Naším cílem je vymření evropských národů

Při monitorování antisemitských stránek jsem objevil tento zajímavý článek na stránkách Dělnických listů www.delnickelisty.cz . Autorem je jakýsi Jiří Šlégr, nevím o koho se jedná, zřejmě to bude člen Dělnické strany. Článek je zajímavý tím, že naprosto přesně odhaluje naši taktiku v boji za zničení evropských národů, i když se v něm nepíše, že za tím vším stojíme my.

Dá se zastavit vymírání původních Evropanů?

Germáni, Slované, Románi, Galové a Keltové… Tyto kmeny, kdysi v Evropě doma, jsou dnes díky tzv. humanismu vytlačováni z Evropy. Kmeny z Afriky a Asie se sem valí jako přílivové vlny a svou populační explozí začínají převyšovat původní obyvatelstvo Evropy.

Evropané jsou díky vysokým daním, které nastolili „demokratické“ špičky naší politiky, neschopni uživit potomky, a tak si je raději nepořizují. Této situaci nepomáhají ani faktory, jako je nedostatek pracovních míst pro Evropany a celosvětová krize, která dopadá i na nás díky bratříčkování se s USA a vstupu do EU.

České podniky, a tudíž i výrobky, mizí ze světového trhu už od nástupu „demokracie“. Nyní to nejen u nás pociťují snad všichni lidé. Jednou budou smíšené rasy v budoucí Evropě učit o tom, že kdysi existoval jakýsi druh bílého člověka, který byl narozdíl třeba od afrických kmenů šiřitelem kultury a pokroku, nebo z Evropy zbude jen válčící kontinent jako je ten africký, kde se různé černošské kmeny navzájem nelidsky masakrují?

Masakry v Africe se v civilizovaném světě raději nevysílají a toto téma je prakticky tabu. Kdo by také v civilizovaném světě chápal kanibalismus, vyřezávání srdcí, hromadné znásilňování a následně i odřezávání prsů černošským samičkám?

Toto není lidské jednání, a tak se snad o těchto černoších nedá mluvit jako o lidech. Pojem člověk by měl zahrnovat určité aspekty chování (lidskosti). Ani bělochy, co znásilňují malé děti, znetvořují těla svých obětí nebo jedí lidi, bych neoznačil za lidi, ale za zvěř, ovšem rozdíl je, že pro bílé je to nenormální chování a pro černochy je to v některých zemích zcela normální a „racionální“ jednání.

My, nacionalisté, jsme vždy předvídali to, co se dnes děje v praxi. S přílivem těchto „lidí“ sem přichází i jejich styl života a tudíž se začnou objevovat ve větší míře i tyto zločiny. Bohužel pro nás se porodnost Evropanů zastavila a naši „vůdci“ oslavují díky přílivu imigrantů, kteří pracují za hubičku – více zlaťáčků pro ty nahoře.

Jedinou šancí pro nový rozkvět Evropy je nastavení podmínek pro život tak, aby znovu mladé páry měly jistotu, že své děti uživí. To znamená vítězství nacionalistických stran ve volbách. Tyto strany jako DS v Čechách, SP na Slovensku, NPD v Německu, NF ve Francii apod…, tyto strany jsou v totální opozici nejen proti vládní sebrance, ale i proti síle médií, která je mocná.

Příklad důvodu vymírání Čechů: Když už se v dnešní době, kdy díky televizní propagandě není v módě dlouhodobý vztah, natož manželství, přeci jen najde pár, co se skutečně rozhodne ctít hodnoty jako věrnost, láska, upřímnost a oddanost, tak narazí na problém hned jak začnou řešit společnou budoucnost.

Náš pár naráží na nedostatek a předraženost bytů, na obrovské daně, díky kterým jsou rádi, že přežijí od výplaty k výplatě, natož aby uživili dítě s tou almužnou, kterou jim stát dá. Pokud je toto ale neodradí mít potomky, tak si vezmou lichvářskou půjčku na byt a budou doufat, že nebudou propuštěni. Pořídí si děťátko, ale aby ho uživili, musejí oba nadmíru pracovat mnohdy i ve více zaměstnání. Ovšem díky tomu nemají čas na výchovu dětí.

V minulosti by v tomto případě pomohli prarodiče, kteří potomky často pomáhali vychovávat, ale dnes jsou důchody tak mizerné, že důchodci, aby neživořili, tak na stará kolena musejí vykonávat mnohdy těžkou práci a tak jsou děti samorosty vychovávány televizí a ulicí. Tam se dozví „nejlépe“ o sexu, drogách a dalších věcech, které byly kdysi pro děti tabu. Z těchto dětí vyrůstají feťáci a zločinci a proto si mladé bílé páry často raději děti odepřou.

Na druhou stranu cikánka má první dítě přibližně ve 12 letech, kdy do 40 let stihne mít hromadu potomků, na které pobírá sociální dávky, z kterých ovšem děti neživí. Cikánští rodiče si z těchto peněz „užívají“ života a tedy pijí, berou drogy, nakupují zlaté šperky.

Z cikánských dětí se stávají mladiství zločinci, kteří se živí přepadáváním bílých důchodců apod. Tímto tempem do sta let v Evropě nezbude bílého člověka. Jedna cikánka má za život v průměru 4 až 10 potomků a bílí lidé 0 až 2 děti. Každý znalý základů matematiky si dovede spočítat kam to spěje.

Proto Evropu jen nacionalistickou, plnou hrdých národů pracujících na bratrském principu. Jen taková Evropa uchrání bílé lidi před vymřením!

Jiří Šlégr

Ano přesně tak to je, války se až do devatenáctého století vedly pouze pomocí zbraní a osobní statečnosti vojáků, ve dvacátém století se jednalo hlavně o ekonomiku a v budoucích válkách bude rozhodovat demografie.

Naším prvořadým cílem je proto omezit porodnost gojímů, a toho dosahujeme těmito prostředky:

 1. zatěžujeme gojímy vysokými daněmi, tak že si lidé ani nemohou dovolit založit rodinu a mít děti. Jak správně poznamenal americký antisemita a terorista David Lane, vysoké daně jsou tichá genocida bělochů. A to neplatí pochopitelně jen v USA ale i v celé Evropě včetně ČR
 2. stát prakticky rodiny s dětmi nijak nepodporuje, přídavky na děti jsou v ČR jen 600 Kč měsíčně, což nestačí ani na úhradu nejzákladnějších potřeb dítěte a i tyto směšně nízké přídavky dostává jen necelá polovina rodin. Mít děti je spojeno s finančními náklady a tyto náklad musí nést rodiče a stát jim prakticky nepomůže.
 3. zlegalizovali jsme košer vraždění bílých dětí zvané interrupce. Od povolení interrupcí v československu před padesáti lety bylo zabito tři miliony dětí. To znamená o tři miliony nepřátelských gojímskýchh psů méně! A kolik je to v celé Evropě a kolik na celém světě ani není možno spočítat, ale zřejmě to budou stovky milionů. Zabili jsme tedy několika řádově více gojímských dětí, než kolik zabili nacisté našich bratrů a sester za druhé světové války.
 4. neustále zvyšujeme ceny a dáváme gojímům nízké platy, aby se rodina z jednoho platu neuživila, aby muž neuživil manželku a děti, a tedy aby všechny ženy musely pracovat. Tak se pochopitelně rodí mnohem méně dětí než v zemích, kde je většina žen v domácnosti
 5. mezi gojímskými ženami propagujeme scestnou a zhoubnou ideologii feminismu, o kterém psala sestra Sára v článku Feminismus je naše tajná zbraň na zničení gojímů
 6. vytváříme nedostatek bytů a neustále zvedáme nájem, aby mladé rodiny neměly kde bydlet.
 7. Propagujeme takový životní styl, že vedeme mladé muže a ženy k tomu, aby si do třiceti let i déle užívali života a odkládali založení rodiny na pozdější dobu. K tomu jim připravujeme řadu lákadel.
 8. propagujeme mravní zkaženost, zhýralost, drogy, homosexualitu a další sexuální deviace a rozšiřujeme pohlavní nemoci apod.

Nedávno jeden turecký politik prohlásil: „dobyjeme Evropu dělohami našich žen“. A tak to skutečně bude. My nezničíme evropské gojímské psy ve válce, ale tak, že je zaplavíme Araby, Turky, negry, asiaty a dalšími přistěhovalci. Tak jako byl zničen starověký Egypt, antické Řecko i Římská Říše, tak bude do sto let zničena i Evropa. Evropané se stanou menšinou ve vlastní zemi, tak jako běloši v Jižní Africe nebo Srbové v Kosovu a dopadnou stejně jako oni. A nebo ještě lépe, dopadnou jako Francouzi na ostrově Santo Dominigo (dnešní Haiti), kteří byli před dvěma sty lety vyvražděni při povstání černých otroků. Na ostrově žilo čtyřicet tisíc Francouzů, mužů, žen i dětí a byli vyvražděni do jednoho. A takto jednou dopadnou i bílí Evropané, poté co barevní přistěhovalci nad nimi získají početní převahu.My se toho již nedožijeme, ale naši vnuci a pravnuci ano. Jakmile bude v Evropě více přistěhovalců než původních obyvatel, tak naši arabští, černošští, turečtí a asijští bratři na náš povel povstanou se zbraní v ruce a všem Čechům, Němcům, Francouzům, Angličanům, Italům,Španělům, Polákům a ostatním gojímům podřežou krky!

Adonai!

Jehuda

Reklamy

3 komentáře to “Naším cílem je vymření evropských národů”

 1. Kyrieleison Ježíši! Says:

  „Teď se cítíte silní, ale nic netrvá na vĚky, ani ta vaše zrůdná, nechutná, zkažená a Bohem zatracená diktatura! Ježíš se již brzo objeví s anděli, s králi, kteří ho uctívali a s miliony zbožnými obyvateli křesťanských říší a vy neutečete, zadupou vás a zuby vám budou strouhat o sebe a budete řvát bolestí, bude pozdě! Bojte se hněvu duší našich předků, oni nezmizeli, chystají se na konečnou bitvu! Dnes jsem viděl pár asiatek a cikánek a proklel jsem je, ať zdechnou, odplivl jsem si a pomodlil se a pak šel za mojí BÍLOU holkou a utěšovali jsme se, nevíde vám to, prohnilá světovláda už trouchniví a jakmile se bude chtít rozhodnĚ zvednout, zlomí se a spadne, její kořeny budou prohnilé, Amen.“
  Matěj Havlík, 2005, projev v hospodě v Ostravě

 2. 666info Says:

  Nejlepší na tom je, že když se někdo postaví na odpor proti našim plánům tak ho můžeme snadno umlčet, neboť policie a soudy jsou zcela v našich rukou, o čemž svědčí případ Horsta Mahlera:

  Německo: Německý disident Horst Mahler byl odsouzen k šesti létům vězení za „Volksverhetzung“ (podněcování k rasové nesnášenlivosti). Symbolická číslovka vyjádřující počet let za „nenávistný antisemitismus“ vyplynula z jeho odmítnutí židovského holocaustu®, který nazývá „největší lží v historii světa“.

  Třiasedmdesátiletý Mahler byl mimo jiné obviněn z opakovaného šíření svého názoru na internetu, z distribuce revizionistických video nahrávek, CD a knihy Germara Rudolfa, který je rovněž momentálně v německém vězení za „popírání holocaustu“.

  „Došel jsem k přesvědčení, že lež budu nazývat lží“, řekl Mahler ve své závěrečné řeči před soudem. Připomněl, že je proti němu vedeno ještě jedno řízení, a že mu hrozí celkem 12 let vězení – v jeho věku lze předpokládat, že to je doživotí. Mahler nicméně zůstal nezlomen.

  Mahler byl okamžitě po vynesení rozsudku zatčen a odveden – přímo před šokovanými zraky publika v soudní síni (mnozí diváci byli jeho příznivci).

  A tak dopadne každý, kdo bude vzdorovat naší vládě nad Evropou!
  Adonai
  Jehuda

 3. Brut Says:

  No tak jen krátce vy tu máte místo mozku hovna a jestě si je navzájem žerete. Myslím že jsem slezan co žije v České republice a tak to je. Podívejte můj děda bojoval v WW2 na straně němců a věřte že kdyby Vás dneska slyšel tak veme mausera98 a vystřelí Vám ty hovna z hlav.
  Děkuji

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s


%d bloggers like this: