Archive for the ‘Články’ Category

Bratr Tomáš Halík slouží černé mše

06/03/2009

Našeho bratra Tomáše Halíka jistě nemusím našim bratrům a sestrám představovat. Pro gojímy, kteří zabloudili na tyto stránky je to známý katolický kněz židovského původu, který, ačkoliv je jen pouhým knězem a nikoliv biskupem, patří k nejvyšším funkcionářům katolické církve v České republice. Tomáš Halík je veřejně známý, ale málokdo ví, že je židovského původu. V mládí se chtěl stát rabínem, ale tehdejší vedení židovské obce rozhodlo, že bude pro naše plány prospěšnější, jako katolický kněz, a proto konvertoval ke katolicismu. Protože však tehdejší komunistická vláda nedovolovala Židům vykonávat povolání kněží, vystudoval na kněze tajně a byl i tajně vysvěcen. Již před revolucí vedl černé mše, na kterých se scházeli lidé, kteří po Sametové revoluci zaujali nejvyšší politické funkce, jako byl Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý, Ivan Kočárník, Cyril Svoboda, Miroslav Kalousek a mnozí další. Tyto mše se konaly v ilegalitě ve zrušených kostelích, na hřbitovech a podobně.

Po revoluci mohl bratr Halík začít sloužit černé mše v kostele kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí 2, 110 00, Praha 1. Přes den slouží bratr Halík normální katolické mše a v noci satanské černé mše. I dnes patří jeho černé mše k vrcholným událostem společenského života v Praze a potkávají se na nich ministři a poslanci parlamentu se známými obchodníky a podnikateli, s diplomaty cizích zemí, mafiánskými bossy, známými umělci apod. I já jsem se dvakrát účastnil mše bratra Halíka a musím říci, že to byl nezapomenutelný zážitek a že budu muset na tyto mše docházet častěji. Já sám jsem byl na mši poprvé asi před půl rokem a podruhé minulou sobotu. Mše se koná každý týden v noci ze soboty na neděli. Stačí přijít o půlnoci před vrata kostela Nejsvětějšího Salvatora, zaklepat na ně a když vám vrátný otevře řeknete heslo Sláva Izraeli a můžete jít dovnitř. Ve vnitř čekají věřící oblečení v černých šatech a čekají na příchod kněze. Bratr Halík přijde na mši v černém kaftanu a na prsou má obrácený bílý pentagram a na hlavě černý klobouk. Přistoupí k oltáři, na kterém leží nahá žena (někdy je to naše sestra, jindy spolehlivá shiksa) a začne sloužit mši.

Bratr Halík stojí před oltářem, tvořeným nahou ženou s široce roztaženýma nohama a rukama a rozevřenou vagínou. V každé ruce drží černou svíci vyrobenou z tuku nepokřtěných dětí, na břiše má kalich naplněný močí prostitutky. Nad oltářem visí obrácený kříž. Trojúhelníkové hostie z mouky smíšené s námelem nebo z načerněného turínu jsou jedna za druhou žehnány tak, že je kněz střídavě vkládá dovnitř a opět vyjímá ze stydkých pysků ženy-oltáře. Po invokaci Satana a rozličných démonů následuje množství modliteb a žalmů, zpívaných pozpátku nebo prokládaných obscenitami…přičemž vše je provozováno v ochranném pentagramu, narýsovaném na podlaze. Pokud se Ďábel zjeví, má prý obvykle podobu chtivého muže s černou kozlí hlavou. Alespoň se to tak, říká, ale když jsem tam byl já, žádný Ďábel se nezjevil.

Při mši bratr Halík vzývá Satana, proklíná Ježíše Krista a říká o něm že to byl modloslužebník, který byl odsouzen za kacířství a po smrti se vaří v pekle ve vařících výkalech. O jeho matce Marii říká, že to byla prostitutka a tvrdí, že Ježíšův otec byl neznámý římský voják. Poté bratr Halík uráží i další křesťanské světce, plive na kříž a bere si do úst hostie, které pak vyplivuje za stálého proklínání Krista. Pak se bratr Halík modlí k Satanovi, aby zničil gojímy a aby sionisté ovládli svět. Všichni účastníci mše opakují jeho modlitby, plivají na kříž a nadávají gojímům. Nakonec začínají sexuální orgie, které jsou neodmyslitelnou součástí každé černé mše.

Při orgiích dochází k bičování, pálení modlitebních knih, cunnilingu, felaci a všeobecnému líbání zadku – vše za doprovodu oplzlého přednesu z Bible svaté a hlasitého plivání hlenu na kříž. Přitom souloží nejen muži a ženy, ale i muži s jinými muži a s dětmi. Sám bratr Halík souloží na oltáři s některým s přítomných mužů, naposledy souložil s bratrem rabínem Sidonem. Když jsem tam byl předtím, souložil s asi pětiletým děvčátkem. I ostatní věřící souloží s jinými muži, s ženami nebo s malými dětmi, podle své sexuální orientace. Já nejsem homosexuál ani pedofil, i když naše teplé bratry i naše pedofilní bratry podporuji, ale přesto jsem si přišel na své.Naposledy jsem souložil s naší milou sestrou ministryní obrany Vlastou Parkanovou. Vlasta je o téměř dvacet let starší než já, ale věřte že celá oblečená do latexu a s bičem v ruce je docela sexy. Černá mše bratra Halíka je nezapomenutelným zážitkem, a vy, kteří jste tam ještě nebyli se nezapomeňte zúčastnit.

Jehuda

Reklamy

Nejvyšší správní soud nezakázal Dělnickou stranu- černý den pro české Židy

04/03/2009

 

Bratři,

Jsem zdrcen a šokován rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který odmítl zakázat nacisticko antisemitskou Dělnickou stranu, jak navrhl náš bratr ministr Vnitra Ivan Langer (vlastním jménem Langerstein). Věřil jsem že my sionisté máme soudy pevně ve svých rukou, ale je vidět že ne. Soudy v České republice jsou zřejmě skutečně nezávislé, a proto mohou vydávat rozhodnutí které ohrožují naši moc v této zemi. Nemá smysl abych psal o podrobnostech, přečtěte si článek z našich Košer internetových stránek (Ž)IDNES.CZ:

 

Převzato z http://zpravy.idnes.cz/delnicka-strana-slavi-soud-zamitl-navrh-vlady-na-jeji-zruseni-puo-/domaci.asp?c=A090304_075308_domaci_cen

 

 

Dělnická strana slaví, soud zamítl návrh vlády na její zrušení

4. března 2009  7:53,  aktualizováno 16:18

Dělnická strana uspěla u Nejvyššího správního soudu v Brně. V pravomocném rozsudku zamítl návrh na ukončení její činnosti. O zákaz strany podezřelé z extremismu požádala vláda na popud ministra vnitra Ivana Langera. „Práce vnitra byla šlendrián,“ říká politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy.

 

Verdikt soudu rozpoutal potlesk a křik příznivců DS, kteří v síni rozvinuli vlajku se stranickým znakem. Předseda senátu Vojtěch Šimíček je okřikl a začal číst odůvodnění.

„Hlavní důvod zamítnutí je ten, že vláda neunesla ani břemeno tvrzení, ani břemeno důkazní, kterými by podložila některý z důvodů pro rozpuštění politické strany. Snažili jsme se podrobně vymezit všechny možné důvody a postup soudu, ale vláda nedokázala podložit žádný z důvodů, který by umožňoval rozpustit politickou stranu,“ řekl Šimíček.

„Výslovně jsme se obou účastníků řízení ptali, zda mají další důkazní návrhy, ale vždy bylo řečeno, že nemají. Soud postupoval maximálně korektně,“ podotkl soudce při čtení rozsudku.

Šéfa Dělnické strany Tomáše Vandase čekala před soudem asi dvacítka příznivců strany s potleskem a odznaky, šálami a vlajkou s ozubeným kolem, která je hlavním symbolem DS.

„V budoucnu bude následovat i vítězství v parlamentních volbách. A zcela určitě půjdeme tvrdě za svým cílem, abychom tuto vládní sebranku odstranili z vedení naší země a aby se tam dostali lidé slušní, čestní, kterým záleží na tom, aby Česká republika byla samostatným a suverénním státem,“ prohlásil před souvěrci Vandas.

Podle něj je verdikt prohrou ministra vnitra Ivana Langera, který by proto měl odstoupit. Sám ministr verdikt respektuje. „Soud vůbec poprvé popsal obecná kritéria, podle kterých rozhoduje v případě, že posuzuje návrh na zrušení strany pro rozpor s právním řádem,“ sdělil Langer.

 

Vandas před budovou soudu označil Langera za mafiána. „Verdikt znamená, že stále existuje právo a spravedlnost a že soud nepodlehl politickým tlakům mafiána Íčka, který si myslel, že diletantskými návrhy může dosáhnout zákazu konkurenční politické strany,“ uvedl.

Soudní jednání začalo v únoru. Vandas od počátku tvrdil, že k rozpuštění strany neexistují důkazy. „Návrh, tak jak ho předložila vláda, je tak absurdní, směšný a postrádající důkazní materiály, že soud, pokud si bude chtít zachovat svoji nezávislost, ho musí zcela rozhodně smést ze stolu,“ řekl.

Ministerstvo vnitra zastupoval ředitel sekce všeobecné správy Václav Henych, podle kterého jsou důkazy o propojení Dělnické strany s neonacisty zcela průkazné.

Také právnička Klára Kalibová nepochybuje, že Dělnická strana splňuje všechny náležitosti pro rozpuštění. „Analýza ale byla připravena špatně a já jsem ráda, že DS zakázána nebyla, protože to svědčí o nezávislosti a profesionalitě české justice,“ řekla iDNES.cz Kalibová z občanského sdružení Tolerance a občanská společnost.

 

Soudce musel jásající příznivce Dělnické strany okřiknout

Langer: rozhodnutí respektuji

„Ale i nadále budeme všechny, u kterých hrozí riziko porušování zákonů, velmi pečlivě monitorovat. Trvám na tom, že se svobodná soutěž politických stran a hnutí nemůže stát zástěrkou pro činnost neslučitelnou s fungováním demokratického právního státu a lidskými právy.

 

Paroubek: Langer je neschopný, musí z vlády

Rovněž předseda ČSSD Jiří Paroubek označil vládní návrh za špatný a Langera navíc za neschopného. Kabinet podle něho podcenil situaci a „neunesl důkazní břemeno“.

„Zásadní vina je na straně ministerstva vnitra, které nedodalo ani základní důkazy. Rozhodnutí NSS je tak spíše než o Dělnické straně rozsudkem o neschopnosti ministerstva vnitra, respektive samotného ministra Ivana Langera,“ uvedl v prohlášení Paroubek.

 

Zároveň znovu vyzval premiéra Mirka Topolánka, aby navrhl prezidentovi Langerovo odvolání.

„Dělnická strana nemá úctu k demokracii“

„Osobně doufám, že rozhodnutím NSS celá věc nekončí a Topolánkova vláda využije všech zákonných prostředků k rozpuštění Dělnické strany,“ dodal Paroubek. Nad rozhodnutím NSS vyjádřil lítost a nespokojenost.

„Populismus Dělnické strany a její neúcta k základním demokratickým hodnotám i tradicím české státnosti je zřejmá,“ uvedl šéf sociálních demokratů.

Předseda Dělnické strany Vandas už dříve ohlásil, že v případě zrušení by strana pokračovala dál, i když pod jiným názvem a logem.

Politolog a expert na extremismus Zdeněk Zbořil po vynesení rozsudku poukázal v České televizi na skryté nebezpečí rasismu a antisemitismu v české společnosti. „Existuje i na vyšší úrovni, než je Dělnická strana,“ řekl ČT Zbořil.

Upozornil i na nápadnou podobnost Vandasovy partaje s Německou dělnickou stranou, ze které před 2. světovou válkou vznikla nacistická NSDAP, v jejímž čele stanul Adolf Hitler. –

Dělnická strana

Vznikla 18. ledna 2003 na troskách Republikánské mládeže Miroslava Sládka, která byla ministerstvem vnitra rozpuštěna o rok dříve. V jejím čele stojí Tomáš Vandas, asistent výrobního ředitele blíže neurčené pražské stavební společnosti. Vandas se pravidelně zúčastňuje demonstrací pravicových extremistů, na nichž také pronáší projevy. V posledních komunálních volbách DS získala 3 mandáty.

 

Dělnické straně se věnuje i tento starší článek z deníku Týden:

 

Extremisté míří do politiky, varují odborníci

Převzato z:  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/extremiste-miri-do-politiky-varuji-odbornici_106935.html

 

 

Neonacisté mají nakročeno do politiky. Experti vyhodnotili ve zprávě o stavu extremismu v Česku, že neonacisté se loni stmelili a zahájili útok na politickou scénu: menší lokální uskupení začala podporovat oficiální politická strana.

Malé lokální skupiny, kterým začala oficiálně propůjčovat Dělnická strana záštitu a podporu, tak získaly vstupenku na politickou scénu. „Lze očekávat, že neonacističtí extremisté budou pokračovat ve své snaze vydobýt si pozice na oficiální politické scéně,“ varují autoři zprávy o stavu extremismu v Česku, kterou má on-line deník TÝDEN.CZ k dispozici.

 

Fanoušků přibývá

Naděje na zařazení se mezi ostatní politické strany navíc roste ruku v ruce s množící se oblibou u části veřejnosti. „S nárůstem sympatizantů ze střední vrstvy oživla tendence k návratu do politiky,“ píší odborníci. A odhadují, že právě získávání sympatií mezi veřejností bude patřit mezi hlavní cíle aktivistů i nadále.

A extremisté podle odborníků slavili se svou strategií úspěchy. Například při pochodu litvínovským sídlištěm Janov vyjadřovali místní obyvatelé ultrapravicovým radikálům podporu.

Oproti předchozím rokům se tak radikálové postupně dokázali vrátit z uzavřených prostor na veřejná prostranství.

 

 Pomáhá jim krize

Právě nárůst obliby pravicových extremistů u české veřejnosti vidí experti jako největší bezpečnostní riziko. Radikálové si totiž cíleně vybírají témata blízká každodenním problémům běžných lidí.

„U části veřejnosti tak mohou vzbudit falešný dojem, že jsou to právě oni jediní, u kterých se domohou zastání.“

Nahrává jim i to, že o přízeň usilují v době hospodářské krize. „Právě v době takových krizí mohou extremistické ideologie a jejich protagonisté začít dosahovat svých met.“

Extremisté se podle odborníků z ministerstva vnitra také stále více profesionalizují. Věnují pozornost stylu, image a především: naučili se pohybovat v mezích zákona. Téměř samozřejmostí se totiž stalo najímání právníků, kteří pomáhají aktivistům zorganizovat pochod, demonstraci či koncert tak, aby nedali policistů příležitost k zásahu.

Foto: Karel Šanda, ČTK

 

 

Bratři je to strašné. Kvůli tomuto antisemitskému rozhodnutí soudu jsme přišli o možnost rozdrtit naše úhlavní nepřátele v zárodku. V tomto nesouhlasím se sestrou Kalibovou (kterou dobře znám a vážím si jí jako zcela věrné a oddané sionistky), není správné že soudy v ČR jsou takto nezávislé. Nezávislost soudů musíme omezit, tak, aby nadále musely rozhodovat podle Talmudu. Pokud by NSS nebyl vázán českými zákony a ústavou ČR, ale Talmudem, musel by DS rozpustit.

 

Obávám se, že teď už DS nic nezastaví. Zanedlouho budou volby do Evropského parlamentu, kde DS získá několik procent hlasů, nevíme jestli se do EP dostane, ale v každém případě překročí hranici 1,5% hlasů pro přidělení státního příspěvku. DS tak získá miliony ze státního rozpočtu, čímž se vyřeší její hlavní problém a to je nedostatek peněz na volební kampaně. Po příštích volbách máme DS v parlamentu a co potom….

  Radím vám, milí bratři a sestry, abyste pro jistotu již dnes zažádali o izraelské občanství, pokud ho ještě nemáte. Stačí prokázat že alespoň jeden z vašich prarodičů byl Žid a máte na občanství nárok. A pak, kdyby se někdy naše nadvláda nad Českou republikou zhroutila a Tomáš Vandas se stal premiérem, by pak stačilo nasednout do letadla a odletět do Tel Avivu.

Vyvraždění všech bělochů-náš cíl

03/03/2009

Mnozí z našich bratrů a sester dodnes netuší, jaký osud plánujeme evropským národům. Netuší to pochopitelně ani žádný z gojímů, a přitom je tak snadné to zjistit. Stačí se jen podívat do historie. Jedno staré přísloví zní Historia magistra vitae, tedy dějiny jsou učitelkou života. A historie nás učí, že vždy, když se bílí gojímové dostali pod vládu našich předků, vždy skončili stejně, a to naprostým vyhlazením. Vzpomeňte jen na blízkovýchodní národy vyhlazené našimi předky vedené Jozuem a králem Davidem. A nebo vzpomeňte na milion Řeků, které pobili naši předkové během povstání proti Římanům za vlády císaře Traiana.

 

   Slavný britský historik Edward Gibbon v knize Úpadek a pád Říše římské o tom píše:

Za vlády císaře Traiana Židé v celém Východním Středomoří povstali proti Římanům a povraždili všechny Řeky na území, která dočasně ovládli. Jen v Kyréné, (dnešní Lybie) zahubili 220000 Řeků, na Kypru 240000, v Egyptě pak další velké množství. Mnoho z těch nešťastných obětí bylo rozřezáno na kusy pilou podle vzoru krále Davida. Vítězní Židé polykali maso, lízali krev a opásávali se vnitřnostmi jako opasky. Na Kypru bylo ve snaze založit nezávislý židovský stát v jednom dni povražděno veškeré nežidovské obyvatelstvo ostrova. Nakonec však římská armáda po dlouhých a těžkých bojích povstání potlačila.

Nic bližšího se mi o těchto zajímavých událostech najít nepodařilo, pokud někdo víte něco víc, můžete to sem napsat.

        Zato se mi však podařilo sehnat zajímavý článek o vyvraždění bílých gojímů na ostrově Santo Dominigo (Dnešní Haiti) před dvěma sty lety. Článek je z knihy Bibli Bieleho muže od známého amerického antisemity a zakladatele Hnutí Kreativity Bena Klassena- viz článek: Monitorování antisemitů- Hnutí Kreativity. Celou knihu Bibli Bieleho muže si můžete stáhnout na stránce  http://creativity-slovakia.com/holybooks.htm nebo www.phpbbplanet.com/forum/library.html ale většina obsahu této knihy jsou naprosté nesmysly a mě, jako pravověrného Žida, při čtení této knihy téměř ranila mrtvice. Článek je slovensky, nechtělo se mi ho překládat:

 

 

Hrozná Lekcia zo San Dominga

Predchodca Bielej Ameriky

Kedysi Kráľovský Klenot Karibiku. Najzápadnejšia tretina karibského ostrova

Hispaniola sa dnes nazýva Haiti. Je to jediná čisto negerská „republika“ na Západnej

pologuli. Svoju nezávislosť má od roku 1804, čo je asi len o 25 rokov menej ako ju

má USA. Prd rokom 1789 bola táto malá nehnuteľnosť vo vlastníctve Francúzskych

a iných Európskych osídlencov, a v produktivite bola bohatá, alebo ešte bohatšia

ako všetkých trinásť Amerických kolónií dohromady.

Teraz Hniezdo Škodcov. Od roku 1804, pätnásť rokov neskôr, San Domingo,

ako ho nazývali v časoch Francúzskej nadvlády, leží v troskách. Biela populácia

bola brutálne týraná, vyvražďovaná a odstránená do posledného muža, ženy, či

dieťaťa. Od vtedy bujne rástla anarchia, chudoba, nešťastie, hlad a kanibalizmus.

Dnes, tak ako už dve storočia, je tou najzaostalejšou, chudobou trápenou

„republikou“ na Západnej pologuli a to aj napriek skvelému podnebiu a

produktívnej pôde.

* * * * *

Dobrá Lekcia Pre Nás. To nás núti všeobecne študovať históriu Haiti, nakoľko

verím, že v tom môžeme vidieť možnú budúcu deštrukciu Bielej Rasy v Amerike.

Pracujú tu tie isté sily, v hre sú tie isté problémy a používajú sa tie isté metódy –

všetky smerujúce k jednému ústrednému židovskému cieľu – deštrukcii Bielej Rasy.

Mali by sme sa (a aj sa musíme) priučiť túto veľkú lekciu z jeho histórie.

Rok 1789. Rok 1789 použijeme ako bod odchýlky v histórii San Dominga. V

tom čase, tak ako sme uviedli, bolo San Domingo rozkvitajúcou, prosperujúcou

francúzskou kolóniou, považovanou za „Kráľovský klenot“ francúzskych kolónií.

Bola to v skutku tá najbohatšia kolónia na svete. Populáciu tvorilo asi 40 000

Bielych, hlavne Francúzov a len zopár odvážnych dobrodruhov z Holandska,

Nemecka a iných krajín. V tom čase tam bolo aj asi 27 000 mulatov, z ktorých

mnohí boli slobodní a dokonca aj vlastnili majetok. Teraz k tomuto rasovému

zmätku pridajte približne 450 000 čiernych afrických negrov, z ktorých sa väčšina

narodila v Afrike, a boli aj rovnako diví a poddajní ako ich kanibalskí druhovia na

čiernom kontinente.

Najprosperujúcejšia. Pod vedením a nadaním Bielych vlastníkov plantáží táto

kolónia oplývala úžasnou prosperitou. V skutočnosti bola v roku 1789, aj napriek

veľkej hornatej časti tohto malého územia, bez pochýb považovaná za

najprosperujúcejšiu Európsku kolóniu. Všeobecne jej prosperita v každom uhle

vzrastala a plantážnici za tri predošlé roky zdvojnásobili investície aj produkciu.

Cukrom, kávou a bavlnou zásobovali nielen Francúzsko, ale až polovicu Európy.

Židovský Rozklad Vo Francúzsku. Pripomeňme si, že to bolo v tom čase ako

Židia vo Francúzsku vyvolávali Francúzsku revolúciu volaním „Sloboda, Rovnosť,

Bratstvo,“ – ako sa píše v „Protokoloch“, židovskými frázami na oslabenie a

zničenie nepriateľa. Tieto židovské myšlienky bolo čoskoro importované do San

Dominga aby mohli priviesť na túto rozkvitajúcu a prosperujúce kolóniu rozklad,

a deštrukciu. Boli plne zapojení do masakry Bielej populácie a premeny zbytku

trosiek na domorodých negrov.

Nová revolučná vláda vo Francúzsku však toho okrem exportovania jej

revolučných myšlienok spravila omnoho viac.

Zmiešaná Vláda a Rasovo Rôzni Poddaní. Hoci si tento klenot francúzskeho

koloniálneho impéria užíval svoj skvelý rozmach a prosperitu, civilno-militantná

zložka, nazývaná vláda, bola naopak hrozivá zmes tyranie a anarchie. Samotní

kolonisti však boli s týmito nepokojmi spokojní. A do toho sa ešte pridalo rasové

miešanie populácie. Nedostatok Bielych žien mal nevyhnutne za následok vzťahy

medzi Bielymi kolonistami a čiernymi ženami. Výslední mulati boli akýmisi

prostredníkmi medzi Bielymi a čiernymi, a boli známy ako „slobodní, farební

ľudia“. Keď ich počet dosahoval asi 27 000 a predstavoval značnú časť hodnoty

ostrova, stali sa faktorom strategickej dôležitosti, a to aj keď v roku 1789 ešte sále

nemali právo voliť.

 

Čierni Prevládali. Najpočetnejší boli samotní čierni Africkí otroci, s počtom

ako sme povedali asi 450 000. ako znalci tejto doby uviedli, čierni Africkí otroci

boli kliatbou San Dominga. Istý spisovateľ ich opísal ako „hašterivých, pyšných,

oddaných kradnutiu a klamstvu.“ „Afričania“, ako ďalej uviedol, „ostali rovnako

leniví“, a venovali sa rôznym poverám. Viac ako polovica otrokov sa narodila v

Afrike, no medzi rodákmi z Afriky a ich tunajšími potomkami bol len malý rozdiel.

Rasové Semenište. To bolo rasové semenište roku 1789. mulati nenávideli

Bielych a ich nadradenosť im silne závideli. Takisto nenávideli negrov a pozerali sa

na nich s neúctou a opovrhovaním. Negri prechovávali patologickú nenávisť voči

obom, mulatom i Bielym. Samotní Belosi (ako obyčajne) boli nešťastne rozdelení

na rôzne strany, no v otázke farby boli rázne jednotní. Sediac na vrchol tohto kotla

rebelských divochov a nepriateľských mulatov si Bieli uvedomovali, že akýkoľvek

prielom farebnej línie by znamenal deštrukciu ich majetku a ich samotných, a tak

Biela populácia žila v neustálom strachu z povstania čiernych.

Židovské Zápaly. Do tohto prosperujúceho, ale vriaceho kotla prišli židovskí

vykupitelia z Paríža. Oni samotní, ktorí nikdy neboli osídlencami, ale len otrokármi

a vykorisťovateľmi, boli pripravení rozpútať rozklad tohto „drahokamu západu.“

Spôsob akým to spravili by mal byť drsnou, ale veľmi hodnotnou lekciou pre

našich dnešných Bielych Rasových Druhov. Politika deštrukcie San Dominga bola

krok za krokom vyrobená v Paríži.

 

Revolúcia Vo Francúzsku. Keď správy zo 14 Júla 1789 o útoku na Bastilu v

Paríži došli na San Domingo, po ostrove vyvolali šíriace sa šokové vlny. Vláda bola

doma vo Francúzsku veľmi neistá a populácia sa usilovala o revolúciu. Židia so

svojimi rôznymi politickými organizáciami, z ktorých jedným bol mocný

Jakobínsky spolok, židovský predchodca dnešných komunistov, položili základy.

Ďalšia Parížska organizácia, ktorá mala obrovský vplyv na Bielych kolonistov zo

San Dominga bola organizácia nazývaná „Amis de Noirs“ – Priatelia Čiernych.

Prvá vec akú Národné zhromaždenie v Paríži spravilo, bolo uznesenie mnohých

nariadení v marci 1790, ktoré povoľovali každej kolónii formulovať svoj budúci

charakter a zriadiť konštitúciu pre svoju budúcu vládu. Namiesto stabilizácie tejto

situácie to len vyostrilo politické vzťahy medzi Bielymi a ponorilo ich do štádia

nevraživosti za pravdepodobnosť uzmierenia. Výsledná charta nikoho neuspokojila

a vo Francúzsku bola táto koloniálna konštitúcia dookola odsudzovaná.

Volebné Hlasy Mulatom. Tieto nezhody a nesúlady položili základ pre ďalší

krok. Začiatkom roku 1791 sa vlna otočila a vlna revolúcie v Paríži rýchlo narastala.

S manévrami agitáciou „Amis de Noirs“ a iných židovských frakcií, Národné

Zhromaždenie nariadením z 15. mája 1791 narušilo farebnú líniu v San Domingu, a

mulatom dala právo úradovať. To potom uviedlo do pohybu niekoľko udalostí

odkiaľ už nebolo návratu.

Predzvesti. Keď sa tieto novinky dostali na ostrov, mulati boli v extáze a

Bielych zalievali predzvesti katastrofy. Vedeli, že toto nariadenie je len dočasné,

že v skutočnosti odsudzuje otroctvo a znamená jeho koniec.

Zúrivý Biely Odpor. Bieli kolonisti boli zahnaní k činom a povstali v delíriu

zúrivého odporu. Guvernér Blanchelande bol rovnako šokovaný ako ostatní a do

Paríža poslal list, že „to môže mať za následok hroznú občiansku vojnu a stratu

francúzskej kolónie. 13. júla 1791 do Paríža napísal, že „nariadenie je považované

za vražedné pre kolóniu.“

Prosba o Pomoc. 20. februára 1792 Koloniálne zhromaždenie napísalo prosbu o

20 000 vojakov z Francúzska. No Jakobíni a „Amis de Noirs“ sa proti tomu pevne

postavili, a zaistili aby sa do San Dominga nevyslala žiadna skutočná pomoc.

San Domingo Bolo Odsúdené. Kolonisti, ktorý sa vrátil z Bordeaux opísal

situáciu následovne: „Môžete oznámiť, že je zo San Domingom koniec. Stane sa

jedna z troch vecí: Buď Bieli vyhubia všetkých mulatov; buď mulati vyhubia

všetkých Bielych; alebo z týchto nezhôd budú profitovať negri a zničia aj Bielych,

aj mulatov. V každom prípade môže byť San Domingo vymazané z máp Francúzska.“

Bodnutie Do Chrbta. Národný Výbor v Paríži však len prilial olej do ohňa.

Anuloval predošlé nariadenie a nariadil, že kolonisti môžu sami rozhodnúť o

volebnom práve. To všeobecne rozzúrilo mulatov. Potom v ďalšom nariadení z 4.

apríla 1792, opäť dali mulatom volebné právo a oslobodili všetkých negrov. No

zašli ešte ďalej: z Paríža poslali troch Civilných komisárov, aby posilnili nariadenie.

Keď tieto novinky dosiahli ostrov, Biela populácia bola zúfalstvom zničená.

Negri Povstali. To bol začiatok dlhej, temnej epochy hororu, vraždenia a masakry. Plantáže boli podpálené. Čierni negri povstali, mulati sa prikláňali raz na jednu, potom na druhú stranu.

Občianska Vojna. Nariadenie nasledovala anarchia a deštrukcia takých rozmerov, že sa to nedá ani opísať. Čoskoro nasledovalo nariadenie, ktoré dalo volebné práva všetkým čiernym Africkým negrom, no zmenilo to len málo. Rozpútala sa občianska vojna, trápenie a zabíjanie, a židovskí komisári nielenže nezmiernili vlnu, ale dokonca ju podnecovali proti Bielym ďalších desať rokov.

 

Pomoc Od Napoleona.

 Smrť a deštrukcia pokračovali až kým Napoleon

Bonaparte vo Francúzsku neuchopil železné uzdy pevne do rúk. Keďže bol

rozhodným a praktickým mužom, rozhodol sa skončiť túto idiotskú frašku. Poslal

svojho švagra, generála Le Clerca, s dvomi flotilami a 20 000 francúzskymi

vojakmi nastoliť poriadok a zachrániť kolóniu. Vyplávali 14. decembra 1801 a prvý

kontingent dorazil 19 januára 1802. v tom čase negri bujne zúrili po ostrove a mali

veľké, organizované armády vedené veteránmi ako boli generáli Toussaint,

Christophe, Dessaliness a mnoho iných podplukovníkov, všetci oddaní

masakrovaniu a vyhubeniu Bielej Rasy.

Ostrov Opätovne Získaný. Keď generál Le Clerc a jeho skúsení vojaci dorazili,

začali agresívne a skvelé ťaženie na opätovné dobytie ostrova, a nastolenie Bielej

nadradenosti. Za krátko dobyli mestá, pevnosti a strategické miesta ostrova. Čierni

povstalci boli zahnaní do lesov a hôr kde boli lovení. Čierni vodcovia sa čoskoro

vzdali a spojili sa s novým francúzskym vedením pokorným podriadením sa,

a potvrdením nekonečnej vernosti.

Vojská Napadla Žltá horúčka. Potom prišla jar a leto roku 1802 a s ňou aj

horúce, malarické podnebie, ktoré bolo pre neaklimatizovaných Európanov

záhubou. Asi v polovici mája zaútočila žltá horúčka. Horor, aký postihol zatratenú

armádu bol v celej histórii neporovnateľný. Svojmu švagrovi, Napoleonovi

Bonaparte generál Le Clerc napísal: „Ničivé účinky choroby sú neopísateľné.“ „V

súčasnosti strácam 160 mužov denne.“ Le Clerc bol sám veľmi chorý a väčšina z

jeho pomocníkov boli mŕtvy, alebo umierajúci.

Situácia Bola Zúfalá. Čierni vodcovia, ktorí predtým prisahali vernosť

francúzskej armáde začali dezertovať a plánovali masaker poškodenia a

zredukovania francúzskych síl. Situácia Francúzov začala byť zúfalá. Le Clerc

vedel, že umiera a tak požiadal Napoleona o poslanie posily a jeho náhrady. Napriek

zúfalej situácii spravil čo mohol aby klamal akú silu a zdroje má aby udržal

výbušných čiernych divochov pod kontrolou.

6. augusta Le Clerc napísal, že štyri pätiny jeho armády sú po smrti. Rovnováha bola slabá a stále slabla. Prosil a žobral Napoleona o okamžité zaslanie 12 000 čerstvých, aklimatizovaných vojakov, inak bude všetko stratené.

2. Novembra toho istého roku sa vrátil, no generál Le Clerc bol už mŕtvy. Po

ostrove opäť zúrila vzbura.

 

Viac Pomoci.

 Napoleon nepustil kolóniu. Poslal tam nového guvernéra, generála

Rochembeaua a 10 000 nových vojakov, ktorí sa pripojili k zbytkom Le Clercovho

kontingentu. Francúzska pozícia sa zlepšovala. Väčšina z vojakov, ktorí tam boli

prvýkrát a prežili však neboli aklimatizovaní proti hroznej chorobe. V každom

prípade, opäť bolo obdobie zimy a choroba utíchla.

Rochembeau bol rozhodnutý opäť získať stratenú pôdu. Bola to vojna rás, čierni

proti Bielym a vojna dostala ten najzúrivejší charakter.

Drastické Opatrenia. Rochembeau a Bieli kolonisti uznali, že ak chcú opäť

získať ostrov, musia prijať tie najdrastickejšie opatrenia. Musí to byť vyhladzovacia

vojna. Musia vyhubiť všetkých čiernych obyvateľov nad 12 rokov, nakoľko uznali,

že akýkoľvek neger nad 12 rokov, ktorý bol vojakom a viedol vojnu proti Bielym,

sa nikdy nevráti späť k práci na poliach a až do svojich posledných dní bude

potencionálnym povstalcom a vrahom. Musia byť nahradení novými otrokmi z

Afriky. To isté platilo pre ženy, ktoré boli ešte krutejšie ako muži.

Rochembeau postupoval vo svojej úlohe s nemilosrdnou silou. Počas marca a

apríla 1803 boli rebeli pomaly vyhnaní z otvorenej krajiny, zahnaní do lesných

skrýš a lovení.

Rochembeauov triumf rástol zo dňa na deň. Napoleon odvádzal 15 000 nových

vojakov na posilnenie armád počas nadchádzajúceho leta.

Angličania Zasiahli, Pomohli Čiernym. No história zasiahla. 12. mája 1803

neľahký Amienský mier skončil a začala vojna s Britmi. Vojna s Anglickom

znamenala umieračik pre San Domingo. Anglické flotily nielen odstrihli širšiu

pomoc pripravenej francúzskej armáde, ale Angličania dokonca pomáhali čiernym

rebelom a tak plameň povstania zahorel novou zúrivosťou. Odtrhnuté francúzske

posádky v pobrežných mestách boli prekonané a zmasakrované divými, čiernymi

jednotkami pod vedením Dessalinessa. 10. novembra 1803 generál Rochembeau

vyplával z prístavu Le Cap a vzdal sa očakávajúcemu anglickému admirálovi.

Francúzi Skončili. Pre Francúzov to bol koniec. Z 50 000 vojakov poslaných za

dva roky na záchranu kolónie len pár tisíc z nich opäť uvidelo Francúzsko, no aj tí

až po rokoch v anglickom zajatí. 10 000 námorníkov, ktorí zomreli na žltú horúčku

veľmi chýbalo pri Trafalgarskej bitke.

Bieli Boli Neľútostne Vyhubení. S deštrukciou francúzskej nadvlády

pokračovalo vyhubenie zvyšných Belochov s rastúcou krutosťou. Dessaliness,

uznávaný, čierny, vojenský vodca nestrácal s vyhlásením San Dominga za nezávislú

čiernu republiku. V decembri 1803 obnovil názov „Haiti“, aby úplne skoncoval s

koloniálnou minulosťou.

Vojna Mulatov a Čiernych. Ďalší rok pokračovala krutá vojna ostatných

čiernych a mulatských vodcov, no nakoniec nad všetkými zvíťazil Dessaliness a v

októbri 1804 potvrdil svoje víťazstvo korunovaním sa za „Cisára“, podľa štýlu

Európskych panovníkov.

Bieli Pozvali Čiernych. Odchod Francúzskej armády nebol tak úplne koniec

prítomnosti Bielych v San Domingu, teda už Haiti. Keď francúzska armáda v

októbri 1803 odišla, Dessaliness, aby udržal ekonomiku pred totálnym kolapsom,

sľúbil ochranu všetkým Bielym civilom, ktorí sa rozhodli ostať. Toto riešenie

dokonca priviedlo značný počet koloniálnych Belochov späť na ostrov. Nešťastné

obete zistili akú životnú chybu spravili až keď sa Dessaliness ustanovil za cisára.

Masaker Bielych. Ledva začal nový rok 1805 a už boli prijaté nové zákony na

masaker Bielych obyvateľov. Horor a brutalita ďalšieho vraždenia boli

neopísateľné. Vraždenie, ktoré začalo v prvých dňoch januára sa skončilo až 18.

marca. Všetky vraždy boli vykonané s extrémnou krutosťou. Muži a ženy boli sťatí

ženistami, ktorí im odsekli ruky a sekali ich do hrude. Niektorí boli dobodaní, iní

zmrzačení, iní vykutraní nožmi, a ostatní zarezaní ako prasatá. Všetci, do poslednej

ženy a dieťaťa boli zmasakrovaní.

Čierna Anarchia. Biela Rasa s pomocou židovských zradcov z Paríža vymizla a

Francúzsky „kráľovský klenot“ sa stal miestom plným anarchie, čiernou „republikou

Haiti.“

* * * * *

Teraz preskočíme väčšinu histórie tohto páchnuceho, čierneho hniezda na

ďalších 175 rokov, okrem niekoľkých doplnení, nakoľko sa netýka ničoho než

anarchie, teroru, špiny a biednej chudoby.

Späť k Otroctvu. Potom čo sa Dessaliness v októbri 1804 korunoval za „Cisára

Jacquesa I.“ a v marci 1805 zmasakroval všetkých Bielych, na ostrove neostal nikto

kto by donútil negrov pracovať. Dessaliness nariadil povinné práce (otroctvo),

ktoré boli omnoho horšie než aké negri zažívali pod Bielymi. Vlastným ľudom bol

tak nenávidený, že bol v roku 1806, dva roky po korunovácii, zavraždený.

Z výslednej anarchie vyústili dva negerské štáty: severný, vedený Henri

Christophe (Cisárom Henrim I.) a južný, vedený krutou rukou Alexandra Petiona,

doživotného prezidenta. Medzi týmito dvoma pokračovala rivalita a vojny. V roku

1818 Petion zomrel, alebo bol zavraždený, a Christophe sa ujal vedenia.

Christophe bol neobyčajne ostrý neger, nakoľko mal v sebe nejakú Bielu krv.

Stal sa nesmierne márnivým, arogantným, pompéznym a krutým. Vzplanulo proti

nemu rozhorčenie a vzbura. Keď si uvedomil bezvýchodiskovosť tejto situácie,

rozhodol sa v roku 1820 pre samovraždu.

Zbytok histórie Haiti je až do dnešných dní bezvýznamným pokračovaním

anarchie, krutosti a špinavej chudoby, preplneného ostrova divochov z doby

kamennej, neschopných udržať civilizáciu Bieleho Človeka a neschopných si

vládnuť, a čo j zo všetkého najhoršie, neschopných sa ani nakŕmiť v tak

produktívnej zemi.

* * * * *

Lekcie, Ktoré Sa Musíme Naučiť. Ak chceme my, Biela Rasa prežiť, musíme

sa z histórie Haiti naučiť niekoľko drsných a nevyhnutných lekcií. V tragédii

a vyhladení Bielej Rasy z najvhodnejšieho územia tropických vánkov západnej

Indie môžeme vidieť predzvesť osudu Bielej Rasy v Amerike a všade inde na svete.

Tie lekcie sú:

I. Žiadna multirasová spoločnosť nevydrží ako civilizácia dlho.

II. inštinktívna nenávisť medzi rasami je v multirasovej spoločnosti trvalá

a nezmieriteľná. Je nepremostiteľná. Potrebuje len príležitosť aby vzplanula do

otvorenej masakry.

III. Tak ako v Egypte, Indii, tak aj v Haiti stále existuje kríženie medzi rasami.

Výslední mulati upevňujú rovnosť s nadradenými Bielymi. Mulati sa pridajú k

negrom aby zničili Bielych, potom sa negri obrátia proti mulatom a zničia tých

lepších, nakoniec redukujúc populáciu po najnižšieho menovateľa.

IV. Negri, ktorým je daná „nezávislosť“ a je im ponechané vlastné zriadenie sú

neschopní sami si vládnuť (okrem formy primitívneho kmeňa), alebo sa nakŕmiť

nad hranicu hladomoru.

V. Mulati vytlačili Bielych, negri vytlačili mulatov.

VI. Triumf negrov nad Bielou Rasou je vždy a jedine možný za pomoci zradného nadržiavania židovskej rasy. Práve oni využívajú a zhoršujú Bielu  nejednotnosť, a potom plánujú, a vykonávajú deštrukciou Bielej Rasy. Negri sú ich najefektívnejšími nástrojmi, ktorými tento plán vykonávajú.

VII. Otroctvo bolo kliatbou Bielej Rasy.

VIII. Nikdy a za žiadnych okolností sme nepotrebovali negrov, tak ako je to

dokázané Dobytím Západu. Pri dnešnej vysoko vyvinutej technológii sú negri

najnepoužiteľnejšími a najnebezpečnejšími parazitmi a chrbte Bielej Rasy.

IX. Musíme sa zbaviť negrov medzi nami a poslať ich späť do Afriky.

X. Negri sú pre Bielu Rasu absolútnym jedom.

XI. ak chce Biela Rasa prežiť, Biely Človek musí mať silný zmysel rasovej

uvedomelosti a musí svoje rady uzavrieť nielen pred negrami, mulatmi a podrasami,

ale hlavne pred Židmi.

XII. Základom tohto všetkého je potreba rasového náboženstva pre Bielu Rasu,

okolo ktorého môžu sústrediť svoju rasovú vernosť. To Hnutie Kreativity ponúka v

Kreativite, našej rasovej viere. V nej má Biely Človek Kompletný Program,

Konečné Riešenie a Úplné Učenie.

 

Ptáte se možná, proč o tom píši. Důvodem není jen zájem o historii, ale jak jsem již naznačil, tyto události jsou předzvěstí toho, co přijde v budoucnosti. Až budou více než polovinu obyvatel Evropy tvořit barevní přistěhovalci z Blízkého Východu, Afriky a Asie, což bude do konce tohoto století bude s bělochy konec. Jednoho dne desetimiliony barevných mužů povstanou na náš povel a všem bělošským psům podřežou krky, tak jako naši předkové Řekům, nebo naši černí bratři Francouzům na Santo Dominigu. A všichni běloši- muži ženy i děti, s výjimkou hrstky nám věrných a oddaných gojímů, budou vyhlazeni a celý Evropský kontinent bude už navždy patřit nám, jak rozhodl Jehova. Vždyť v Talmudu se přece jasně píše „Celá Evropa od Atlantiku k řece Volha a od severního moře po Sicílii bude tvým vlastnictvím,neboť jsem tuto zemi věnoval synům Abrahamovým. Jdi a zabij bílé gojímy, kteří žijí na tomto území! Pobij je jako psi, neušetříš muže ani ženu, starce ani dítě a celá Evropa bude patřit jen tobě“ (Yebamoth 32b)

 

Adonai

 

Jehuda

Naším cílem je vymření evropských národů

28/02/2009

Při monitorování antisemitských stránek jsem objevil tento zajímavý článek na stránkách Dělnických listů www.delnickelisty.cz . Autorem je jakýsi Jiří Šlégr, nevím o koho se jedná, zřejmě to bude člen Dělnické strany. Článek je zajímavý tím, že naprosto přesně odhaluje naši taktiku v boji za zničení evropských národů, i když se v něm nepíše, že za tím vším stojíme my.

Dá se zastavit vymírání původních Evropanů?

Germáni, Slované, Románi, Galové a Keltové… Tyto kmeny, kdysi v Evropě doma, jsou dnes díky tzv. humanismu vytlačováni z Evropy. Kmeny z Afriky a Asie se sem valí jako přílivové vlny a svou populační explozí začínají převyšovat původní obyvatelstvo Evropy.

Evropané jsou díky vysokým daním, které nastolili „demokratické“ špičky naší politiky, neschopni uživit potomky, a tak si je raději nepořizují. Této situaci nepomáhají ani faktory, jako je nedostatek pracovních míst pro Evropany a celosvětová krize, která dopadá i na nás díky bratříčkování se s USA a vstupu do EU.

České podniky, a tudíž i výrobky, mizí ze světového trhu už od nástupu „demokracie“. Nyní to nejen u nás pociťují snad všichni lidé. Jednou budou smíšené rasy v budoucí Evropě učit o tom, že kdysi existoval jakýsi druh bílého člověka, který byl narozdíl třeba od afrických kmenů šiřitelem kultury a pokroku, nebo z Evropy zbude jen válčící kontinent jako je ten africký, kde se různé černošské kmeny navzájem nelidsky masakrují?

Masakry v Africe se v civilizovaném světě raději nevysílají a toto téma je prakticky tabu. Kdo by také v civilizovaném světě chápal kanibalismus, vyřezávání srdcí, hromadné znásilňování a následně i odřezávání prsů černošským samičkám?

Toto není lidské jednání, a tak se snad o těchto černoších nedá mluvit jako o lidech. Pojem člověk by měl zahrnovat určité aspekty chování (lidskosti). Ani bělochy, co znásilňují malé děti, znetvořují těla svých obětí nebo jedí lidi, bych neoznačil za lidi, ale za zvěř, ovšem rozdíl je, že pro bílé je to nenormální chování a pro černochy je to v některých zemích zcela normální a „racionální“ jednání.

My, nacionalisté, jsme vždy předvídali to, co se dnes děje v praxi. S přílivem těchto „lidí“ sem přichází i jejich styl života a tudíž se začnou objevovat ve větší míře i tyto zločiny. Bohužel pro nás se porodnost Evropanů zastavila a naši „vůdci“ oslavují díky přílivu imigrantů, kteří pracují za hubičku – více zlaťáčků pro ty nahoře.

Jedinou šancí pro nový rozkvět Evropy je nastavení podmínek pro život tak, aby znovu mladé páry měly jistotu, že své děti uživí. To znamená vítězství nacionalistických stran ve volbách. Tyto strany jako DS v Čechách, SP na Slovensku, NPD v Německu, NF ve Francii apod…, tyto strany jsou v totální opozici nejen proti vládní sebrance, ale i proti síle médií, která je mocná.

Příklad důvodu vymírání Čechů: Když už se v dnešní době, kdy díky televizní propagandě není v módě dlouhodobý vztah, natož manželství, přeci jen najde pár, co se skutečně rozhodne ctít hodnoty jako věrnost, láska, upřímnost a oddanost, tak narazí na problém hned jak začnou řešit společnou budoucnost.

Náš pár naráží na nedostatek a předraženost bytů, na obrovské daně, díky kterým jsou rádi, že přežijí od výplaty k výplatě, natož aby uživili dítě s tou almužnou, kterou jim stát dá. Pokud je toto ale neodradí mít potomky, tak si vezmou lichvářskou půjčku na byt a budou doufat, že nebudou propuštěni. Pořídí si děťátko, ale aby ho uživili, musejí oba nadmíru pracovat mnohdy i ve více zaměstnání. Ovšem díky tomu nemají čas na výchovu dětí.

V minulosti by v tomto případě pomohli prarodiče, kteří potomky často pomáhali vychovávat, ale dnes jsou důchody tak mizerné, že důchodci, aby neživořili, tak na stará kolena musejí vykonávat mnohdy těžkou práci a tak jsou děti samorosty vychovávány televizí a ulicí. Tam se dozví „nejlépe“ o sexu, drogách a dalších věcech, které byly kdysi pro děti tabu. Z těchto dětí vyrůstají feťáci a zločinci a proto si mladé bílé páry často raději děti odepřou.

Na druhou stranu cikánka má první dítě přibližně ve 12 letech, kdy do 40 let stihne mít hromadu potomků, na které pobírá sociální dávky, z kterých ovšem děti neživí. Cikánští rodiče si z těchto peněz „užívají“ života a tedy pijí, berou drogy, nakupují zlaté šperky.

Z cikánských dětí se stávají mladiství zločinci, kteří se živí přepadáváním bílých důchodců apod. Tímto tempem do sta let v Evropě nezbude bílého člověka. Jedna cikánka má za život v průměru 4 až 10 potomků a bílí lidé 0 až 2 děti. Každý znalý základů matematiky si dovede spočítat kam to spěje.

Proto Evropu jen nacionalistickou, plnou hrdých národů pracujících na bratrském principu. Jen taková Evropa uchrání bílé lidi před vymřením!

Jiří Šlégr

Ano přesně tak to je, války se až do devatenáctého století vedly pouze pomocí zbraní a osobní statečnosti vojáků, ve dvacátém století se jednalo hlavně o ekonomiku a v budoucích válkách bude rozhodovat demografie.

Naším prvořadým cílem je proto omezit porodnost gojímů, a toho dosahujeme těmito prostředky:

 1. zatěžujeme gojímy vysokými daněmi, tak že si lidé ani nemohou dovolit založit rodinu a mít děti. Jak správně poznamenal americký antisemita a terorista David Lane, vysoké daně jsou tichá genocida bělochů. A to neplatí pochopitelně jen v USA ale i v celé Evropě včetně ČR
 2. stát prakticky rodiny s dětmi nijak nepodporuje, přídavky na děti jsou v ČR jen 600 Kč měsíčně, což nestačí ani na úhradu nejzákladnějších potřeb dítěte a i tyto směšně nízké přídavky dostává jen necelá polovina rodin. Mít děti je spojeno s finančními náklady a tyto náklad musí nést rodiče a stát jim prakticky nepomůže.
 3. zlegalizovali jsme košer vraždění bílých dětí zvané interrupce. Od povolení interrupcí v československu před padesáti lety bylo zabito tři miliony dětí. To znamená o tři miliony nepřátelských gojímskýchh psů méně! A kolik je to v celé Evropě a kolik na celém světě ani není možno spočítat, ale zřejmě to budou stovky milionů. Zabili jsme tedy několika řádově více gojímských dětí, než kolik zabili nacisté našich bratrů a sester za druhé světové války.
 4. neustále zvyšujeme ceny a dáváme gojímům nízké platy, aby se rodina z jednoho platu neuživila, aby muž neuživil manželku a děti, a tedy aby všechny ženy musely pracovat. Tak se pochopitelně rodí mnohem méně dětí než v zemích, kde je většina žen v domácnosti
 5. mezi gojímskými ženami propagujeme scestnou a zhoubnou ideologii feminismu, o kterém psala sestra Sára v článku Feminismus je naše tajná zbraň na zničení gojímů
 6. vytváříme nedostatek bytů a neustále zvedáme nájem, aby mladé rodiny neměly kde bydlet.
 7. Propagujeme takový životní styl, že vedeme mladé muže a ženy k tomu, aby si do třiceti let i déle užívali života a odkládali založení rodiny na pozdější dobu. K tomu jim připravujeme řadu lákadel.
 8. propagujeme mravní zkaženost, zhýralost, drogy, homosexualitu a další sexuální deviace a rozšiřujeme pohlavní nemoci apod.

Nedávno jeden turecký politik prohlásil: „dobyjeme Evropu dělohami našich žen“. A tak to skutečně bude. My nezničíme evropské gojímské psy ve válce, ale tak, že je zaplavíme Araby, Turky, negry, asiaty a dalšími přistěhovalci. Tak jako byl zničen starověký Egypt, antické Řecko i Římská Říše, tak bude do sto let zničena i Evropa. Evropané se stanou menšinou ve vlastní zemi, tak jako běloši v Jižní Africe nebo Srbové v Kosovu a dopadnou stejně jako oni. A nebo ještě lépe, dopadnou jako Francouzi na ostrově Santo Dominigo (dnešní Haiti), kteří byli před dvěma sty lety vyvražděni při povstání černých otroků. Na ostrově žilo čtyřicet tisíc Francouzů, mužů, žen i dětí a byli vyvražděni do jednoho. A takto jednou dopadnou i bílí Evropané, poté co barevní přistěhovalci nad nimi získají početní převahu.My se toho již nedožijeme, ale naši vnuci a pravnuci ano. Jakmile bude v Evropě více přistěhovalců než původních obyvatel, tak naši arabští, černošští, turečtí a asijští bratři na náš povel povstanou se zbraní v ruce a všem Čechům, Němcům, Francouzům, Angličanům, Italům,Španělům, Polákům a ostatním gojímům podřežou krky!

Adonai!

Jehuda

Feminismus je naše tajná zbraň na zničení gojímů

26/02/2009

Bratři a sestry,

s potěšením vám oznamuji, že na naše stránky začala psát články naše sestra Sára Adlerová, oddaná sionistka a feministka. Možná ji mnozí z vás znáte pod jejím pravým jménem (Sára Adlerová je pseudonym), Sára totiž patří mezi nejznámnější české feministky. Protože řada našich bratrů a sester nezná skutečnou podstatu feminismu, požádal jsem Sáru, jestli by o tom nemohla něco napsat a zde je její článek:

Jehuda

Asi před padesáti lety se v USA a později i v dalších zemích objevilo feministické hnutí. V jeho čele jsme stály od počátku my, židovské ženy. Občas jsme mezi sebe do vedení feministických organizací vpustily nějakou hloupou shiksu, to však byly výjimky. Všechny hlavní představitelky feministického hnutí jsou a vždy byly židovky. Málokterá žena dokázala pochopit naše skutečné cíle a nám se pomocí intenzivní propagandy v médiích a výchovy ve školách a za vydatné pomoci našich bratrů v politice podařilo otrávit mysl velké části evropských a amerických žen. Čtete dobře, otrávit mysl, neboť naším cílem nebylo ženám pomoci, ale naopak naším cílem bylo rozvrátit a zničit gojímskou společnost. Některé ženy s feminismem souhlasí, jiné nikoliv, ale málokdo ví, proč feministické hnutí vzniklo a o co usiluje. Protože dnes jsme téměř u konce svých cílů a už nic nemůže naše plány ohrozit, mohu vám to prozradit. Podle názoru nejvyšších představitelů sionistického hnutí je feminismus jednou z hlavních tajných zbraní za zničení gojímů a ovládnutí světa židovstvem. Proč je feminismus tak důležitý?

Právě feminismus hrál zcela zásadní roli v rozvrácení tradiční rodiny. Feministkám nikdy nešlo o svobodu a rovnoprávnost žen, evropské a americké ženy byly svobodné a rovnoprávné i předtím. Feminismus naučil ženy pohrdat tradičními rodinnými vazbami, ale i řádným manželstvím jako takovým. Feminismus naučil ženy odmítat svoji Bohem předurčenou roli manželky a matky jako něco údajně „ponižujícího“ a „nedůstojného“.

Feminismus naučil ženy dávat kariéře přednost před rodinou a tím přispěl k podstatnému snížení porodnosti. Snížení porodnosti pak bylo důvodem, či spíše záminkou pro vpuštění desetimilionů imigrantů do evropských zemí a USA a tito emigranti dále přispěli k rozvrácení tradiční bělošské společnosti. Feminismus svou propagací lesbické lásky zcela rozvrátil morálku žen. Díky feminismu máme rozpadlá manželství, díky feminismu se velká část dětí rodí nemanželských, díky feminismu máme obrovské množství lesbiček, díky feminismu máme ženy, kterým je přes třicet let a jsou stále svobodné, díky feminismu je řada žen bezdětných, díky feminismu děti často vyrůstají jen s jedním z rodičů, díky feminismu se z mnoha žen staly alkoholičky a dokonce feťačky a feminismus má i řadu dalších zásluh na rozvrácení evropské a americké společnosti jako takové. Právě feminismus se stal tajnou zbraní sionistů v boji za zničení gojímů a nastolení židovské světovlády a bez feminismu by se nebylo možné nastolit nový světový řád. Každý Žid a Židovka i každý svobodný zednář i každý jiný přítel Izraele má svatou povinnost feminismus všestranně podporovat, neboť jen za pomoci feministek se nám podaří pokořit evropské národy a nastolit nad celou Evropou vládu Sionu!

Adonai!

Sára

Klaus přiznal, že v Evropě vládnou Židé

23/02/2009

Jistě jste všichni slyšeli Klausův projev, který přednesl v evropském parlamentu. Sám jsem ten projev také zběžně přehlédl a nebylo mi jasné, co je na něm tak zvláštního, nevěděl jsem proč naši bratři a nám oddaní gojímové a shiksy demonstrativně při projevu odcházeli z budovy parlamentu. Projev se mi nezdál ani zajímavý, ani v něm Klaus neřekl nové argumenty. Zvědavost mě však donutila přečíst si projev podrobněji, slovo od slova, a pak jsem narazil na větu, která se musela našich bratrů dotknout. Přibližně v polovině projevu řekl bratr Klaus tohle:

Dnešní systém rozhodování v Evropské unii je něčím jiným než historií prověřenou a v historii osvědčenou klasickou parlamentní demokracií. V obvyklém parlamentním systému je část podporující vládu a část opoziční, ale to v Evropském parlamentu není. Zde je prosazována alternativa jen jedna a kdo uvažuje o alternativě jiné, je považován za odpůrce evropské integrace. V naší části Evropy jsme ještě nedávno žili v politickém systému, kde byla jakákoli alternativa nepřípustná, a kde proto žádná parlamentní opozice neexistovala. Získali jsme trpkou zkušenost, že tam, kde není opozice, ztrácí se svoboda. Politické alternativy proto existovat musí.

A nejen to. Vztah občana té či oné členské země a představitele unie není standardním vztahem voliče a politika, který jej reprezentuje. Mezi občany a představiteli unie je navíc vzdálenost (a to nejenom v zeměpisném slova smyslu), která je podstatně větší, než je tomu uvnitř jednotlivých členských zemí. Označuje se to různými termíny – demokratický deficit, ztráta demokratické accountability, rozhodování nevolených, ale vyvolených, byrokratizace rozhodování apod. Návrhy na změnu dnešního stavu – obsažené v zamítnuté Evropské ústavě či od ní fakticky málo odlišné lisabonské smlouvě – by tento defekt ještě zvětšovaly.“

 

Všiměte si zvýrazněné věty. Bratři, je to tak, Klaus řekl, že v EU rozhodují vyvolení. Pro hloupé gojímy a shiksy tohle slovo nic neznamená, ale my víme, že vyvolení znamená Bohem vyvolený národ, tedy nás Židy. Klaus otevřeně a v přímém přenosu před zraky milionů diváků přiznal, že v Evropské unii vládnou Židé. To je zcela nesporný fakt, ale zatím by to gojímové neměli vědět. Zatím by si měli myslet, že v EU je demokracie. Nevím, jak mohl Klaus něco takového říci. Prořeknutí to nebude, Klaus četl projev z papíru. Možná je to nějaká tajná taktika, možná chce gojímské psy zastrašit aby se třásli před naší mocí, ale to nezvolil moc vhodnou formu. A nebo je Klaus zrádce. I to je možné, vzpomeňte si na to, kolik našich bratrů zradilo náš národ. Mohu začít s Adolfem Hitlerem a pokračovat například se známými kritiky sionismu Alfredem Lilienthalem, Noamem Chomskym, Arturem Koestlerem, Israelem Shahakem, nebo šachistou Bobem Fischerem. Co když je Klaus jedním z nich? V době své vlády vždy pevně hájil naše zájmy, rozdělil Československo, nechal Židům rozkrást českou ekonomiku a podal za Českou republiku přihlášku do (žido)evropské unie a do NATO. Ale teď, když je prezidentem se chová jako kdyby to byl gojím. Kritizuje Evropskou unii, je proti stavbě raketových základen, mluví o ochraně národních zájmů a teď tohle.

Je také možné, že Klaus není náš bratr, ale rafinovaný gojím, který se jen vetřel mezi Židy z prospěchářských důvodů, aby se dostal k moci, ale dnes, když už má daslších pět let na Hradě jistýh a potřetí se prezidentem stát nemůže, tak říká to, co si skutečně myslí. Víte někdo, jak jeho chování vysvětlit?

 

Celý projev najdete na: http://www.novinky.cz/clanek/161845-dokument-projev-vaclava-klause-v-evropskem-parlamentu.html

 

Jehuda

Proč musel zemřít Jakub Šímánek

19/02/2009

Aktualizováno 22.2. 2009

 

Loni v květnu pobouřila českou veřejnost sexuální vražda devítiletého chlapce Jakuba Šimánka. Policie zanedlouho vypátrala vraha, za kterého byl označen třiačtyřicetiletý slovenský pedofil Antonín Novák, který byl již několikrát trestán za pohlavní zneužívání mladistvích. V současné době probíhá soud s Antonínem Novákem, ve kterém mu hrozí až výjimečný trest. Bylo vše opravdu tak, jak je předkládáno veřejnosti?

   Mezi námi si můžeme prozradit že nikoliv. Malý Jakub byl synem armádního generála Hynka Blaška a ten byl, stejně jako drtivá většina generálů Armády České republiky, odpůrcem stavby radaru v Brdech. Všichni čeští generálové jsou bývalí komunisté, a mnozí z nich studovali v Moskvě, a proto nenávidí Američany a odmítají rozmístění amerických vojsk na českém území, to že zde před rokem 1990 byla rozmístěna sovětská vojska jim však jaksi nevadilo. Odpor proti stavbě radaru byl silný nejen mezi důstojnickým sborem armády ČR ale také mezi politiky. Bohužel stále existují politici a důstojníci, pro které jsou zájmy České republiky a Českého národa důležitější, než zájmy USA, NATO a Izraele. Proti těmto bídákům bylo třeba tvrdě zasáhnout. Vláda USA nařídila loni na jaře CIA, aby provedla akci na zastrašení odpůrců stavby radaru z řad českých politiků a generálů. Velitel české expozitury CIA (osobně ho znám ale pochopitelně nemohu říci kdo to je, stačí jen když řeknu že je to manažer jedné velké firmy, patřící našim americkým soukmenovcům) se po poradě s Alexandrem Vondrou, ministrem pro evropské záležitosti, senátorem a zároveň vysoce postaveným rezidentem tajných služeb USA, rozhodl, že je třeba zabít dítě některého z odpůrců radaru. Agenti CIA vybrali několik desítek politiků a generálů, kteří nesouhlasili s radarem, a kteří mají nezletilého syna nebo dceru. Velitel CIA spolu s Alexandrem Vondrou z tohoto seznamu vybrali právě generála Blaška, neboť ten byl obzvláště nebezpečný. Generál hrozil, že zveřejní tajné informace o zdravotních rizikách, které hrozí obyvatelům měst a vesnic v okolí radaru. Kdyby se gojímové dozvěděli, že v okruhu třiceti kilometrů kolem podobných radarů vzroste desetinásobně počet případů rakoviny, a že existují i jiná závažná nebezpečí, odpor proti stavbě radaru by podstatně vzrostl. Generál tajil, že má nemanželského syna, proto také malý Jakub měl příjmení po matce, ale pro CIA, která má neomezený přístup do úřední evidence obyvatel ČR, nebyl žádný problém to zjistit. Na vraždu malého Jakuba byli vybráni dva naprosto spolehliví agenti. Nevím, kteří to jsou, a i kdybych věděl, tak bych to nenapsal, neboť agent CIA, o kterém vejde ve známost že je agentem, musí u CIA skončit, protože je pro další úkoly nepoužitelný. Nevím ani, jestli to byli naši bratři, nebo gojímové, ale myslím že to byli naši bratři, neboť takto důležitý úkol nelze svěřit nežidům. Jeden z těchto agentů odjel do Havlíčkova Brodu a tam sledoval malého Jakuba, aby viděl kdy chodí do školy a ze školy a kde se pohybuje. Druhý agent hledal vhodného pedofila, který čin provede. Ptáte se asi proč Jakuba neznásilnil a neuškrtil sám, to by přece pro pečlivě vycvičeného agenta nebyl žádný problém, ale v tomto případě bylo třeba mít vraha, který bude za Jakubovu smrt odsouzen. Musím říci, že tento agent měl velmi šťastnou ruku, když se mu podařilo najít čtyřikrát trestaného homosexuálního pedofila a notorického alkoholika Antonína Nováka. Myslím že nikoho vhodnějšího než Nováka už ani nebylo možno najít. Agenti slíbili Novákovi za znásilnění a vraždu devítiletého kluka půl milionu korun. Neřekli mu, že Jakub je syn generála, ale řekli mu, že jeho otec je bohatý podnikatel, a oni že jsou členové ruské mafie, která jeho otce vydírá. Novák se nenechal pobízet a toto vysvětlení mu stačilo. 4. května došlo k akci. Malý Jakub si toho dne vyšel hrát ven, ale už se nevrátil domů. Oba agenti ho chytili, odvezli ho do Novákova bytu a Novák chlapce…- není nutné zacházet do podrobností, i když jsou mi dobře známy – stačí když řeknu že jako zkušený pedofil věděl co má s chlapcem udělat. Agenti mu pak pomohli zbavit se mrtvoly a vyplatili mu slíbené peníze. Poté bylo oznámeno že Jakub zmizel a policie ho začala intenzivně hledat, rovněž i v televizi se objevily výzvy k občanům, kdyby někdo Jakuba viděl, ať to oznámí na policii. Jeho tělo však bylo nalezeno až o měsíc později a Novák byl zatčen. Ve vyšetřovací vazbě ho navštívil jeden z agentů, kteří mu pomáhali a řekl mu, že pokud nic neřekne, zajistí mu, že se dostane do vězení s nízkou ostrahou a brzy bude na svobodě. Pokud bude mluvit, stejně mu nikdo neuvěří a on dostane doživotí a ve vězení bude zavražděn svými spoluvězni nebo dozorci. Vražda pedofila ve vězení by nevyvolala velkou pozornost a co více, většina Čechů by s tím souhlasila. Novák se tedy zachoval rozumně a slíbil že nic neřekne a že bude u soudu opakovat verzi, kterou mu tento agent sepsal, a kterou se Novák naučil zpaměti. Novák sice byl odsouzen k doživotnímu trestu, ale zanedlouho mu podplacení bachaři umožní uprchnout a CIA  ho vybaví falešnými doklady, udělají mu plastickou operaci aby ho nikdo nepoznal a Novák bude spokojeně žít pod cizím jménem. A nebo je možné že se CIA rozhodne jinak a Novák bude zastřelen na útěku. Toto řešení bych preferoval já, Novák může později promluvit a být nebezpečný, tak bude lepší ho zlikvidovat. 

   Rovněž Jakubův otec se choval rozumě, poté co mu bylo oznámeno, že mu syna zabila CIA kvůli jeho odporu ke stavbě radaru. Řekli mu, že jestli promluví, bude zabit i on sám, vždyť zabít generála není pro CIA větší problém než zabít malého kluka. Jednoho dne by prostě generál zahynul při autonehodě, vždyť udělat fingovanou autonehodu zvládne každý začínající agent. Nebo by mohl ze smrti syna zešílet a zastřelit se, a nebo ještě lépe by nejprve zastřelil pár nám nepohodlných lidí a pak by si prohnal hlavou kulku. Ono je mnohem více možností, jakými CIA dokáže navždy umlčet nepohodlného člověka. Vzpomínáte ještě na Arkansaský sebevražedný syndrom (ASS), tj. na šedesát lidí kteří byli nepohodlní bývalému guvernéru státu Arkansas a prezidentu USA Billu Clintonovi a všichni spáchali sebevraždu za velmi záhadných okolností a bez dopisu na rozloučenou? Ne, zabít generála Blaška by pro nás opravdu nebyl žádný problém. Proto se generál ze strachu o svůj život rozhodl mlčet a tváří se že je loajální a že proti radaru nic nemá.

   Ministr Vondra se poté sešel s různými veřejně známými odpůrci radaru, především s politiky a generály a řekl jim, že jestli budou proti radaru, tak jejich ženy, děti či jiní rodinní příslušníci skončí stejně jako malý Jakub. A všimněte si, že poté odpůrců radaru mezi politiky ubylo, a ti, co říkají že jsou proti radaru, to říkají jen proto aby neztratili tvář před voliči a až dojde k hlasování, tak se hlasování zdrží.

    Problém však byl s Jakubovou matkou Hanou Šímánkovou. I té CIA slíbila mnoho peněz v případě že o smrti syna bude mlčet a smrt pokud promluví. Ona se ale přesto nechtěla smířit s tím, že vrazi jejího syna nebudou potrestáni a rozhodla se promluvit. Zavolala reportérům TV Nova a myslela si, že s ní přijedou natočit reportáž, která se objeví v pořadu Na vlastní oči, nebo jiném podobném pořadu. Protože však Nova patří našim souvěrcům, reportér, kterému zavolala vše předal řediteli televize a ten to zavolal rovnou na velvyslanectví USA. Hanu Šimánkovou pak místo reportérů TV Nova navštívili dva zmínění agenti CIA převlečení za zaměstnance plynáren, kteří ji poškodili plynové vedení v jejím bytě a ona se zanedlouho po jejich odchodu otrávila plynem.

   Tak se tedy CIA podařilo zastrašit opozici proti stavbě radaru. Odhalil jsem vám zde tajné praktiky CIA, vše jsem se předevčírem dozvěděl od samotného Alexandra Vondry, se kterým jsem se setkal na izraelském velvyslanectví. Ptal jsem se ho, jak to bylo s Jakubem Šimánkem, jestli něco neví, protože jsem od začátku měl podezření že to bude práce CIA. Vondra mi vše potvrdil a řekl, že to mohu říci našim bratrům a sestrám, stejně tak jako svobodným zednářům, antifašistům a dalším přátelům Izraele, nesmí se to však dostat do rukou našich nepřátel. Tak se podle toho řiďte a neříkejte to lidem, kterým nemůžete plně důvěřovat. Na závěr bych chtěl podotknout, že podobné praktiky patří k běžné každodenní práci CIA i Mossadu. Nemyslete si však, že agenti CIA a Mossadu jsou sadističtí psychopati, kteří zabíjí lidi pro potěšení. Znám osobně desítky agentů CIA, MI5, Mossadu a dalších spřátelených tajných služeb, osobně znám Alexandra Vondru a řadu dalších lidí pohybujících se v tomto prostředí a musím říci, že jsou to lidé značně otrlí a bezcitní a vraždit lidi jim nedělá sebemenší problémy, ale na druhou stranu to nedělají nějak zvlášť rádi. Zabíjení lidí je každodenní rutinou agentů CIA a Mossadu ale nějakou zvláštní radost či vzrušení jim to nepůsobí. Vše dělají pro větší slávu a moc světového židovstva nebo pro peníze, ale jinak jsou to zcela normální slušní lidé, nikoliv sadisté.

 

Jehuda

Naše taktika v boji proti Íránu

17/02/2009

Převzato z : http://www.novinky.cz/clanek/161567-izrael-vede-tajnou-valku-proti-iranu-ktera-muze-prerust-ve-skutecnou.html

 

Izrael vede tajnou válku proti Íránu, která může přerůst ve skutečnou

 

Izrael podle amerických tajných služeb zahájil tajnou válku proti Iránu, jejímž cílem je zastavit íránský jaderný program. V úterý to uvedl britský list Daily Telegraph s tím, že se má jednat zejména o hru tajných služeb s dvojitými agenty, ale také o sabotáže a vraždy klíčových postav íránského jaderného programu. Americké tajné služby však nevylučují ani možnost, že Izrael letos vyhlásí válku Íránu.

 

Izraelský list Ha’arec otiskl tvrzení šéfa amerických tajných služeb Dennise Blaira, že Jeruzalém může Íránu vyhlásit válku už v roce 2009. Cílem by podle něj bylo zastavit íránský program obohacování uranu. Izrael už má vypracované plány útoku na íránská jaderná zařízení, zdůraznil Blair při vystoupení před senátním výborem pro bezpečnost. Loni útok i nacvičoval.

 

Varoval i před možností nepřímého konfliktu, protože libanonský šíitský Hizballáh (podporovaný Íránem) už doplnil zásoby zbraní a připravuje se na další válku s Izraelem. Jeho vůdce Hassan Nasralláh také prohlásil, že všichni izraelští představitelé si zatím na Libanonu vylámali zuby, a dalším bude Avigdor Lieberman. To je nejextrémnější izraelský politik, jehož strana Izrael je náš domov ale v posledních volbách značně posílila a skončila třetí.

 

Tajná válka proti Íránu

V úterý britský list Daily Telegraph přišel s tvrzením, že Izrael už zahájil tajnou válku proti Íránu. Cílem je zbrzdit jaderný program Teheránu. „Narušení je plánováno tak, aby zpomalilo program, a tak, aby si neuvědomili, co se děje,“ sdělil Telegraphu vysoký představitel americké tajné služby CIA. „Nikdy to nezastavíte, ale cílem je zdržení, zdržení až do té doby, kdy můžete uplatnit nějaké jiné řešení, nebo jiný přístup.“

 

Z vyjádření agenta je jasné, že Spojené státy rozhodně nejsou proti izraelskému plánu. Novinám přímo řekl: „Určitě nechceme, aby současná íránská vláda měla tyto zbraně.“

 

Podle něj jde o dobrý přístup, mnohem lepší, než by byla přímá vojenská akce, která by nesla neakceptovatelná rizika.

 

Plášť, dýka a úplatky

Podle analytika americké soukromé zpravodajské služby Stratfor Revy Bhalla je hlavním cílem zavraždit klíčové představitele programu. „Při spolupráci USA a Izraele mohou být tajné operace zaměřené jak na eliminování klíčových osob zapojených do jaderného programu, tak na sabotování řetězce dodávek,“ řekl Bhall.

 

Ke špionáži využívají obě země i služeb firem, které do Íránu dodávají materiál, jenž je prioritně civilní. Významnou roli také hraje uplácení.

 

Příklon k tajným operacím přišel s nástupem nového amerického prezidenta Baracka Obamy. Ten je pro jednání s Íránem, zatímco za vlády jeho předchůdce se opakovaně spekulovalo, že George Bush už má plán útoku na Írán. Loni ale údajně odmítl žádost Izraele podniknout útok na íránská jaderná zařízení.

 

Nicméně Telegraph také upozorňuje na možnost, že za smrtí íránského jaderného vědce Adešira Hassanpúra, který pracoval v Isfahánu, stála izraelská tajná služba. Vědec se předloni údajně otrávil plynem.

 

Bývalý šéf protiteroristického oddělení CIA Vince Canastraro ale pochybuje o efektivnosti tajných operací.

 

Obavy v Izraeli

Tvrdší postup proti Íránu se dá v Izraeli očekávat, zejména pokud novou vládu povede Benjamin Netanjahu z pravicového bloku Likud. Komentátor listu Ha’arec Gideon Levy už uvedl, že Netanjahu už není „Mr Terror“, hovořící o nutnosti bojovat s terorismem, ale stává se z něj „Mr Iran“, když prohlásil: „Írán nesmí mít jaderné zbraně.“

 

Netanjahu současně ale prohlásill: „Žádné bombardování,“ což naznačuje, že se přiklání k tajným operacím.

 

Izrael už dvakrát použil své letectvo ke zničení jaderných zařízení – poprvé v Iráku v Osiraku, loni v Sýrii. Levy se obává, že Netanjahu nakonec nevyloučí ani vojenské řešení. Zdůraznil však, že tak jako celý Izrael nereprezentuje Avidgor Lieberman, tak celý Írán není jako radikální prezident Mahmúd Ahmadínežád.

 

 

 

   Bratři a sestry, musím říci, že tato zpráva mi udělala velkou radost. Je vidět že naši milí bratři z Mossadu mají pod čepicí, tedy vlastně pod jarmulkou. Často jsem přemýšlel o útoku na Irán a uvědomoval jsem si, že vzhledem k velikosti země, síle íránské armády a fanatickému odhodlání íránských vojáků by na dobytí Íránu byly třeba alespoň dva miliony vojáků. Ale kde je vzít? Společné síly armád USA, Velké Británie a Izraele by na to stačily, ale to není dost dobře možné. Armády USA a Británie přece bojují za naše zájmy v Íráku a Afgánistánu a jsou rozmístěny i v jiných zemích a naše armáda má zase problém s Palestinci.

   Já a moji dva bratři jsme dokonce uvažovali o tom, že se přihlásíme jako dobrovolníci do IDF, aby Izrael měl alespoň o tři vojáky více. Nakonec to ale nebude nutné. Naši bratři z Mossadu začnou vraždit íránské politiky, generály, a vědce, začnou provádět sabotáže v íránském průmyslu, vyhazovat do povětří jaderné reaktory a další strategicky důležité objekty a nakonec se nám podaří srazit Írán na kolena, tak jako mnoho zemí před tím. Vzpomeňte si na to, jak se našim bratrům podařilo zničit SSSR, poté co jsme tam ztratili moc a vlády se chopili ruští gojímové. Vzpomeňte na řadu úspěšných operací CIA na Blízkém východě, v Latinské Americe i jinde. Věřím, že v Íránu budeme stejně úspěšní. Nejprve je třeba zabít imáma Chameneího a prezidenta Ahmadínedžáda, a pak přijdou na řadu další. Pochopitelně že nám nejde jen o to, zabránit Íránu získat jaderné zbraně, jde nám o to tuto země bohatou na ropu, zemní plyn a řadu jiných nerostných surovin rozvrátit a posléze ovládnout. Chcete-li znát způsob, jakým to učiníme, přečtěte si plán našeho milého bratra Alana Dullese, prvního ředitele CIA, o boji proti SSSR, který vznikl těsně před koncem druhé světové války. A přesně takto budeme postupovat i ve válce proti Iránu:

„Skončí válka,  všechno  nějak zevšední,  usadí se a uklidní.A my použijeme všechny  síly,  všechno zlato, veškeré materiální síly pro obelstění a ohloupení lidí! Lidský mozek, lidské vědomí je přizpůsobivé  ke  změnám.  Zasejeme tam chaos a nepozorovaně nahradíme skutečné hodnoty  falešnými, ve které  budou  věřit. Jak ?  Najdeme s námi stejně smýšlející, spojence a pomocníky v samotném Rusku. Krok za krokem se bude vyvíjet obrovská, nezměrná tragédie k zániku  nejnepokornějšího národa  světa. S konečnou platností  a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.  Například  z literatury a umění postupně vytrhneme její sociální podstatu.  Malířům vezmeme touhu zabývat se zobrazováním a zkoumáním procesů  probíhajících v hlubinách  národních mas. Literatura, divadlo, kino budou zobrazovat a oslovovat nejnižší lidské pudy a vášně. Všemožně budeme podporovat a vyzdvihovat tzv. umělce zastávající a ztělesňující v lidském vědomí kult sexu, násilí, sadismu a zrady – zkrátka všelikou nemorálnost. Chaos a nepořádek vytvoříme i v řízení státu. Neviditelně, aktivně a trvale budeme  podporovat  nepoctivost  úředníků,  korupci a všechno, co povede  k  svévolnosti. Byrokracie a nesvědomitá práce budou vydávány za ctnost. Čestnost a pracovitost budou na posměch a nikomu  potřebné. Budou patřit minulosti. Sprostota a drzost, lež a klam, opilství  a  narkomanie, živočišný  strach  z druhých, nestydatost, zrada, nacionalismus a nepřátelství mezi národy, nejvíc pak nepřátelství a nenávist k ruskému národu – to všechno co nejobratněji, aniž by si toho kdokoliv všiml,  budeme kultivovat až to rozkvete v krásné květy a přinese toužebné plody.  Jen  málo  lidí bude tušit nebo pochopí, co se děje…  Ale  takové  lidi  zaženeme  do  bezvýchodného postavení, vystavíme je posměchu,  najdeme  způsob,  jak  je  očernit  a  prohlásit  za  odpad společnosti.  Vyrveme duchovní kořeny bolševismu,  zprofanujeme a  zničíme základy vrozené mravnosti. Rozkladným způsobem  rozložíme  generaci za  generací, vyvoláme erozi a odstraníme leninský fanatismus. Začneme  působit  na  lidi  ještě  v dětských a pionýrských letech.  Hlavním  cílem bude mládež.  Začneme  ji  rozkládat, mravně kazit a zbavovat cti.  Z  mládeže  vychováme  cyniky,  vulgární lidi, hlupáky, neotesance, kosmopolity.Toto učiníme“.  Alan  Dulles,  1945

Británie bude brzy muslimskou zemí

13/02/2009

Po skvělých zprávách ze Švédska tu máme další skvělé zprávy, tentokrát z Velké Británie. V Británii sice zatím nejsou pouliční boje, ale to je jen otázkou času. Muslimů v Británii utěšeně přibývá, více než v kterékoliv jiné evropské zemi. Ano, nebude trvat tak dlouho, až Británie bude muslimská země. Nemohu se dočkat takového ponížení nenáviděných britských gojímů, možná se ještě dožiji toho, jak se bílí Britové stanou cizinci ve vlastní zemi, tak jako bílí gojímové v Jižní Africe, či v Zimbabwe nebo Srbové v Kosovu.

Nechme mluvit čísla:


 Celkový počet muslimů ve Velké Británii:

 

2004: 1 870 000

 

2005: 2 017 000

 

2006: 2 142 000

 

2007: 2 327 000

 

2008: 2 422 000

 

Počet křesťanů v tomto časovém úseku klesl o 2 000 000.

 

Převzato z EUportal.cz

 

Na tomto serveru vyšla také úvaha od amerického politika Pata Buchanana:

 

Pat Buchanan: V hrozící válce civilizací je početná kohorta muslimů pátou kolonou v srdci postkřesťanské Evropy

 

Ale žádný moderní evropský národ nikdy neasimiloval početnou kohortu imigrantů. Ani jeden. A na rozdíl od Afroameričanů, muslimové proudící do Evropy – v samotné EU jich je dvacet milionů – jsou cizinci. Miliony si jich nepřejí vzdát se arabské a islámské identity a kultury a stát se Evropany. Přejí si zůstat Alžířany, Maročany, Tunisany, Turky – a muslimy. Většinou se drží své víry, historicky nepřátelské ke křesťanství., což vyrůstá z militantnosti a odvrácení se od sexem přesycené evropské kultury. V hrozící válce civilizací je tato početná kohorta muslimů potenciální pátou kolonou v srdci post křesťanské Evropy.

Musím říci, že je to poprvé, co souhlasím s tím křesťanským psem Buchananem. Buchanan má pravdu, muslimové jsou pátou kolonou, s jejichž pomocí rozložíme všechny gojímské evropské národy.

Adonai

Jehuda

 

Tragický justiční omyl

10/02/2009

Milí bratři

Vrchní soud se dopustil tragického justičního omylu, náš bratr Martin Ledvina byl odsouzen na šest let vězení jen za to, že souložil se svojí sestrou. Na Novinkách  http://www.novinky.cz/clanek/160932-mladik-zneuzival-nezletilou-sestru-a-udelal-ji-dite-dostal-sest-let.html o tom píší tohle:

 

„Vrchní soud v Praze v úterý uložil v odvolacím řízení Martinovi Ledvinovi z Rudníka na Trutnovsku trest ve výši šest let. O rok nižší verdikt vynesl loni královehradecký krajský soud. Tresty muži soudy vyměřily za zneužívání nezletilé dívky.  Letos šestnáctiletou dívku Ledvina zneužíval podle obžaloby několik let od roku 2002. Nebyla dostatečně vyspělá a nechápala tak protiprávnost jeho chování a nebyla ani schopná se mu bránit. Vše vnímala jen jako hru. Podle loňského rozsudku krajského soudu Ledvina dívku opakovaně přiměl, aby se svlékla nebo ji vysvlékl sám. Pak mu musela rukama třít jeho pohlavní úd, on ji osahával na prsou a přirození. Neúspěšně se opakovaně pokoušel o soulož zepředu i zezadu. Později začal dívce pouštět porno a zkoušel na ní různé praktiky. Třikrát se mu pak podařilo soulož vykonat, dívka ve svých třinácti letech otěhotněla a narodil se jí syn. Znalci zjistili, že dívka trpěla posttraumatickou stresovou poruchu. Pokusila se o sebevraždu a její psychické problémy trvají.  Soudci potrestali Ledvinu stejným trestem v minulosti vícekrát, odvolací soud však předchozí rozsudky vždy zrušil. Úterní rozsudek je pravomocný, je možné proti němu podat pouze dovolání u Nejvyššího soudu.“

  

   Milí bratři, Ledvina byl odsouzen za něco co naše víra dovoluje, pokud je dnes jeho sestře šestnáct, před šesti lety jí bylo deset a soulož s desetiletou dívkou je v souladu s naší vírou. Ani to že je to jeho sestra nevadí, křesťanství i jiná náboženství sice zakazují pohlavní styk mezi příbuznými, ale judaismus to povoluje. Vzpomeňte si na Abraháma, praotce židovského národa, který se oženil se svou sestrou. A nyní jsou naši bratři trestáni za takovou prkotinu že se vyspali se svou sestrou a zplodili s ní dítě, což je z hlediska naší víry zcela v pořádku. Ledvina byl tedy odsouzen za to, že je Žid a že dodržuje Talmud. A to je skandál. Jak je možné, že v zemi, kde vládneme my sionisté, jsou Židé souzeni za svou víru? To je zcela nepřijatelné, soudci Vrchního soudu, kteří našeho bratra Ledvinu odsoudili jsou jistě antisemité. Jak je možné že lidé jako oni byli jmenováni soudci Vrchního soudu? V personální politice ministerstva spravedlnosti musí být nepořádek, když jmenují antisemity na tak důležitou pozici!  Soudci, jak jsem již psal v článku „Proč podporujeme homosexuály a pedofily“, jsou bohužel vázáni českými zákony a nikoliv Talmudem. A to se musí změnit. Všichni Židé v České republice musejí bojovat za osvobození našeho bratra Martina Ledviny a zároveň za změnu zákona, aby již k něčemu podobnému nemohlo dojít.

  

   Nejprve se musíme obrátit na našeho bratra pana prezidenta Václava Pružinského (gojímským jménem Klaus) a psát mu dopisy s žádostí o prezidentskou milost. Bratr Pružinský, jak jistě víte, konvertoval ke křesťanství, protože Češi by nesnesli předsedu vlády židovské víry. Z těchto důvodů bratr Pružinský nechodil nikdy do synagogy, neumí hebrejsky a nezná Talmud. Musíme mu tedy v dopisech vysvětlit, že soulož s dívkou  starší než tři roky je v souladu s naší vírou a že Talmud nezakazuje ani pohlavní styk mezi příbuznými. To je třeba Pružinskému napsat a požádat ho, aby Ledvinovi dal milost. Jeden dopis nestačí, musíme mu napsat co nejvíce dopisů, aby viděl že to není jen můj názor, ale že je to většinový názor židovské obce v ČR, a pak jistě Ledvinu propustí.

 

   Dále musíme bojovat za změnu trestního zákoníku. Zatím ještě není možné zcela legalizovat pedofilii, to bude ještě nějaký ten rok trvat, a předtím musíme pomocí televize, filmů, novin a časopisů zmanipulovat veřejné mínění gojímů. Již teď však můžeme dosáhnout toho, aby se na nás Židy, pokud se někdo z nás dopustí trestného činu, nevztahovaly české zákony, ale Mojžíšův zákoník. Možná někteří z vás máte obavy z jeho zavedení, neboť Mojžíšův zákoník ukládá za mnoho zločinů trest smrti ukamenováním, ale v každém případě by nemohlo docházet k takovým tragickým justičním omylům, jako jsou případy Opočenského a Ledviny, kteří byli odsouzeni za svou víru. Dále musíme dosáhnout toho, aby všechny trestné činy spáchané Židy posuzovaly zvláštní soudní senáty, složené z jednoho soudce z povolání a dvou rabínů. Pak by bylo zaručeno, že nikdo nebude trestán za soulož s malými dětmi nebo za jiné činy, které gojímské zákony zakazují, ale naše víra povoluje.

Proč podporujeme Romy, Afroameričany a ostatní menšiny?

04/02/2009

Milí bratři,

Vkládám sem poslední kázání rabbiho Judela Schulewitze, které je tak zajímavé že by ho měl znát každý z našich bratrů i sester. (Pokud byste nerozuměli názvu, Afroameričan znamená negr, hebrejsky koshim, název afroameričan zavedli naši bratři v USA proto, aby vzbudili mezi hloupými bílými gojímy dojem, že tyhle neandrtálské opice jsou Američané jako oni a mají stejná práva jako ostatní Američané)

Shalom mi bratri a sestry jednotne obrezani ve viru naseho Pana Vesmiru, Satana samotneho! V nasledujicim shmoozu vam jen ukazi to, co ostatne jiz davno vite. Tj., jak jsme nesmirne inteligentni. Zatimco na verejnosti, casto schovavani na nejruznejsi spolky (je velmi dulezite se v takovych situacich nerepresentovat jako žide, ale jako nejruznejsi demokraticke, humanni, a liberalni skupiny gojimu), obranujeme cikany jak se da, neustale je hecujeme a popichujeme proti gojimum , vymysleli jsem pro ne romo-holokaust (Achtung, achtung! Zde musime byt velmi opatrni a nemichat to s NASIM a POUZE pro nas ekonomicky vyhodnym 6-milionovym holokaustem svatych dusi nasich sester a bratru ktere proletely plynovymi kominy), nabizime jim zadarmo nase advokaty, privazime je autobusy tam kde sami mame ruzne akce (jako napr. pochod neonacku na vyroci Kristalove Noci, Praha 2007) a nackove by nas radi vyrusili, a pak cikany primo z autobusu vypustime na pochodujici nacky jakorozzurene psy, – tak v zakulisi, mezi nami samotnymi, se na cikany samozrejme divame naprosto jinak. Jak bratr Petr Pavlovsky nas pravdive informuje v nasem casopisu Maskil, vydani Tevet 5769 (ci gojimsky Leden 2009) dostupny na nasi http://www.www.bejtsimcha.cz,  tak s cikany mame spolecneho jen pouze to, ze oba jsme parazity ve vetsinove (tj. gojimske, tj. pouze aw-dam rasy) spolecnosti. Ano, proc se za to stydet? Samozrejme, mezi gojimy to nesmime priznat, a kdyz nas touto pravdou narknou, tak okamzite zareagujeme nasim osvedcenym proti-utokem vykriky „antisemitismus!“, „rasismus!“. Ale zde, mezi nami, se bez zadnych rozpaku podelime o pravdu. Bratr Pavlovsky spravne pise, ze nas parazitismus a cikansky parazitismus je rozdilneho charakteru: zatimco cikan okrada gojimy klasickym stylem, tj. rucne, my krademe nasi inteligenci aniz by to gojim zpozoroval. Ano, spravne mi bratrim a sestry! Zakladem vseho, krome naseho sizeni (vidite, i toto slovo by neexistovalo kdybychom nebyli a gojimy nezidili). A zde klidne si muzeme rici, co cikani jsou. A zde si dovolim pouzit presnych vyrazy z clanku bratra Pavlovskeho ‚Antisemitismus a antiromstvi‘: „Lumpenproletariat. Zlodeji. Zebraci. Obtezovatele vetsinoveho obyvatelstva. V demokratickem rezimu byli (cikani) postizitelni, my (zide) nikoliv“. Ke konci sveho clanku bratr Pavlovsky zduraznuje, ze (pro nas) je v ceske vetsinove spolecnosti jakekoli zahrnovani na spolecneho jmenovatele nas a cikanu, absolutne NEOBHAJITELNE. Kdyz bratr Pavlovsky se s nami louci, pripomina na co jsem vas upozornil na zacatku tohoto meho shmoozu: „Stavme se proti kazde diskrimanaci at uz vetsiny (napr. zen), nebo mensiny (narodnostni, – a zde doplnim sexualni orientace, pedofilu. rasove diversity, tunelaru a vysavacu ceskeho narodniho bohatstvi, atd.) ale, prob-ha! Jako gojimi, obcane Ceske Republiky, a NE jako ZIDE !!“ Ano, mi mili bratri a sestry. Nyni se nadchazime takrka v predveceru navratu nase Mesiase, Satana samotneho v Luciferove podobe! Dnes, diky nasi obetave praci, kam se podivate kolem, vidite ten zakladni produkt nasi mnohalete snahy: Demoralizace gojimu, tj. aw-dam rasy (opet opakuji: Adam = Aw-dam, v hebrejstine „ten co ukazuje krev v tvari, ruzovi, rudne“). Jejich Final Reseni, diky nami organizovane mongrelizaci s baltem 3. sveta je za dvermi. Proto nepolevujte ve snahach (ale vzdy pod gojimskou rouskou! Gojimi nesmi zpozorovat ze to delame my!) podporujte cikany jak jen muzete. Hecujte je, popichujte, a klidne do nich invetsujte ve forme penez, ci nasich pravniku, socialnich programu, a tak podobne. Vsemi silami podporujte emigraci Vietnamcu. Stimulujte emigarci muslimu (cim tmavsi, tim lepsi) mezi gojimy aw-dam rasy, dokonce jim tam klidne pak stavte mesity! Vsemi silami podporujte co jiz nasi shaboz gojove (typu Kocab, Topolanek), ale tez nasi bratri okupujici dulezite pozice v nasi loutkove vlade tohoto Kocourkova, navrhli: masova emigrace negroidu z Afriky, s vymluvami ze „ceska vetsinova populace starne, nemnozi se – kdo se pak o ne bude starat? Kdo by pracoval?“, a tak podobne. A nezapomente neustale pripominejte aw-dam shiksam a gojum, ze nejlepsi je sex s negroidy (tj. potomci Neandrtalcu kteri prezili dobu ledovou v teple Afriky), ze ti jsou ti nejlepsi a nejcitlivejsi milenci. A kde treba negroidi nejsou, tak sex a mnozeni s cimkoliv ze stredniho vychodu, ci s Vietnamci (asiaticka rasa vypada celkem nevinne, ale je tez velmi ucinna v destrukci rasy aw-dam), cikany, a tak podobne. A neopomente pripominat shiksam a gojimum aw-damske rasy, ze takova integrace je velmi spolecensky prospesna, a ti co se ji ucastni svymi ciny dokazuji ze nejsou zadnymi osklivymi rasisty. V mem shmoozu jsem jen tak v kostce zrekapituloval par fundamentalnich zasad naseho programu, ale urcite mi brtatri, rabini ve vasich synagogach a yeshivach vam pravidelne o shabesu dodavaji detailni instrukce a usmernuji cinnost pro nadchazejici tyden. Nakonec bych se zminil o nasem poslednim uspechu rasove likvidace nami tak nenavidenych gojimu, opet opakuji to jsou POUZE ti z aw-dam rasy (tez vseobecne nazyvani „bili“): Pote, co do vedeni loutkove vlady naseho Golema na hlinenych nohou, tj. USA, jsme dosadili mutanta, krizence (jak vite ze synagog, hebr. „mamzer“) Obamu, tak ted jsme dosadili dalsiho mamzera do pozice Ministra Spravedlivosti, Erica Holdera. Eric je nas osvedceny mamzer, jiz v minulosti se prokazal ze je tim psem ktery vi kdo je jeho Pan: v dobe kdy Golem na hlinenych nohou byl veden nasim shabboz gojem Billem Clintonem, Eric v poslednich dnech Billovy vlady zabezpecil pardon pro naseho bratra Marca Riche (narozen v Belgii z nasi drahocene chazarske vetve, jako David Reich), nejvetsiho danoveho zlodeje (ale zadne strachy, penize mely ten spravny smer toku: Satanova Synagoga, a Stanovo Kralovstvi, nas predrahy Izrael) v historii Golema na hlinenych nohou (tj. USA). Omlouvam se bratru Jehudovi ze nepouzivam carek a hacku jak doporucuje vyse. Pisi z nasi Yeshivy, a vedeni stale mi opakuje, ze s tim „upgrade“ carku a hacku musime pockat, ze cena toho software ma jit dolu. Shalom. Rebe Judel Shulewitz

Rebe Judeli, pokud budeš psát takto dlouhý příspěvek, můžeš ho napsat  s háčky a čárkami v MS Wordu a poslat to jako přílohu k emailu, předpokládám že používáš software od společnosti Microsoft, je přece svatou povinností každého vyznavače židovské víry používat košer softvare od našeho bratra Billa Gatzenskyho, známého pod gojímským jménem Gates a mimo to Microsoft přece prodává židovským obcím a synagogám svůj košer software s 50% slevou. A to pochopitelně platí i pro ostatní bratry, redakční email je Jehudaeisenkraft@yahoo.com

Shalom

Jehuda

Proč podporujeme homosexuály a pedofily?

01/02/2009

Milí bratři,

Téma homosexuality je v dnešní společnosti natolik důležitá otázka, že je nutné k tomu zaujmout jednoznačné stanovisko. Někteří naši bratři a sestry a ač je to s podivem tak i někteří rabíni nemají k této otázce jednoznačné stanovisko. Přitom stačí podívat se do Talmudu a tam zjistíme, že naše víra se k pohlavnímu styku mezi dvěma muži staví velice příznivě a že dokonce považuje homosexuální styk za zcela normální a prospěšný. V Talmudu najdeme velikou řadu případů z našich dějin, stačí jen namátkou zmínit, že už náš praotec Abrahám souložil s jedním ze svých otroků, Mojžíš měl poměr s Jozuem, kterého proto vybral za svého nástupce, náš první král Saul měl zase poměr s prorokem Samuelem a obzvláště silnou homosexuální orientaci měl král David, který si pořídil celý harém mladých chlapců ve věku kolem deseti let. A to jsou jen ty nejznámější případy ale mohl bych jmenovat i další, poměr s jiným mužem měli také například Izák, Jákob, proroci Eliáš, Izajáš, Daniel, Ezdráš a Nehemijáš, Jonáš i mnozí další.

Řada z vás jistě tyto informace nevěděla ale je dobré je znát, neboť když víme že i naši patriarchové, králové a proroci souložili s jinými muži, pak není žádná hanba být homosexuál. Gojímové tvrdí, že homosexualita je proti přírodě, že je přirozené aby muži spali s ženami, avšak Talmud má pro homosexualitu vysvětlení. Jak známo duše se po smrti převtělí do novorozeného dítěte. Stane se, že dojde k chybě, vždyť ani náš otec Adonai nemá oči všude, že se duše muže převtělí do těla ženy a naopak duše ženy převtělí do těla muže. Sexuální zvyky se však převtělením nemění, a proto muže, který byl v minulém životě ženou i nadále sexuálně přitahují muži a ženu, která v minulém životě byla mužem, i nadále přitahují ženy. Vidíte tedy, že homosexualita je zcela přirozená.

Po celou historii, kdy v Evropě vládli gojímové, jsme však homosexuální styk nemohli provozovat, neboť gojímské zákony toto chování přísně trestaly. V celé Evropě byl za styk mezi dvěma muži trest smrti, homosexuálové, neboli sodomité, jak se tehdy říkalo byli upalováni na hranicích. V Rakousku zrušil trest smrti za homosexualitu teprve císař Josef II. A sodomité byli nadále trestáni vězením.

Poté co jsme se dostali k moci, usilovali jsme o legalizaci homosexuality, ale vzhledem k náboženskému cítění drtivé většiny gojímské populace jsme nemohli homosexualitu zcela zlegalizovat. Teprve poté co se k moci dostala Komunistická strana Československa, která byla řízená našimi bratry, bylo možné styk mezi osobami stejného pohlaví legalizovat. Stalo se tak v roce 1961. Již tři roky předtím, naši bratři v ÚVKSČ povolili potraty, aby omezili porodnost gojímů, jak je přikázáno v Talmudu. V roce 1961 se jim podařil další důležitý krok k rozvrácení gojímské společnosti, a to legalizace homosexuality. To pro nás znamenalo velké vítězství, nadále však byla homosexualita považována za nemoc, a nadále byl trestný pohlavní styk s osobami stejného pohlaví mladšími než 18 let. Po sametovém podvodu se našim bratřím ve vládě a v parlamentu podařilo zrušit i toto a homosexualita přestala být považována za nemoc. Zároveň jsme zahájili kampaň na ovlivnění veřejného mínění ve prospěch homosexuálů. Ani legalizace neznamenala, že by se postoj gojímů k homosexuálům změnil a homosexualita byla nadále odmítána. My jsme však dokázali intenzivní propagandou pomocí televize, novin, časopisů i literatury, že veřejnost začala gaye a lesbičky tolerovat. To by nebylo možné bez usilovné práce tisíců našich herců a režisérů, novinářů i spisovatelů a nebylo by to možné bez různých realityshow, ve kterých jsme zmanipulovali hlasování a nechali vyhrát homosexuály. Česká veřejnost sice i nadále s homosexuály nesympatizuje, ale většina lidí je alespoň toleruje a to nám stačí. Dalším krokem mělo být zavedení registrovaného partnerství. Proti tomu byla nejen většina české veřejnosti, ale i řada politiků. Intenzivním lobingem, podplácením i zastrašováním politiků i manipulací s průzkumy veřejného mínění se nám nakonec podařilo prosadit zákon číslo 115/2OO6 o registrovaném partnerství, zákon, který se stal zbraní v našem boji za zničení tradiční gojímské rodiny. Musím však bohužel konstatovat, že zákon nesplnil naše očekávání. K destrukci rodiny nedošlo, každoročně je uzavíráno přibližně stejně manželství jako předtím a mezi našimi teplými bratry se zákon nesetkal s příliš velkým nadšením, za dva roky jeho platnosti bylo uzavřeno pouhých šest set partnerství. Ani tento nezdar nás však nemůže zastavit, naším dalším cílem je zrovnoprávnění registrovaného partnerství s manželstvím. Podařilo se nám na ministerstvo spravedlnosti dosadit našeho teplého bratra JUDr. Jiřího Pospíšila, který při přípravě nových zákonů prosazuje zájmy homosexuálů a doufejme, že se mu ještě v tomto volebním období podaří prosadit zrovnoprávnění svazků osob stejného pohlaví s manželstvím. Kromě toho musíme homosexualitu nadále propagovat v televizi, novinách, časopisech a v literatuře, jak jsme to dělali doposud. Musíme také propagovat homosexualitu ve školách, neboť malé děti, které ještě nemají pevný světonázor jsou k propagandě nejnáchylnější. Chtěl bych zvláště pochválit naše teplé bratry ze skupiny Nightwork s jejich písní globální oteplování a televizi Óčko, která jejich videoklip vysílá. Takhle je to třeba dělat. Věřím že není daleko den, kdy v České republice bude premiérem gay nebo lesbička, tak jako je tomu na Islandu a kdy bude homosexualita gojímskou veřejností přijímána jako něco zcela normálního, jako v Nizozemí.

Naším dalším úkolem je legalizace pohlavního styku s malými dětmi. V tomto případě dává Talmud zcela jednoznačné stanovisko. V talmudu se radí se zbavovat panenství souloží děvčátka, jež mají tři roky a jeden den, je-li mladší tří roků, není to větším hříchem, než jako když prstem se dotkneš oka a zaslzí. O tom jestli je dovoleno souložit i se stejně starými chlapci jsem v Talmudu nic nenašel, protože to však není zakázáno, logicky je to povoleno. Jinde se píše, že Žid se může oženit s tříletou dívkou. Naše víra nám tedy dovoluje souložit s dětmi od tří let. I zde bych mohl doložit řadu příkladů z Talmudu o tom kteří patriarchové, izraelští králové či proroci souložili s malými děvčaty, nemá to však význam, neboť to byli skoro všichni. Nejznámější příklad je král Šalamoun, který si zvláště potrpěl na malé dívky ve věku kolem pěti nebo šesti let a stovky takto malých dívek připravil o panenství.

Zákony České republiky však dosud neumožňují souložit s dětmi mladšími než 15 let a za pohlavní zneužívání dětí hrozí jeden rok až osm let vězení. Mnozí bratři se tak dostali do střetu se zákonem, jen proto že plnili přikázání naší víry. Příkladem může být náš brat, sochař Pavel Opočenský. Málokdo ví, že Pavel Opočenský je hluboce věřící judaista a celý život se řídí podle Talmudu. Opočenský především svým zvrhlým „uměním“ usiluje o zničení kultury a uměleckého vkusu gojímských psů. V Talmudu se píše „dokonce i ti z nejlepších gojímů by měli být zabiti“- Soferim 15, Pravidlo 10. Rabbi Majmonid řekl, že Rabbi Majmonid: „Přikázání „nezabiješ!“ znamená, že nesmí býti zabíjeni synové Izraeli.“ „Gojím však a kacíř nejsou syny Izraelovými. Je tudíž možno s klidným svědomím a podle libosti zabíjet gojímy. Ba, něco více. Nehrozí-li nebezpečí, pak je to přímo povinností Žida neboť je psáno:„Nejlepšího z pohanů zab!“ Rabbi Bakaj zase prohlásil, že „Prolévající krev gojímů Bohu oběť přináší.“ Bratr Opočenský se doslova řídil těmito moudrými radami rabínů a zavraždil sedmnáctiletého skinheada Aleše Martinů. Případ dostal u Vrchního soudu na starost židovský soudce a tomu se podařilo našeho bratra osvobodit, neboť plnil jen svoji náboženskou povinnost, v oficiálním zdůvodnění rozsudku soudce prohlásil Opočenského čin za sebeobranu. V roce 2OO4 se bratr Opočenský dostal znovu před soud, a to jen proto, že souložil s malými shiksami, což mu naše víra povoluje Soudce je však bohužel vázán českými zákony a nikoliv Talmudem, a proto musel opočenského poslat do vězení. Již za dva roky byl ovšem podmínečně propuštěn. Opočenský je člověk, který byl souzen za svoji židovskou víru a to je velmi špatné a proto se zákony musí změnit. Jiným z našich bratrů, který porušil gojímské zákony je známý fotograf Jan Saudek, který několik let souložil se svojí nezletilou dcerou, což je v souladu s naší vírou, ale porušuje to české zákony, které zakazují sex mezi příbuznými i sex s dětmi do patnácti let. Jan Saudek se sice před soud nedostal, neboť o policie se o tom dozvěděla, až když byl případ promlčen, kdyby se však o tom policie dozvěděla dřív, Honza by musel kvůli své víře do vězení.

Jistě se ptáte, proč zákony trestající sex s malými dětmi prostě nezrušíme a pedofilii nezlegalizujeme, tak jako jsme zlegalizovali homosexualitu. V současné době si však něco takového ještě nemůžeme dovolit kvůli veřejnému mínění, neboť 99% gojímů pedofilii odmítá. Názor celého národa musíme prozatím respektovat ale budeme se snažit ho změnit. Použijeme veškerý náš vliv v médiích a budeme propagovat pohlavní styk s dětmi jak jen je to možné. Naši režiséři budou točit romantické filmy o vztazích dospělých mužů a malých děvčátek, v dalších filmech budou pedofilové vystupovat jako kladní hrdinové, podobně jako dnes v amerických filmech vystupují v rolích kladných hrdinů černoši. Do pánských časopisů budeme psát články jak je skvělý sex s šestiletou holčičkou, budeme psát a vydávat knihy ve kterých budeme otevřeně popisovat sex s dětmi s cílem přesvědčit čtenáře, že je to něco normálního. Budeme také co nejvíce šířit dětské porno. Pediatři i jiní lékaři naší víry budou vystupovat v televizi, a psát odborné články o tom, že pohlavní styk malým dětem neškodí a dokonce že je prospěšný pro jejich zdravý tělesný i duševní vývoj. Další lékaři začnou tvrdit že pedofilové se tak narodili, že za to nemohou a že jsou jinak slušní lidé a také to že pedofilní sklony má 5% občanů a že i oni mají svá práva. Protože gojímové jsou jako stádo ovcí, bezpochyby nám uvěří a postoj veřejnosti k pedofilům se bude zlepšovat. Nakonec přijde doba, kdy lidé v České republice i v celé Evropě a Severní Americe začnou pedofily tolerovat, a pak změníme zákony a legalizujeme pohlavní styk s dětmi od tří let.

Ještě důležitější než propagace pedofilie je pro nás propagace rasového míšení. Naším cílem je vpustit do Evropy desítky a stovky milionů barevných a promísit je s evropským obyvatelstvem. Jen tak se nám podaří zničení nenáviděných Árijců, kteří představují jedinou hrozbu naší vládě nad světem. Bratr Judel v příspěvku k předcházejícímu článku o lesbické premiérce Islandu vysvětlil náboženské důvody, proč nenávidět Árijce. Náboženské důvody však nejsou to nejdůležitější, hlavní je že jedině bílá rasa je schopná se nám postavit na odpor. Barevní bastardi se nikdy na odpor proti naší vládě nepostaví. Proto musíme napumpovat krev negrů a jiných podlidí do žil Árijců, a tak vznikne rasa bastardů, určených k otroctví a my, příslušníci vyvoleného národa jim budeme vládnout. Bratři moji, pokud znáte historii, víte, že rasové míšení zničilo Římskou říši, antické Řecko, Starověká Egypt, Mesopotámii, Indii i jiné země. Vždy když se krev bělošských vládnoucích tříd či kast těchto států smísila s krví negroidních či asiatských podlidí, nevyhnutelně následoval úpadek a pád těchto říší. Naši bratři, kteří žili ve starověkém Římě, se aktivně podíleli na zkřížení a promíšení starých Římanů hlásáním rasového rovnostářství a jiných zhoubných ideologií. A tak, jako jsme zničili nenáviděný Řím, tak zničíme i Evropu a Ameriku. Podpora rasového míšení je základní povinností každého Žida. Ale pozor milí bratři, týká se to jen gojímů. My sami se nikdy a za žádných okolností nesmíme snížit k tomu, abychom si vzali barevnou ženu nebo abychom dali svoji dceru za ženu barevnému muži. To by znamenalo ztrátu našich schopností a inteligence, degeneraci a nakonec zánik našeho národa. Proto mě velmi mrzí, že někteří z našich bratrů nedbají na svoji rasovou čistotu, smutným příkladem je William Cohen, bývalý ministr obrany v Clintonově vládě, který je ženatý s černoškou. Takové věci v našich řadách nesmíme trpět, tvrdím, že lidé jako Cohen by měli být vyloučeni z židovské obce a prokleti. Mezi bílými gojímy však naopak musíme rasové míšení ze všech sil podporovat. Jen tak se z hrdých Árijců stane beztvará šedivá masa bastardů, jen tak se z nich stane národ otroků.

Musíme vpustit do České republiky co nejvíce Asiatů, Arabů a černochů a snažit se je promísit s Čechy. Ptal jsem se svého přítele Joshuy Begina z New Yorku, jaké naši američtí souvěrci používají prostředky při dosažení tohoto cíle. Je třeba abychom to věděli, neboť stejné prostředky musíme použít i v ČR.

Begin mi řekl, že v USA, v době kdy vládli gojímové, bylo míšení ras zakázáno. Teprve v šedesátých letech dosáhli naši bratři legalizace smíšených sňatků a od té doby se začali rodit bastardi jako je Barak Obama. Samotná legalizace by však nestačila, bílí gojímové nijak nestojí o sňatky s barevnými, a proto musí naši souvěrci rasové míšení podporovat ze všech sil.

Jednou z jejich taktik je rasová integrace. Snažíme se aby černoši a asiaté chodili do stejných škol jako běloši, aby pracovali ve stejných povoláních, aby bydleli ve stejných městských čtvrtí, ve stejných ulicích a domech, aby chodili do stejných restaurací, barů a klubů, aby jezdili ve stejných autobusech a vlacích atd. jinými slovy, aby bylo co nejvíce příležitostí k seznámení. Do šedesátých let byla v USA rasová segregace, černoši měli své školy, kostely, restaurace, dopravní prostředky atd. To však naši bratři zrušili a dnes barevní žijí společně s bělochy.

Druhou naší zbraní je masová propaganda a to zejména pomocí Hollywoodu a televize obecně. Jistě jste všichni viděli mnoho filmů, kde vystupují smíšené páry, nejčastěji černoch s běloškou či běloch s asiatkou. Jeden takový film, o lásce bělocha a černošky, vysílala zrovna včera naše televize Nova, říkám naše proto, že jak asi víte Nova patří předsedovi federace židovských obcí USA Ronaldu Lauderovi. V těchto filmech je rasové míšení vydáváno za něco zcela normálního a běžného a v televizi je tak stokrát častější než ve skutečnosti. V dalších filmech alespoň vystupují černoši nebo jiní barevní jako kladní hrdinové, což má za cíl vzbuzovat dojem že jsou to dobří lidé a že se nijak neliší od bělochů. Propagandu provádíme též v knihách, naši autoři napsali mnoho romantických knih o lásce mužů a žen z různých ras a zejména pomocí časopisů. To se nakonec dělá i v České republice, v časopisech pro ženy píšeme o tom, jak je dobré vzít si například Araba, v časopisech pro muže zase píšeme o tom, jak krásná a sexuálně přitažlivá jsou děvčata z Latinské Ameriky či z jiných částí světa. Propagandu provádíme také tím že v televizi a v časopisech se objevují téměř vždy černoši a Asiaté, kteří jsou nadprůměrně hezcí, obvykle se jedná o míšence s bělochy. Propagandu provádíme ve školách, kde se děti učí že rasa je jen umělá sociální konstrukce, a že nemá velký význam. Důležité je také ukazovat skutečné příklady rasově smíšených párů z řad slavných herců a hereček, zpěváků a zpěvaček a dalších lidí ze showbussinesu a nebo známých sportovců. Příkladem může být slavný americký černošský zpěvák Michael Jackson, který si vzal bílou Američanku, nebo slavný golfista Tiger Woods, sám bastard v jehož žilách koluje černošská, čínská, thajská a indiánská krev, který si vzal Švédku. Při pohledu na podobné manželské páry se musí každý Žid zaradovat. Naši bratři neustále ukazují podobné celebrity v televizi, v novinách a ve společenských a módních časopisech a snaží se na jejich příkladu přesvědčit gojímy že rasové míšení je něco normálního a prospěšného. Velmi důležitá je i propaganda pomocí pornografie. V pornofilmech velice často vystupují krásné bělošky, které souloží s negry s obrovským údem nebo krásné Číňanky či Japonky souložící s bělochy. Není třeba dodávat, že tyto filmy natáčejí naši bratři a že je jejich cílem přesvědčit bílé muže i ženy, že lidé s jinou barvou pleti jsou dobří v posteli a vyvolat v nich zvědavost vyzkoušet si jaký je sex s barevným mužem respektive ženou. Můžete namítat, že v těchto vztazích jde jen o sex a jen málokdy dojde k uzavření manželství a zplození rasově smíšených dětí. To je sice pravda, tak daleko tyto vztahy dojdou jen zcela vyjímečně, avšak pro naše cíle úplně stačí když se bílý muž či bílá žena nakazí nějakou pohlavní nemocí, nejlépe AIDS, a tu pak šíří dále. Jako dobrý příklad mohu uvést jednoho Kamerunce, žijícího v Polsku, známého bojovníka za lidská práva a mediální hvězdu, který sváděl polské ženy a souložil s nimi bez ochrany, přestože dobře věděl že má AIDS. Během několika let, než byl odhalen a zatčen se mu podařilo nakazit několik desítek žen. Náš černý přítel spojil příjemné s užitečným, užíval si sex s běloškami a zároveň roznášel mezi nenáviděné gojímy smrtelnou nemoc. A právě k tomu slouží naše propaganda. Jestli se hloupí gojímové nakazí virem HIV a zemřou, nebo jestli zplodí dítě s mužem či ženou jiné rasy je jedno, v obou případech dojde k oslabení bílé rasy a posílení nás, sionistů.

Třetím způsobem, jakým podporujeme rasové míšení je to, že necháme tisíce černých či jiných barevných mužů zbohatnout. Některé necháme vyniknout ve sportu, jiné v populární hudbě či ve filmu, z dalších uděláme politiky a státní úředníky a jiné necháme protekčně vystudovat na inženýry, právníky či lékaře, aby vydělávali slušné peníze. Jistě se pak najde nějaké bílá děvka, která se za ně pro peníze provdá. Naopak pracující bílé muže v USA zatěžujeme tak vysokými daněmi že si často nemohou ani dovolit založit rodinu a mnoho bílých žen se prodá barevným mužům. Michael Jackson a Tiger Woods mají stovky milionů dolarů, desetitisíce nebo statisíce bílých kurviček se však prodá za zlomek těchto peněz.

Čtvrtým způsobem, který používají naši američtí souvěrci je obsazení zemí třetího světa americkou armádou. To má pochopitelně i řadu jiných důvodů, ale mimo jiné to také podporuje rasové míšení. Když jsou statisíce svobodných mladých mužů poslány do zemí, kde není jediná bílá žena, mnozí z nich podlehnou nějaké místní barevné děvce, která se chce dostat do USA a jediným způsobem jak se tam dostat je provdat se za Američana. Divili byste se milí bratři, kolik vojáků se po letech služby v Asii či v jiné části světa vrátí domů s manželkou jiné barvy pleti. Zvláště známé tím byly Filipíny, které téměř sto let okupovala americká armáda, a protože místní ženy jsou hezké, desetitisíce z nich se přivdaly do USA.

Jsou pochopitelně i další způsoby jak podporovat míšení rasy, ale tyto čtyři jsou nejdůležitější. Až se nám podaří zaplavit Českou republiku barevnými, budeme muset použít stejnou taktiku, jakou používají naši američtí bratři.

Stejně tak musíme zlegalizovat i pohlavní styk se zvířaty. I tento druh pohlavního styku nám naše víra povoluje, v Talmudu je psáno: Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden, s dobytkem obcoval i Ábel,  Izák a Jákob, stejně tak jako Noe a jeho synové. Mojžíš to sice zakázal, ale tento zákaz nebyl nikdy dodržován. Král David, stejně tak jako králové Jerobeám, Jehů a Joakím, i proroci Ezechiel, Ozeáš, Abidiáš Zachariáš a Malachiáš často obcovali s krávami, ovcemi a kozami. V Bibli, která je určená pro gojímy se o tom nepíše, ale v Talmudu ano. Podle Talmudu není soulož se zvířetem žádná hanba a tento druh pohlavního styku je povolen nejen mužům, ale dokonce i ženám, o čemž svědčí výrok z Talmudu: Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. České zákony nám však nedovolují obcovat se zvířaty. Proto budeme muset zákony změnit a ještě předtím spustíme velkou mediální kampaň za účelem ovlivnění veřejného mínění, stejně jako to děláme v případě homosexuality a jako to uděláme v případě pedofilie. Styk se zvířaty budeme propagovat v televizi i v novinách a v pánských magazínech a naši sexuologové budou říkat jak je to příjemné a prospěšné. Nepochybuji že se nám podaří veřejné mínění gojímů ovlivnit a za pár desetiletí bude pohlavní styk se zvířaty zcela běžný a společensky tolerovaný, tak jako je dnes tolerovaná homosexualita.

A to ještě není všechno. Stejně tak musíme podporovat fetišismus, sadomasochismus, nekrofilii a jiné deviace. Povinností každého Žida musí být propagovat jakýkoliv druh sexu, kromě sexu mezi mužem a ženou stejné rasy a přiměřeného věku. Tak se nám podaří rozvrátit společnost a mravy hloupých gojímů a naše moc nad celým světem bude zcela neomezená.

Adonai!

Jehuda

Islandskou premiérkou je lesbička

30/01/2009

Na Islandu v důsledku finanční krize padla vláda a prezident pověřil sestavením nové vlády ministryni sociálních věcí Johannu Sigurdardottirovou, která se otevřeně hlásí ke své lesbické orientaci viz: http://www.queerty.com/iceland-gets-lesbian-prime-minister-20090128/

Milí bratři, tato zpráva pro nás znamená velké vítězství. Každý Žid kdekoliv na světě musí mít obrovskou radost z takové skvělé zprávy. Nejprve zvolení Obamy prvním černošským prezidentem USA a teď tohle. Pochopitelně že význam její funkce nemůžeme srovnávat s funkcí Baraka Huseina Obamy, Island je malá zemička, má jen 3OO.OOO obyvatel, tedy méně než žije v Brně nebo v Ostravě, ale přesto tato zpráva musí znamenat pro každého Žida velmi mnoho. Johanna Sigurdardottirová je první předsedkyní vlády v dějinách lidstva, která se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci. Johanna Sigurdardottirová je rozvedená a z prvního manželství má dvě děti, avšak již řadu let žije v registrovaném partnerství se svojí lesbickou přítelkyní. Jistě že již v minulosti byly homosexuální hlavy států, jako příklad může sloužit římský císař Nero (54-68), anglický král Edward II. (1307-1327) nebo americký prezident Lyndon Johnson (1963-1968), ti však svoji sexuální orientaci tajili, král Edward II. byl dokonce poté, co jeho homosexualita vyšla najevo, svržen a zavražděn. Nyní je však situace zcela jiná, Johanna Sigurdardottirová se ke své orientaci hlásí a ani to jí nezabránilo stát se premiérkou. To dokazuje jak je naše moc nad Islandem pevná a jak pokročil náš program na rozvrat gojímských národů. Může nás to těšit o to více, že Island jako jediná sto procentně rasově čistá země na světě je oblíbenou zemí neonacistů a jiných antisemitů. I známý americký rasista a antisemita a bývalý vrchní velitel KuKluxKlanu David Duke ve knize Moje Probuzení (download knihy: http://www.europskenarody.info/Moje Prebudenie.html) tvrdí, že Island je jedna z nejvyspělejších zemí světa, a to, že se na Islandu, kde nejsou žádné přírodní zdroje podařilo vybudovat takto bohatý a prosperující stát považuje Duke za důkaz nadřazenosti bílé rasy. Teď Duke a podobní rasisté musejí sklonit hlavu před naší mocí, když jejich ideální stát klesl tak hluboko. Islanďané byli kdysi národem statečných Vikingů, islandští piráti byli před tisíci lety postrachem celé Evropy a Islanďané také objevili Severní Ameriku. A právě takto kdysi hrdý národ statečných mužů se nám podařilo natolik morálně rozvrátit, že si nechají vládnout touhle lesbičkou. Když jsme dokázali tohle, dokážeme, dá-li Adonai, rozvrátit jakýkoliv gojímský národ.

Jehuda

Jak řídíme svět

26/01/2009

 

Gojímové a shiksy se domnívají, že v evropských zemích i v USA vládnou gojímští politici a že Židů je v politice jen menšina. Na první pohled to tak opravdu vypadá, politiků, o kterých je veřejně známo že jsou Židé je menšina. Důvodem, proč tomu tak je,  je že my sionisté musíme zůstávat skrytí před zraky veřejnosti. Jak kdysi řekl náš bratr, britský premiér Benjamin Disraeli, svět ovládají zcela jiní lidé než si myslí veřejnost.  A tak tomu opravdu je. Pokud by ve vládách a v parlamentech zasedali jen naši bratři, bylo by to gojímům podezřelé a přestali by věřit že žijí v demokratické zemi. Proto musíme dosud ještě nechat vládnout gojímské loutky, které plní naše příkazy. Jiná možnost zatím ani není. Kdyby v České republice, kde žije asi dvacet tisíc příslušníků vyvoleného národa byla celá vláda i většina parlamentu složená z našich bratrů, je možné, že by se Češi postavili na odpor. Takhle jsou však klidní a domnívají se, že si vládnou sami. Ptáte se jak dokážeme udržet loajalitu těchto nastrčených loutek? Rozhodl jsem se že by bylo třeba povědět vám o tom něco více.

Politiky dělíme do šesti kategorií

 1. Naši bratři, o kterých veřejnost neví, že jsou židovského původu. Tito politici jsou obvykle křesťané a dávají veřejně najevo svou křesťanskou víru, někdy také mluví o ochraně národních zájmů a podobné nesmysly, aby si nikdo nemyslel že se jedná o naše bratry. Příkladem může být náš milovaný prezident Václav Pružinský, známý pod jménem Klaus, stejně tak i Vladimír Špidla, Miroslav Kalousek, Cyril Svoboda, Vlasta Parkanová, Alexandr Vondra a mnozí další.
 2. Bratři zednáři, což jsou sice původem gojímové, ale bojují za naše zájmy. Do této kategorie patří většina prezidentů USA, většina prezidentů byla a jsou zednáři nejvyššího stupně zasvěcení. V České republice to není tak časté, já osobně vím jen o dvou zednářských politicích, a to Václav Havel a Karel Schwarzenberg.
 3. Lidé hloupí a nekompetentní, kteří sami nedokáží udělat jediné rozhodnutí, a jsou ve všem závislí na svých poradcích. Příkladem mohou být Georgie Bush mladší i Barack Obama (kteří jsou zároveň zednáři) ale do této skupiny patřili i Gorbačov a Jelcin.
 4. Lidé, kteří mají ve své minulosti nějakou vážnou aféru, která dosud nepronikla na veřejnost, ale nám je dobře známá. Takový politik je nám vydán na milost a nemilost, protože pokud by se postavil proti našim zájmům, odtajnili bychom tuto aféru a politik by byl velmi snadno politicky zdiskreditován a musel by z veřejného života odejít, jako se to stalo americkému prezidentu Richardu Nixonovi. V české politice jsou typickým příkladem Topolánek i Paroubek. Jakých zločinů se dopustili pochopitelně nebudu prozrazovat, ale je toho tolik, že pokud by se nechtěli řídit našimi příkazy, vytáhli bychom na ně takové věci, že by skončili na Pankráci.
 5. Gojímové s židovskými manželkami. Tento způsob je velmi starý a je popsán již v Tóře v knize Ester. Gojím, který si vzal židovku bude prosazovat naše zájmy a bojovat za upevnění naší moci. Příkladů je mnoho, patřila mezi ně většina politiků a stranických funkcionářů v bývalém  Sovětském svazu. Židovské manželky mají i exprezident Václav Havel, slovenský prezident Gašparovič a bývalý slovenský prezident Kováč.
 6. Posledním způsobem je že na viditelná ale bezvýznamná místa dosadíme hloupé gojímy nebo shiksy a v důležitějších politických funkcích, které nejsou tolik na očích veřejnosti, zasedají naši bratři. Příkladem může být vláda USA, která je složená převážně z gojímů, kteří vystupují v televizi, ale o ničem nerozhodují. Naproti tomu Federální rezervní systém, což je centrum ze kterého je řízena celá americká ekonomika, má sedmičlenné vedení, kde všech sedm členů jsou naši bratři a z dvanácti federálních bank v různých částech USA má devět židovského předsedu a zbylé tři řídí pečlivě vybraní zednáři gojímského původu.

Těmito šesti způsoby se nám daří řídit celý svět, aniž by většina hloupých gojímů o tom měla tušení.

Šlomo Afterduft Bashewiz

Velký Izrael a konečné řešení arabské otázky

22/01/2009

   Mnozí naši bratři nemají jasno, jak velký má v budoucnu být Izrael. Kam až mají sahat hranice naší Svaté země? Jistěže Izrael v budoucnu nebude zahrnovat jen ten maličký kousek území, který mu patří dnes, ale musí být mnohem větší. Židovský lid potřebuje svůj životní prostor a hranice Izraele se musí rozšiřovat do všech světových stran. Jak má být naše země v budoucnu velká je popsáno v Talmudu, kde se píše, že Izrael se má rozkládat od Nilu k Eufratu. Ano, celé tohle obrovské území svěřil Bůh nám a je na nás a na našich potomcích, abychom ho ovládli a osídlili. A dnešní vláda Izraele se podle toho důsledně řídí, o čemž svědčí všechny války, které Izrael vedl za šedesát let své existence. Když jsem byl v Izraeli, byl jsem se podívat v budově Kneesetu a nad vchodem jsem spatřil nápis: „Izrael se bude rozkládat od Nilu po Eufrat“.  Problémem může být, že na tomto území žije přes sto milionů Arabů a je otázka co s nimi. Dříve se plánovalo že musejí být vyhlazení, nakonec s pomocí amerických jaderných zbraní by nebyl problém vymazat Araby z tváře země a poté, co by radioaktivita poklesla, by jejich země mohla být obsazena naší armádou a kolonizována. Poté co se však ve Francii dostal k moci náš vůdce Nicolas Sarkozy se tyto plány změnily. Sarkozy spolu s německou kancléřskou Angelou Merkem vymysleli, chytřejší řešení, a to založení Unie pro Středomoří (fr. Union pour la Méditerranée), což je podle wikipedie  „seskupení států Evropské unie a všech  ostatních států u Středozemního moře, které bylo založeno 13. července 2008 francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym. Ten původně zamýšlel její existenci jako alternativu k tureckému členství v Evropské unii, kde by Turecko tvořilo páteř nové Středozemní unie. Z této představy bylo upuštěno v březnu 2008. Poté, co bylo Turecku garantováno, že tento projekt nebude alternativou tureckého členství v EU, přijalo Turecko pozvánku ke spolupráci.“

    Tak zní alespoň oficiální verze pro hloupé gojímy. Skutečnost je však jiná. Věřte milí bratři, že do deseti či dvaceti let bude schengenský prostor rozšířen na všechny země Unie pro Středomoří. Poté bude moci každý občan Turecka, Sýrie, Egypta, Maroka i dalších zemí volně cestovat po celé Evropě a dokonce se tam i usadit. Arabové a Turci budou mít v Evropě stejná práva, jaká dnes mají občané zemí EU. Nemusím jistě dlouze vysvětlovat, k čemu to povede. Desítky milionů Arabu odejdou do Evropy a Blízký východ se vylidní. Ti, kteří nebudou chtít odejít dobrovolně, vyžene naše armáda za Nil, respektive za Eufrat a na celém obrovském území, zahrnujícím východní část Egypta, celou Sýrii, Jordánsko, Libanon a západní část Iráku nezůstane jediný Arab. Věřte, že po odchodu většiny mladých mužů do Evropy, se tyto státy nedokáží ubránit proti našim armádám a vyhnání zbytku obyvatel bude snadné. Izrael tak konečně dostane území, které našemu lidu věnoval Bůh.

   Pro nás evropské Židy však vyvstává otázka, jak se nám bude žít v Evropě, kde třetinu obyvatel budou tvořit Arabové. Ujišťuji vás, že se nám bude žít lépe než dnes. Rozeštveme původní obyvatelstvo Evropy a nové přistěhovalce proti sobě a jak se říká, když se dva perou, třetí se směje. Evropské obyvatelstvo rozdělené mezi Evropany a Araby se bude navzájem nenávidět a my jim budeme vládnout. Budeme neutrální a budeme hrát úlohu prostředníka mezi gojímy a muslimy. Arabové v Palestině, Egyptě či Sýrii jsou naši nepřátelé, ale jejich soukmenovci v Evropě jsou naši přátelé a spojenci. Až se Sarkozymu a Merkelové podaří zaplavit Evropskou Unii Araby, pak my, vyvolený židovský národ nebudeme vládnout jen Blízkému Východu a USA, ale i celé Evropě!

Adonai 

Zvolení Obamy je náš triumf

22/01/2009

Když jsem se včera díval na inauguraci prezidenta Obamy byl jsem v euforii. Když Obama skládal prezidentskou přísahu, tekly mi slzy po tvářích. Neplakal jsem od doby kdy našeho vůdce Ariela Šarona ranila mrtvice. Tehdy to bylo smutkem, teď dojetím. Černoch v bílém domě! To je triumf našich amerických soukmenovců, největší triumf světového židovstva od doby vzniku Izraele! Zvolení černocha americkým prezidentem je důvod proč být hrdý na to že jsem Žid. Obama není Žid, ale je to loutka v našich rukou, která bude slepě plnit naše příkazy. To nakonec není nic nového. Prezidenti Reagan, Rushové i Clinton byli také loutky v našich rukou, a ti před nimi rovněž. Od smrti prezidenta Kennedyho se žádný americký prezident neodvážil nesplnit to, co po něm Židé chtějí, protože věděl, že by dopadl jako Kennedy. V tomto ohledu bylo jedno, jestli by vyhrál Obama nebo McCain, oba by byli jen nástrojem v našich rukou, důležitá je však Obamova barva pleti. To, že jsme dosadili do Bílého domu černocha je důkaz že USA je zcela v našich rukou a že můžeme dosadit k moci naprosto kohokoliv. Neonacisté říkají, že v USA vládne sionistická okupační vláda, neboli ZOG a já říkám, ano mají pravdu. USA jsou okupovány sionem a prezident, vláda, kongres a všechny úřady jsou jen správci, kteří vykonávají naši moc. Dnes už nikdo nemůže pochybovat o tom, kdo vládne Americe. Zvolení Obamy je triumf nás Židů a nad bílými Američany. Je to největší pokoření amerických bělochů v dějinách jejich země. My vládneme v USA již dlouho, naši dědové rozpoutali již občanskou válku v letech 1862-1865- donutili tupé gojímy ze severních států, aby v našem zájmu vraždili své bratry na jihu, a to jen proto že hrdí Jižané se nechtěli podřídit naší moci a odmítali poslouchat rozkazy židovských bankéřů. Později naše moc neustále vzrůstala, na konci devatenáctého století se do USA přistěhovaly miliony našich bratrů původem z Ruska a židovská populace se zmnohonásobila. V roce 1913 kongres založil Federální rezervní systém (FED) teda americká centrální banka, která je zcela v našich rukou a prostřednictvím FED řídíme americkou ekonomiku. V roce 1945 nastoupil k moci první židovský president Harry Spencer Trumann, který se původně jmenoval Harry Solomon Treumann ale před vstupem do politiky naoko konvertoval ke křesťanství a poangličtil si jméno. V průběhu padesátých, šedesátých a sedmdesátých let jsme s pomocí černochů, multikulturalistů, feministek, narkomanů a dalších hloupých gojímů zcela ovládli americkou politiku i společnost. Prezident Kennedy, který se protivil našim plánům byl odstraněn a všichni prezidenti, kteří přišli po něm chápali svou roli manekýna, který jen plní naše příkazy. Američané nadále ve volbách rozhodují, jestli bude prezidentem demokrat nebo republikán, ale protože oba kandidáti jsou pečlivě prověření gojímové, připravovaní od mládí na svůj úřad, je úplně jedno kterého kandidáta lidé zvolí. Obě strany v USA jsou židovské a ať lidé hlasují pro koho chtějí, vždy hlasují pro nás. Nyní se proces podrobení Ameriky završil, to že jsme dokázali proti vůli bílých Američanů prosadit svého prezidenta dokazuje, že USA je v našem železném sevření a nikdy se z něho již nedostane. Obama byl zvolen proto, že jsme otevřeli hranice USA a do země jsme vpustili desetimiliony přistěhovalců, kteří zanedlouho dostali americké občanství. Obamu volili všichni černoši a drtivá většina přistěhovalců, ať již z Mexika, a dalších zemí latinské Ameriky, z Jihovýchodní Asie i z islámských zemí. Protože tyto menšiny tvoří dohromady téměř třetinu obyvatelstva USA, podařilo se jim nejednotné bělošské voliče přehlasovat. Hloupí gojímové si mohou myslet že Obamu volili i běloši a že v příštích volbách mohou zvolit někoho jiného. Je to tak opravdu? Ujišťuji vás milí bratři že nikoliv, Američané jsou nadále rasisté a nikdy by nezvolili černého prezidenta. Obama získal jen něco přes čtyřicet procent bělošských hlasů a téměř šedesát procent získal McCain, což je po osmi letech katastrofální vlády George Buse slušný výsledek. 40% se může zdát hodně, ale jaká je skutečnost? Z dvou set milionů anglicky mluvících bělochů je šest milionů Židů, kteří se hlásí ke své víře. Dále jsou miliony pokřtěných Židů, nebo Židů, kteří mají jednoho z rodičů Žida a druhého nežida nebo jednoho z prarodičů Žida a zbylé tři nežidy. Celkem žije v USA dvanáct milionů našich soukmenovců, kteří se ve volebních průzkumech počítají za bělochy. 12 milionů z 2OO milionů je 6%, ale kvůli vyšší volební účasti tvoří židovské hlasy asi 8% bělošských hlasů. A nemusím jistě zdůrazňovat, že všichni naši američtí soukmenovci a soukmenovkyně dostali rozkaz od představitelů místní kehily jít k volbám a dát hlas Obamovi. Obamu volili také všichni svobodní zednáři a jejich rodinní příslušníci, kteří to rovněž dostali nařízeno od velmistrů svých lóží. Zednářů jsou čtyři miliony, s manželkami osm milionů, což díky takřka stoprocentní volební účasti znamená více než 5% voličů z řad bělochů, neboť takřka všichni američtí svobodní zednáři jsou anglicky mluvící běloši. Dále máme 4% gayů a lesbiček, těm sice nikdo neříkal koho mají volit, ale o jejich volebních preferencích nelze pochybovat, zvláště když si McCain zvolil kandidátku na viceprezidentku aljašskou guvernérku Palinovou, která je proti homosexuálům. Miliony amerických bělochů berou drogy a ti pochopitelně také volili Obamu, který prosazuje liberální přístup k drogové problematice. Dále máme v USA několik milionů vězňů, podmínečně odsouzených a podmínečně propuštěných, kteří tradičně volí demokraty, protože Republikáni prosazují přísnější tresty. Když spočteme všechny tyto skupiny dohromady, zjistíme že Obamu volilo jen něco přes dvacet procent bílých Američanů, kteří nepatří do žádné z uvedených skupin. Kdo byli tito lidé? Velká část z nich byli jehovisté, satanisté, scientologové, adventisté sedmého dne a vyznavači dalších spřátelených církví, další byli hlupáci, kteří naletěli na naši propagandu že Obama vyvede zemi z hospodářské krize, a pochopitelně také hloupé shiksy, tedy pro ty, co neumí hebrejsky nežidovské ženy, ženy jsou snadno manipulovatelné naší propagandou, a proto měl Obama více voličů mezi Ženami než mezi muži. Velká většina bílých, anglicky mluvících heterosexuálních Američanů, kteří nejsou zednáři, jehovisté, adventisté, satanisté či scientologové volila McCaina a přesto byli přehlasováni. To je pro všechny Židy na celém světě skvělá zpráva. Znamená to že Naše moc nad USA je již zcela neotřesitelná a bílí Američané, kteří USA kdysi vládli se stávají menšinou ve vlastní zemi. A USA, stejně jako každá jiná země, jejíž obyvatelstvo nebude tvořit jeden národ, ale příslušníci mnoha národů a ras, se nikdy nedokáže sjednotit v odporu proti naší moci. Proto tak usilovně podporujeme přistěhovalectví a multikulturalismus. Proto jsme zlegalizovali interrupce, aby bílé ženy rodily méně dětí. Proto podporujeme homosexualitu i rasové míšení, což je nástroj na pomalou likvidaci bělochů- našich úhlavních nepřátel. A je třeba říci že naše snaha je velmi úspěšná. Občané státu rozdělení podle rasy, náboženství, jazyka a kultury i sexuální orientace si nedokáží vládnout sami, a proto jim budeme navěky vládnout my. Přistěhovalectví, multikulturalismus, podpora údajných práv menšin a práv homosexuálů, feminismus či rasové míšení jsou naše tajné zbraně s jejichž pomocí ovládneme svět. USA jsme již ovládli a zanedlouho přijdou na řadu i evropské země.

Je pravda, že někteří američtí běloši přivítali zvolení Obamy jako dobrou věc pro americký nacionalismus, říkají že to „konečně otevře lidem oči“, pochopí, kdo jim vládne a postaví se na odpor. A já říkám, tak ať to udělají! My se jich nebojíme! Pokud se hloupí gojímové pokusí povstat proti naší vládě, pak rozdáme desítkám milionů černochů a přistěhovalců zbraně a povstání utopíme v krvi. Pokud američtí nacisté rozpoutají rasovou válku, pak tato válka skončí zničením anglicky mluvících bělochů a my, synové Sionu budeme mocnější než dříve. Při vší úcte k Johnu McCainovi, který je stejně oddaným služebníkem Izraele jako Obama, tedy Obamova vláda představuje historický předěl v dějinách židovského lidu,

Adonai!

Bude tráva legalizována?

20/01/2009

Česká republika se v těchto dnech ocitá nejblíže legalizaci marihuany v celé své historii.Kdyby parlament schválil návrh Kateřiny Jacques a Ondřeje Lišky, pěstování, přechovávání a šíření marihuany by přestalo být trestné.

Jistě všichni víte, jak je přijetí tohoto zákona pro nás důležité. Já sám pravidelně hulím trávu, nedovedu si představit jít na diskotéku a nezapálit si alespoň jednoho jointa. A věřím že většina čtenářů těchto stránek, zejména antifašisté, si také neumí život bez trávy představit. Tím, že je tráva nelegální a dealerům hrozí vězení, se pochopitelně zvedá její cena. Pokud bude tráva legální, její cena výrazně klesne a budeme si ji za stejné peníze koupit několikrát více. Proto všichni musíme lobovat za to, aby byl přijat, tak jako jsme lobovali za přijetí zákona o registrovaném partnerství.

Z kuloárů se však proslýchá, že legalizace nemá šanci.  Nad zdravým rozumem může zvítězit strach ze ztráty voličů. Já s tím však nesouhlasím.  To, že se nám podaří prosadit registrované partnerství také zpočátku nikdo nevěřil a dnes se gayové mohou brát již dva roky. Musíme se obrátit na židovské poslance parlamentu (a věřte že je jich opravdu hodně, daleko více než jen ti, kteří jsou na seznamu Židů v české politice, který se loni objevil na různých neonacistických stránkách) a stejně tak i na poslance s kladným vztahem k Židům. K přijetí zákona může přispět každý z nás, pište dopisy a emaily poslancům z vašeho kraje a napište jim, že pokud budou hlasovat proti, tak je příště nebudete volit. Nezapomínejte, že jsme to my, kdo vládne v téhle zemi, tak jak jsme proti vůli většiny Čechů prosadili registrované partnerství, a tak jako prosadíme stavbu amerického radaru, tak prosadíme i tento zákon. A pokud ne dnes, tak po parlamentních volbách v roce 2010 to prosadíme nepochybně. Nemusím snad dodávat že je to jen první krok. Jakmile si česká veřejnost zvykne na to, že tráva je legální, přijde na řadu i legalizace tvrdších drog.

Velké vítězství v Gaze

20/01/2009

Naše zbraně dosáhly skvělého vítězství. Všichni antisemité, muslimové, rasisté a fašisté i ostatní nepřátelé Židů se před dvěma lety radovali z toho, že naše armáda nedokázala zničit Hizballáh a mysleli si že již nejsme tak silní jako dříve. Nyní jsme všem antisemitům dokázali že se nás stále musí obávat a to dokonce více než kdy předtím. IDF ukázala že je, možná vedle armády USA, nejlepší a nejstatečnější armádou na světě. Každý Arab či jiný nepřítel Židů se bude třást strachy až uvidí naši bojovou zástavu. Snad v žádné válce v dějinách nebyl rozdíl ztrát tak velký jako v naší válce proti Gaze. Zabili jsme 1300 nepřátel a ztratili jsme jen deset mužů. Srdce každého Žida, svobodného zednáře, antifašisty, jehovisty, scientologa či satanisty musí být naplněno radostí nad naším skvělým vítězstvím. Věřím že toto vítězství nezpůsobila jen odvaha našich vojáků a naše skvělé zbraně, ale především modlitby milionů Židů na celém světě a Bůh nás vyslyšel a dopřál nám tohle vítězství. 

    Během války jsem denně sledoval postup našich vojsk a velmi jsem litoval toho, že tam nemohu bojovat s nimi. Nikdo nedokáže popsat pocity, které my Židé zažíváme tak, jako náš velký spisovatel Arnošt Lustig: „V Izraeli se zase bojuje. Moji bratři krvácejí a umírají. Není vteřiny, abych na ně nemyslel…Jsem na straně Izraelců bez ohledu na to, co píše Frankfurter Allgemeine nebo New York Times. Izraelci jsou důstojný, demokratický a hrdinný lid, který, když nemá na vybranou, vytáhne do boje….Opakoval bych rád.., že Izrael vede spravedlivou, třebaže tvrdou, až nelítostnou válku, na té správné straně, jak, o tom jsme přesvědčen, ukáže budoucnost. Nechte Izrael, aby se bránil. Dopřejte Izraelcům konečně klid zbraní, klid pro život, pro který jsme se narodili…..“ Právo, 15. ledna.

   O tom že válka byla spravedlivá, nemůže být pochyb, stejně jako u všech válek které naše izraelská vlast kdy vedla. Ano nestydím se to přiznat že i když jsem se narodil v České republice a mám České občanství moje věrnost a loajalita vždy patřila Izraeli. ČR je pouze mým bydlištěm, zemí kde žiji a pracuji a jejíž zákony musím dodržovat, ale moje věrnost patří Izraeli a jsem hrdý na všechna vítězství naší Armády.  Význam válek, které Izrael vedl a bude vést proti svým nepřátelům vyjádřil nejlépe Roman Joch, který prohlásil: „charakter Izraele jakožto prozápadní liberální demokracie v daném regionu, jež je obklíčena a napadána protizápadními, protiliberálními a protidemokratickými elementy… nejedná se o střet dvou rovnocenných protivníků, nýbrž o snahu uchránit politicky ušlechtilejší společnost proti mnohočetným místním politicky tyranským protivníkům… zápas Izraele za vlastní přežití proti stále neutuchajícím snahám Arabů o jeho zničení“, Závěr bulletinu č. 113, 1. 1. 2001.

    V Evropě i ve světě však lidé nechtějí uznat morální nadřazenost našich vojsk nad armádou Hamánu, stejně jako nadřazenost Židů nad Araby obecně. Mnozí gojímové nás kritizují za zabíjení civilistů. Je tato výhrada oprávněná? Pochopitelně že není, jak prohlásil jeden z nejrespektovanějších izraelských akademiků Ari Shavit, v roce 1996 poté, co naši vojáci  zabili přes stovku libanonských civilistů: “Zabili jsme je z důvodu určitého naivního přehnaného sebevědomí. S absolutní jistotou lze tvrdit, že nyní, s Bílým domem, senátem a většinou amerických médií v našich rukou nemají životy ostatních takovou cenu jako životy naše.” Shavit má nepochybně pravdu, život Palestince nemá takovou cenu jako život Žida a není třeba s nimi mít jakékoliv slitování. I zabíjení civilistů je ospravedlnitelné, neboť jeho cílem je vyhnat Palestince z Palestiny. Nakonec proč Palestinci trvají na tom, že budou žít v naší zemi, proč se nemohou usadit v Egyptě, Sýrii, Libanonu nebo nějaké jiné arabské zemi?“ Bůh dal Celý Izrael Židům a samotná existence Palestiny je v rozporu s naší vírou. Proto musí být Palestina zničena.

   Řada lidí, a mezi nimi i někteří naši bratři, kritizují to, že izraelská armáda zabíjí ženy a děti. Avšak i to je morálně ospravedlnitelné. Bývalý nejvyšší izraelský rabín Mordechai Elyahu naléhal na izraelskou armádu i vládu, ať vůči palestincům užije “nacistického řešení,” čímž mínil kobercové bombardování obydlených oblastí Gazy s vysvětlením, že pozemní invaze v nejzalidněnější oblasti světa by ohrozila izraelské vojáky. “Pokud nepřestanou poté,co jich zabijeme sto, musíme jich zabít tisíc,” prohlásil jeho syn Shmuel. “Pokud jim nestačí tisíc, musíme jich zabít 10 000 a pokud je ani to nezastaví, klidně i 100 000 nebo milión. K jejich eliminování musíme použít jakýchkoli prostředků.” Mordechai se odvolává na jednu z nejznámějších pasáží talmudu, podle níž je zakázáno riskovat životy Židů kvůli strachu o zdraví a životy palestinských civilistů. Elyahu v minulosti prohlásil, “že izraelská armáda by se neměla štítit zabíjet palestinské děti, pokud by tím zachránila židovské životy.”

   Nepochybně že rabi Elyahu má pravdu, zabíjení palestinských žen a dětí zachraňuje izraelské životy, může to znít krutě, ale uvědomte si, že z malých dětí budou za deset či patnáct let dospělí muži a mohou se z nich stát členové Hamánu nebo dokonce sebevražední atentátníci! A ženy přece mohou rodit děti, ze kterých vyroste nová generace nepřátel Izraele. Proto je zabíjení Palestinců, vojáků i civilistů, mužů, žen i dětí nejen morálně ospravedlnitelné, ale jak vám potvrdí každý talmudista, je to dokonce náboženská povinnost.

Jehuda