedy nasnadě, že protestovat proti politickému nebo jinému smýšlení je zcela v souladu se zákonem, pouze není možné směřovat k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická a jiná práva jiných lidí mj. pro jejich politické či jiné smýšlení.

Je tedy možné ohlásit demonstraci proti komunismu, liberalismu, konservatismu, socialismu, anarchismu – či sionismu – pokud současně není směřováno k výzvě popírat nebo omezovat práva těch, kdo tyto názory zastávají.

A konečně odstavec třetí, který je skutečnou perlou. Perlou proto, že v něm absentuje uvedení jediného konkrétního důvodu, čím by shromáždění mělo naplňovat některou ze skutkových podstat § 10 odst. 1 písm. a) zákona. Úřad zcela mechanicky odcitoval celé ustanovení zákona, aniž by jediným slůvkem zmínil, kterou z řady alternativ zákazu považuje za naplněnou a zejména čím. Rozhodnutí je tak zcela nepřezkoumatelné.

Nezákonnost rozhodnutí pak navíc ještě graduje prohlášením, že úřad dospěl k závěru, že shromáždění „by mohlo směřovat“, přičemž zákon zcela jednoznačně požaduje, aby účel shromáždění k zakázanému chování směřoval. Nestačí tedy, aby se úřad usnesl, že „by mohlo směřovat“, ale musí konkrétně vysvětlit, čím účel shromáždění již „směřuje.“

 

„Nad rámec důvodu zákazu“ uvedené skutečnosti Úřad dále v odůvodnění rozhodnutí doplňuje:

Nad rámec výše uvedeného důvodu zákazu bylo zjištěno, že svolavatel shromáždění Tomáš Babka je dle vyjádření Policie ČR ze dne 16. 2. 2009 znám jako jeden z čelních představitelů Autonomních nacionalistů Plzeňsko s kontakty na radikální část Národního odporu Praha. Vzhledem k osobě svolavatele a oznámenému účelu shromáždění lze předpokládat, že se uvedeného shromáždění zúčastní osoby z řad příznivců radikálních hnutí a nelze vyloučit porušení zákona.

Z uvozujících slov „nad rámec výše uvedeného důvodu zákazu“ je zřejmé, že skutečnosti, týkající se svolavatele Babky nebyly důvodem, pro který bylo shromáždění zakázáno. Je proto nepochopitelné, proč úřad tyto informace vůbec do rozhodnutí uvedl, když sám popírá, že by byly důvodem zákazu. V odůvodnění rozhodnutí mají být uvedena skutková a právní zjištění, která odůvodňují výrok rozhodnutí, tedy v tomto případě zákaz shromáždění. Pokud by úřad dospěl k závěru, že zapojení svolavatele do radikálních struktur je důvodem či jedním z důvodů pro zákaz shromáždění, pak tento závěr jistě má v odůvodnění rozhodnutí své místo. Proč ale úřad seznamuje svolavatele – a prostřednictvím veřejné úřední desky i širokou veřejnost – s tím, co zjisti „nad rámec důvodu zákazu“ je záhadou. V každém případě však tyto skutečnosti jsou pro posouzení oprávněnosti zákazu irelevantní, protože sám úřad sděluje, že nebyly důvodem zákazu.

 

Smutek nad rozhodnutím správního orgánu ve věci shromažďovací

Asi se ptáte, proč tak vehementně kritizuji správní orgán a hájím právo nějaké skupinky protestovat proti sionismu.

Nemylte se, já z jejich chystaného protestu radost nemám. Umím si představit, jaké jedovatosti a nesmysly v jeho rámci zazní. Právo sejít se za účelem říkání jedovatostí a nesmyslů je však součástí ústavně zaručené svobody shromažďovací – a ta může být omezena právě a jen za podmínek, které upravuje zákon.

A zákon byl porušen. Zákon, který musí platit zcela bez rozdílu pro všechny, jinak ztrácí svojí autoritu, která je nezbytná.

Protože to je zákon, co chrání naše práva a svobody. I naše právo se sejít a demonstrovat, pokud k tomu najdeme důvod. Příště třeba proti islamismu nebo na podporu sionismu.

 

   Milí bratři, plně se ztotožňuji s názorem bratra Blausteina. Naši bratři a nám oddaní gojímové, kteří řídí město Plzeň, nám svojí přílišnou horlivostí dělají více škody než užitku.  Já samozřejmě nenávidím Autonomní nacionalisty a ostatní neonacistické organizace, ale bohužel mají na demonstraci podle zákona právo. A zatím ještě není naše moc v této zemi tak silná, abychom mohli zavést zcela otevřenou a ničím neskrývanou sionistickou diktaturu. Zatím ještě musíme hloupým gojímům dopřát iluzi že žijí ve svobodné a demokratické zemi. A k demokracii patří i svoboda shromažďování. A proto přílišná horlivost plzeňských bratrů a jejich zjevné a opakované pohrdání zákonem v konečném důsledku vede k tomu, že se části gojímů otevřou oči a pochopí, že v této zemi vládneme my sionisté. A mnozí z nich se postaví proti nám na odpor. A to může mít pro nás Židy daleko horší následky, než by měl nějaký pochod neonacistů

Jehuda

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s


%d bloggers like this: