Toto není hra, toto se děje…

Vítám vás všechny, kteří jsou syny i dcery světla a konají vůli Boží. Náš štáb zaznamenal na jistých nacionálně zaměřených stránkách naprostý nezájem o křesťanství, je to smutné, protože tito nacionalisté konají vůli Adolfa Hitlera a jeho činnů, neví, že Adolf Hitler byl synem Aloise Hitlera, jehož matka, Marie Anna Schicklgruberová ho počala, když byla jako služka přijata ve vídeňské residenci (ve Štýrském Hradci)  Žida barona Nathana Mayera Rothschilda. Alimenty byly posílány přes  židovského prostředníka jménem Frankenberg. Rothschildové měli mnoho nemanželských dětí, které konaly tajné operace, důsledky „panování“ Adolfa Hitlera splnily všechny cíle talmudsko-sionistického židovstva-vznik OSN, založení státu Izrael, vytvoření kultu nedotknutelnosti Židů prostřednictvím holocaustu ( správně holohoaxu..pozn. CzG)

Nacionalisté jsou tedy vedeni lží jménem nacionalismus, jež byl určen k dalšímu rozdrolení Svaté Říše Římské a ostatních Říší. Dneska je ale situace jiná, nacionalismus je alespoň trochu potřebný, ale ne nejnutnější, aby zamezil vytvoření smíšené hnědé světové populace v jedné světové republice, jak si přejí zednáři i Židé (Rabín Judel to hezky vysvětlil…) Kdybychom si meli představit bojiště, tak tito tzv. nacionalisté stojí na úplně jiném poli, než na kterém se bitva odehrává, navíc mají chabou výbavu, zbraně Židů (rasismus, antikřesťanství a nenávist k ostatním) a zbroj z papíru. Nemají tu pravou Boží zbroj (Efeským 5:10-18), která jediná dokáže prorazit a zničit satanský pancíř Židů, kteří si mylně myslí, že jsou stále vyvolení, Bůh řekl Židům, že pokud budou jakkoliv konat proti jeho vůli nebo ho neuposlechnou v tom, co jim zjeví,  stihne je velký trest a zatracení, takže Židé jsou vlastně národ zatracený a bohovražedný. Tímto vyzývám všechny nacionalisty, neonacisty apod. lidi, kteří ví, že Židé se snaží ujařmit celý svět a zavézt NWO-Diktaturu pod vedením židovské šlechty, obnovte svůj duchovní rozměr, Židé ho mají naprosto 100%, vy jste na kolem 0%! Přemýšlejte o své DUCHOVNÍ IDENTITĚ. Mějte úctu k předkům, vraťte se ke svým kořenům, které začali růst vznikem katolické Církve, obraťte se na pravou Církev Kristovu, Katolickou Církev, jak řekl náš Pán Ježíš Kristus apoštolu, pravověrnému Židu vyčkávajicího Mesiáše, sv. Petrovi: „„Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam“. (Ty jsi Petr, to znamená skála a na této skále postavím svou Církev, a brány pekla ji nepřemohou.) Matouš 16:18.
Petr byl prvním papežem katolické Církve, kterou vytvořil a která je jediným prostředkem s věčnému životu. Ježíš Kristus řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nebude chodit ve
tmě, nýbrž bude mít světlo života“ (Jan 8,12).  Na závěr snad jen říct, že boj židovstva probíhá už 2000 let proti katolické Církvi, pravému křesťanství, a pokud si tohle my gojímové neuvědomíme, nikam se nepohneme a nikdy nebudeme moci zvítězit. Ale my zvítězíme, neboť nám to náš Pán Ježíš Kristus slíbil, a sv. Jan to dokonce viděl, viděl porážku a uvržení Satana, viděl ho, jak je v okovech vhozen do pekla, ohnivého jezera a se všemi, kteří bojovali proti Synu Božímu (hlavě katolické Církve) a jeho Církvi ( tělu Kristovu) a jemu samotnému. Takové čeká trest nejvyšší a nejbolestivější, tam bude skřípění zubů a věčný nářek bolesti…

Kristovi služebníci se nemusí bát, neboť Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení i život…Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře navěky…“ (Jan 11:25,26)

†Boj už byl vyhrán, buď jeho vítězem, buď Kristovým, Božím služebníkem†

Zdroj:

http://sightlessworld.wz.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=83

www.jewcrimes.com

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

http://www.jewwatch.com/index.htm

http://www.natia.cz/vyber/vyber_cz.asp?page=2&subpage=0&sublevel=6

Reklamy

14 komentářů to “Toto není hra, toto se děje…”

 1. take pravda franta Says:

  Vse jsi prozradil Gojime ale nevis jednu velkou pravdu ,ze ja Adolf Rotshild Trump Hitler jsem pokracovatelem cilu meho bratra a zaroven dedecka Adolfa Rotshilda Hitlera . Mezitim jsme vykopali tunel mezi Israhellem a Zidovskym mestem Prague a budeme tam soukat Golema kteremu jsme zase vsadili kulicku mezi oci .Pokracovani po sabesu

 2. Milan Says:

  VÝZVA PRO KŘESŤANY
  Bratři a sestry ve víře v Našeho Pána Ježíše Krista
  Křesťanství se dnes v celé Evropě nachází v hlubokém rozkladu. Současná katolická církev je od druhého vatikánského koncilu (1962-1965) ovládána Židy a zednáři. Na vatikánském koncilu se k moci v církvi dostali židozednáři a další zrádci a od té doby se církev stala nástrojem v rukou sionismu, liberalismu a multikultury. Vatikánský koncil znamenal odmítnutí tisíciletých tradic evropského křesťanství, opuštění církevních zásad a udělal z katolické církve nepřítele evropských národů. Pěkně to vyjádřil Guillaume Faye:

  Křesťanství vzešlé z 2. vatikánského koncilu, rovnající se návratu k biblickým kořenům raného křesťanství, ovšem představuje s kompromisním, „pohansko-křesťanským“ řešením, rozchod. Tento rozchod navíc posunuje náboženská dogmata křesťanství do světské sféry, tzn., že politizuje jeho duchovní postuláty, což dlouhodobě muselo nutně posílit zhroucení katolické náboženské praxe. Neboť toto neokřesťanství schválené v letech 1962 až 1965 opustilo svůj liturgický jazyk, latinu, podlehlo vábení sirén „modernity“ a ztratilo onu sakralitu, která až doposud prýštila z původní, podprahové, ba instinktivní energie. Ve skutečnosti se ale vrátilo k neevropským, radikálně rovnostářským zdrojům prvotní církve, tedy k ranému křesťanství. Výsledkem byla recidiva ateismu par excellence, jak zhusta ukazují spisy moderních katolických teologů. Kostely dnes vyhlížejí jako poštovní úřady a se starobylými chrámy nebo katedrálami, které zdobí naše města, nemají už nic společného. Služební preláti mluví jako odboroví funkcionáři. Tím, že zapomnělo na pohanský díl své sakrality se oficiální křesťanství 2. vatikánského koncilu vzdalo kultu svatých a Panny Marie, zničilo vlastní religiózní, tzn. spojující funkci a projevuje se už jen jako osudu evropských národů objektivně škodlivá ideologie. Srovnání s raným křesťanstvím, které se vnímalo jako protestní hnutí proti římskému patriotismu- až k aggiornamentu 4. století – je nasnadě. Důkazů je habaděj: tolerance oficiální církve, která chce být „ekumenická“, k postupu islámu, systematické směřování církevní hierarchie na trockistické pozice, permanentní podpora etnomasochismu, stejně jako její skoro perfektní soulad s „politickou korektností“ intelektuální třídy a masových médií, přičemž všichni holdují pokryteckému náboženství „lidských práv“. Ortodoxní církev ve východní Evropě naštěstí tento zpěv sirén neslyší. Jinými slovy: katolická církev se pustila do páchání sebevraždy. Opravdovou duši evropských národů s sebou ale nestrhne. Proč? Protože pokonciliární církev se beze zbytku rozešla s tím, co národ považuje za svaté. I k náboženskému podvědomí evropských národů se obrátila zády. Že jí dnes ovečky houfně utíkají, je toho neklamným znamením. Reklamní strategie (jako „Dny světové mládeže“) na tom také nic nezmění: církev se odsoudila sama, být jednou sektou mezi mnoha, které smete horký vítr islámu. Hodnostář oficiální církve je srozuměn s tím když se kostel mění v mešitu, že minaret vytlačuje kostelní věž.!
  Pierre Vial tak mohl napsat: „Evropa žila s křesťanstvím, dobře nebo špatně, 2 000 let. To by se nikdy nemělo zapomenout, nikdy vymazat. Je to součást dědictví, našeho dědictví a my ho musíme převzít jako všechny ostatní části: ty, které nás oslovují, i ty, které nás oslovují méně!“ (In: Une Terre, un peuple). (viz: Guillaume Faye: Metapolitický slovník, heslo židokřesťanství, zkráceno).
  Evropský nacionalista nemůže uznávat současnou katolickou církev která je ovládána židozednáři a stala se hlásnou troubou liberalismu, rasového rovnostářství, multikulturalismu, socialismu a všech ostatních ideologií, které škodí evropským národům. Pokud nevěříte, přečtěte si tyto články: tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/vatikan-ti-kardinalove-varuji-pred-antisemitismem.html, tisk.cirkev.cz/z-domova/kardinal-vlk-odmitl-jakekoliv-projevy-extremismu.html
  Jaké je tedy řešení? Bylo by snad řešení přestoupit do nějaké protestantské církve? Ale do jaké? Českobratrská církev evangelická je stejně zkažená a ovládaná židozednáři jako církev katolická. Pokud nevěříte, tak si přečtěte si prohlášení synodu, nejvyššího orgánu českobratrské církve: (viz:www.srcce.cz/index.php?uid=11&neews=1751). Není náhodou že jeden evangelický farář, Svatopluk Karásek stál před několika lety v čele Rady vlády pro lidská práva, úřadu na podporu Cikánů a dalších parazitů. Jiný hodnostář této církve zpronevěřil deset milionů korun
  (viz:evangnet.cz/334-byvaly_vedouci_ekonomickeho_oddeleni_ma_jit_do_vezeni)
  A co církev husitská? Církev zmítaná vnitřními spory, korupcí a klientelismem, jejíž biskup je homosexuál a jejíž představitelé se účastnili konference proti „antisemitismu“ a „neonacismu“ (viz:ekumenickarada.cz/wpimages/other/konference%20o%20antisemitismu%20final.pdf)

  Ne, všechny tři církve v ČR jsou naprosto stejné. Jaké tedy zbývá řešení pro křesťany, kteří milují svůj národ a rasu? Jediná možnost je založení vlastní církve. V USA existuje jedna církev, která dosud vyznává pravé křesťanství a není ovládána židozednáři, a to je Církev Křesťana Ježíše Krista (Church of Jesus Christ-Christian), zkratka CJCC, česky CKJK, která je úzce spjatá s křesťansko nacionalistickou organizací Árijské národy (Aryan nation)

  Církev Křesťana Ježíše Krista-Christian je bělošská nacionalistická církev v USA, která byla založena v roce 1946 Wesley A. Swiftem (1913-1970), členem Ku Klux Klanu. Swift v roce 1946 založil the White Identity Church of Jesus Christ–Christian (Křesťanská církev bělošské identity Ježíše Krista), současný název má církev od roku 1957. Po smrti Wesley Swifta v roce 1970, církev vedl Richard Butler Girnt (1918-2004), letecký inženýr a proslulý vynálezce, který přemístil sídlo církve do státu Idaho kde založil bílou křesťanskou komunitu. Butler spolupracoval s mnoha americkými organizacemi bojujícími za práva bělochů, včetně Řádu mlčenlivých bratří. Přes mnoho pokusů americké vlády církev zničit nebo zdiskreditovat církev funguje dosud a stále získává nové vyznavače. Po smrti Richarda Butlera v roce 2004 stojí v čele církve Jonathan Williams a August Kreis.

  Podívejme se na jejich stránky http://www.aryannations.org
  Překlad úvodní stránky (volně přeloženo, zkráceno)

  Věříme, že stvoření Adama v knize Genesis znamená stvoření bílé rasy na této zemi.. Ne všichni lidé pocházejí z Adama. Adam je otec POUZE bílé rasy. Adam v původním hebrejském překladu znamená „ukazovat krev v obličeji, být růžový“ (Gn 2:7, 8) Proto jsme poznali a pochopili, že je skuteční Adamovi potomci podle bible „12 kmenů izraelských“ jsou Anglo-Sasové, Germáni, Skandinávci a ostatní evropské národy.

  Chápeme, že bible je skutečné slovo Boží, sepsané skutečnými lidmi. Bible je historie bílé rasy, Božích dětí umístěných na Zemi prostřednictvím Adama. Víme, že Abraham byl přímým potomkem Adama, a že Bůh slíbil Abrahamovi, že bude otcem mnohých národů. Tento slib byl také potvrzen Abrahamovu synu Izákovi a také Izákovu synu Jákobovi-patriarchovi dvanácti kmenů, který byl nazýván Israel , což znamená „že bude vládnout s Bohem.“

  Víme také, že existují skuteční synové Satana na tomto světě. Tyto děti jsou potomci Kaina, který byl zplozen při prvotním hříchu, když Evu svedl Satan. (v českém překladu Bible se píše o hadovi, který způsobil prvotní hřích- Gen, 3:1, jedná se však o chybu překladu, v původním hebrejském textu to znamenalo satan). Víme, že kvůli tomuto hříchu, je válka a přirozené nepřátelství mezi dětmi Satana a dětmi nejvyššího Boha, (Gen.3:15) Židé jsou přímými potomky Satana a přirození nepřátelé naší křesťanské bílé rasy. To je doloženo v Písmu a v historii. Žid je parazit, který útočí na naší rasu aby zničil naši skvělou kulturu, a čistotu naší rasy. Ti z naší rasy, kteří odolávají tomuto útoku se nazývají „Vybraní a věrní“ (Jan 8:44, 1 list Tesalonickým 2:15, Zjevení 17,14)

  Je naší povinností a posláním svěřeným nám naším Otcem, že máme být navždy svědky jeho moci, slávy a božího království. My musíme šířit tuto pravdu mezi všechny bílé lidi a vytvořit národní stát. Tento stát musí být v souladu s Božími zákony a přikázáními. Čekáme na Soudný den, kdy celé království nebeské bude věnováno dětem svatých nejvyššího Boha, jehož království je království věčné. (Daniel. 2:44, 7:18, 7:27).

  Přísaha věrnosti

  „To, za co bojujeme je chránit existenci a reprodukci naší rasy a národa, budoucnost našich dětí a čistota naší krve: jen tak my pokrevně příbuzní lidé dokážeme splnit úkol, který nám přidělil Tvůrce vesmíru, náš Otec a Bůh. Sláva vítězství!“
  Pastor Jerald O’Brien

  Pozdrav od Pastora Michaela Lombardiho:

  Zdravím vás bílí soukmenovci.
  Vítejte v církvi Křesťana Ježíše Krista /Árijské národy

  Árijské národy nejsou žádnou ultrapravicovou politickou stranou, ani rasistickým vězeňským gangem, nebo něco takového. Jsme sdružení křesťanské identity, to znamená že věříme a řídíme se principy pravého křesťanství. Árijské národy jsou politickým křídlem naší církve, Církve Křesťana Ježíše Krista, jejich posláním je šířit našemu národu evangelia o Božím království a pravdě Boží. Věříme, že Boží pravda je jak rasová tak i duchovní. Jedná se o pokračování práce Ježíše Krista a jeho apoštolů v šíření křesťanství pro bílou rasu.

  Církev Ježíše Krista křesťanské byla založena v roce 1946 metodistickým kazatelem Dr. Wesley Swiftem. Po jeho smrti, byla církev vedena jeho odvážným studentem, Pastore Richard G. Butlerem. Vizí Pastora Butlera bylo vytvoření komunity v severním Idahu, kde vznikly Árijské národy, politická větev církve. Oba subjekty se vzájemně doplňují. Organizace je součástí hnutí křesťanské identity.

  Pastor Butler byl velký muž s velkou vizí. Po jeho smrti, se v církvi objevily problémy s odpadlíky, kteří vyvolávali chaos a frakcionářství a nesouhlasili s vizemi Richarda Butlera. Tyto problémy se podařilo vyřešit a nyní je církev opět jednotná. V poslední době došlo k výrazné restrukturalizaci a reformám v církvi. Vrátili jsme se ke kořenům naší církve, k boji za národ a víru podle idejí Richarda Butlera. Árijské národy jsou opět bílé křesťanské nábožensko-politického hnutí, které vychází z církve Křesťana Ježíše Krista. Árijské národy jsou bílá křesťanská komunita pro bílé křesťany. Posláním árijských národů je šíření křesťanské identity mezi našimi bílými rasovými druhy
  Budeme rádi spolupracovat s jinými organizacemi bílých nacionalistů, které s námi sdílejí společné cíle a respektují náš postoj, ale i nadále musíme zůstat křesťanskou organizací založenou na Božím zákonu. Pro nás je „Bůh na prvním místě“ a „rasa na prvním místě“ Nemůžeme oddělovat naši rasu a víru v našeho Boha!

  Uvítáme všechny správně smýšlející lidi, kteří se chtějí připojit k naší svaté válce za Boha rasu a národ.

  Sláva vítězství
  Pastor Michael Lombard
  CJCC/AN

  Na stránkách CKJK najdeme i jiné zajímavé věci, například důkazy že Kristus nebyl Žid (www.aryannations.org/WasJesusAJew.html), citáty z talmudu dokazující židovskou nenávist ke křesťanům: (www.aryannations.org/CodeOfAJew.html) a zde najdeme řadu citátů z Písma, dokazujících že bílí křesťané musí opovrhovat negry a další citáty dokazujících zkaženost Židů (www.aryannations.org/WhereToLook.html, ne všechny citáty pocházející z anglického překladu Bible odpovídají citátům z českého ekumenického překladu)

  Myslíme si, že Církev Křesťana Ježíše Krista je jedinou pravou církví pro české křesťany, kteří milují svoji rasu a národ. Proto by všichni křesťanští nacionalisté měli vystoupit z katolické církve, českobratrské církve či církve husitské a založit v České republice Církev křesťana Ježíše Krista. Založení církve je podle zákona o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 velmi snadné. Stačí založit přípravný výbor složený ze tří občanů nad 18 let a vypracovat základní dokument obsahující název, poslání, sídlo církve, její orgány, organizační strukturu, způsob ustavování a odvolávání duchovních, označení duchovních, zásady hospodaření církve, práva a povinnosti vyznavačů církve a základní články její víry. A poté je třeba shromáždit 300 podpisů českých občanů nebo cizinců s trvalým pobytem, což by neměl být velký problém. (viz Zákon o církvích, §10 portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=3/2002&PC_8411_l=3/2002&PC_8411_ps=10#10821)
  A pak už může církev zcela legálně působit a získávat vyznavače. Protože však není z finančních důvodů hned začít stavět kostely, myslíme si, že by bylo nejsnazší řešení, aby se vyznavači církve zpočátku účastnili bohoslužeb v církvích, ke kterým se až dosud hlásili, teprve až bude vyznavačů církve více, pak bude možné zřizovat vlastní modlitebny a vysvěcovat vlastní kněze. Pokud se vám zdá že založení církve je příliš složité, není to pravda. O tom jak je to jednoduché svědčí to, že v České republice v současnosti působí celých 21 církví, z čehož většina byla založená až po sametovém podvodu. České zákony jsou v církevních záležitostech velmi liberální, církev může provádět věci, které politické strany nebo náboženská sdružení dělat nemohou, například pořádat pochody a demonstrace bez ohlášení a úřady je nemohou zakázat. Proto myslím že by církev mohli podpořit i nevěřící, alespoň svým podpisem, neboť církev bílé identity by byla pro národní hnutí velikým přínosem.
  Sláva Ježíši Kristu, synu Božímu a králi králů, na věky věků

  Máte někdo zájem vstoupit do Církve křesťana Ježíše Krista?
  ckjk@Safe-mail.net

 3. take pravda franta Says:

  A navic kratce knezori sukaj male kluky a nechavaji si ho cadit . Proto zrusit vsechny cirkve jak pravil Adolf

 4. Vlastenec Says:

  Katolíci jsou největší zlo na světě stejně jako nacisti fašisti a Hitler.

 5. izakstei 69 Says:

  Hleda se bratr Jehuda ze sekce 82/45 ud.d.2007-5730. Povereni novymi ukoly . Urgent urgent .Uder jiz naplanovan (ck) bude zaslana obvyklou cestou do Kahiry . Holubi nedoleteli Bohousi ,nedoleteli. Zde ukol skoncen nepokracuj v zadne korespondenci infiltrace 67-8 byla provedena a hrozi nebezpeci 3-5. F.F.

 6. Fortepsai Says:

  CITÁT
  Žít a zemřít bez žalu – to je mé jediné náboženství. (Milaräpa)

 7. Branislav Says:

  Toto uz absolutne nechapem. Vy sa oznacujete za ludi ??? Krestania,zidia,moslimovia,fasisti a co ja viem co vsetko ? Len by ste proti vsetkemu bojovali a nenavideli druhych ludi, je mi z vas na vracanie, ja len dufam ze tento svet co najrychlejsie zanikne lebo mi si ho absolutne nezasluzime, Boj, krv, utrpenie, peniaze, bohatstvo len po tomto tuzite furt…

 8. zde bratko Says:

  Vsak pravdu mas bratko . Ale co bolo to bolo ,terazky ako je u vas na dedine ? U nas dobre u vas dobre?

 9. Fairman-Messias Says:

  Tak co teď? Všichni proti všem, každej chce válčit bojovat, nikdo nedělá co má. Super….Pěkně mě serete všichni. Židi mě serou, protože otevřeli pandořinu skříňku, teď jsem zjistil, že mě serou i křesťani asi se dám k Mohamedánům

 10. Fairman-Messias Says:

  Máte se starato planetu vy šmejdi ulhaný, nejulhanější jsou, ale židi. Aspoň nejsou blbý, ale vy jste zase blbý a nenapadne vás, aby jste ty pouště ozelenili….Gratuluji. Jeden blb větší než druhej.

 11. izakstein 69 Says:

  Bratre dej se k nam zidum zacni nosit klobrc cerny osoupany vrchcap cerny a pokud mozno zacni chodit s klukama pod 10 a lesti si s nimi saska ,tak jak je to ted v mode . Zena ti muze zteplat a modli se na sabesu s nami motlitby posvatne . Mohamedani ti totiz natrhnou rit jsou to posedli teplousi

 12. Fairman-Messias Says:

  Během mesianického věku, židi nepřijamaj konvertity

 13. Fairman-Messias Says:

  Ve filmu Loď duchů je odpověď na budoucnost, co lze čekat od Židů, v knížce Marťan od Stanislava Lema je ukázka toho, Proč umělec David Černý vytvořil Enthropu je to odpověď na Hadronový urychlovač, který není urychlovačem jen tak, ale aby něco zhmotnil.

 14. ZJEDZMI Says:

  bullshit = pičovina
  A PORIADNA

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s


%d bloggers like this: