Archive for the ‘Monitorování antisemitů’ Category

Velitel Ku-Klux-Klanu v ČR

22/04/2009

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=635273

www.daviddukevcr.wordpress.com

Ano bratři je o tak, bývalý velitel Ku-Klux-Klanu David Duke bude o víkendu přednášet v Praze a v Brně. To je strašné. Nevím proč vláda vůbec dovolí úhlavnímu nepříteli Židů vstup do České republiky.

Neměli bychom si to nechat líbit a měli bchom uspořádat protidemonstraci, nazvanou třeba „V Praze Dukea nechceme“

Reklamy

Naši bratři v Německu se snaží infiltrovat nacionálně socialisické hnutí

14/03/2009

Je to neuvěřitelné ale je to tak, podívejte se na tento odkaz:

http://nasofi.blogspot.com/

Sám jsem nevěeděl co to znamená, když jsem uviděl tyto stránky. Mysll jsem, že je to dílo nějakého blázna či recesisty. Pak jsem ale zavolal batru Íčku Langersteinovy a ten mi vysvětlil že je to nová taktika CIA a Mossadu. Je třeba se připravit na situaci kdy by se naše vláda nad Evropou zhroutila, a proto je třeba mít své lidi i v revolučním hnutí, aby pokud by taková situace nastala, zajistili  Židům co nejlpší podmínky v novém uspořádání Evropy.

Ne každý český vlastenec je náš nepřítel

05/03/2009

Bratři a sestry

Při svém pravidelném monitorování antisemitů jsem nrazil na stránky velmi nebezpečného neonacisty, vystupující pod přezdívkou Král Šumavy. Na jeho blogu www.kralsumavy.wordpress.com se nachází články o taktice revolučního boje, články propagující nenávistproti našim romským bratrům a sestrám, citáty z nacisticko antisemitské liteatury například z knihy hraběte gobineaua oO nerovnosti lidských ras a dalí závadné texty.  Král Šumavy sám o sobě píše, že je zlý diverzant a záškodník, útočící pomocí internetového zápisníku proti státní propagandě, liberalistické cenzuře, prohnilému parlamentářství a základům multikulturní společnosti.

Jeho zápisník naplňuje skutkovou podstatu trestného činu propagace hnutí směřujícího k zmrtvýchvstání národní velikosti, zapomenutého hrdinství, vznešené kultury a zdravé společnosti. Jeho zápisník trvale ohrožuje budování demokracie, rovnosti a tolerance. Multikulturní občanskou společnost si rozvracet nedáme!

Mluvčí občanského sdružení Parazit v tísni, pan Šimon Löwy, uvádí, že nejčastějšími oběťmi jeho podlých útoků jsou Židé ovládající česká masmédia a západní filmový průmysl, mezinárodní kapitalisté z Německa, Izraele a dálného východu, ovládající 4/5 českého národního průmyslu. V neposlední řadě také útočí na parazitující cikánská etnika a negativně se staví k legalizaci narkotik a adopci dětí buzera homosexuály, což je krajně netolerantní a rasistické.

Municí Krále Šumavy jsou přísně zakázané poznatky politologie, antropologie, eugeniky a historie, jeho zbraní je protistátní obrozenecká, vlastenecká a národovecká – tedy NACIONALISTICKÁ – literatura (de Gobineau, Alois Jirásek, Viktor Dyk a další), z níž často ve svých štvavých článcích cituje.

Jeho ideálem není dekadentní humanismus, moderna a anarchie , nýbrž síla, šlechetnost a jednota. Podporuje především obranyschopnost výjimečné a krásné indoevropské (tedy indoarijské) kultury, civilizace a národnosti, která je nositelkou této kultury a civilizace, a s jejímž etnickým úpadkem i tato civilizace zanikne.

Na jeho blogu jsem narazil na velice zajímavý článek, ve kterém popisuje činnost různých vlasteneckých organizací a píše že tyto organizace pomáhají nám Židům. Inu, přečtěte si to sam:

Židé a vlastenci – společně proti národu

 Vlastenci! Ano, zajisté jste se s nimi již setkali. Jsou prý hrdí na to, že jsou Češi, chrání duchovní dědictví našeho národa, chlubí se sokolskou legitimací a ve skříni mají uloženou českou vlajku. V osobním rozhovoru k tomu druhým dechem dodávají, že volí Stranu zelených, míšení s negry je prý prospěšné, neboť to prý zkvalitňuje náš genofond a všichni lidé na světě by si měli být rovni…

Vlastenci na sto různých způsobů! Lépe řečeno demokratičtí vlastenci. Největšími českými vlastenci jsou samozřejmě Židé, koncentrovaní v jednotě Sokol. Tento rozplizlý výron hořečnatých muchomůrek stihl za dobu svého dvacetiletého nového působení zlikvidovat veškeré zbytky idealismu a nacionalismu, které snad v kruzích Sokolů přežívaly, a degradovat tak skutečné sokolství, bojovné, nacionalistické hnutí, na potupné fangličkaření nad židovskými pomníky. Tam, kde bývala dříve hrdost, bojovnost, národní vášeň a vojenskost, zívá dnes ustrnulá šablonovitost, humanitářská připosranost, šosáctví, vnitřní rozklad, duchovní hniloba a servilita strašlivých rozměrů. Který ze Sokolů vůbec vlastní zbraň? Který by byl schopný a ochotný skutečně bránit národ? Kde byli tito vlastenci, když v Janově tekla česká krev v boji proti národnostnímu útlaku? Kde byli? Počkejte, já asi vím kde: zrovna vychovávali své cvičence k multi-kulturnímu soužití, demokracii, pacifismu, humanismu a zachovávání duchovního dědictví ! (viz. stanovy ČOS, čl. 2.) Nebo syčeli své jedovaté páry na české radikální mládí u TV H@vna. Stejně jako titíž vlastenci z doby Rakouska-Uherska na tisíce mladých nacionalistů, kteří se rvali s vojskem a policií v roce 1848 na barikádách v ulicích Prahy.

Dalšími velkými českými vlastenci jsou Bojovníci za svobodu, kteří se svorně plácají po ramenou s Židy, jací že jsou to hrdinové a válečníci, prý velcí vlastenci! Tento silně koncentrovaný roztok židovského bolševismu má dokonce tu drzost, že si bere do úst Kornilovce z bitvy u Zborova! Kdo z těchto tlachajících holokaustovníků a pořadatelů výstav židovské propagandy vůbec někdy bojoval za český národ se zbraní v ruce? Kde jsou naši bojovníci za svobodu, když naše vlast opět ztrácí suverenitu, kde jsou bojovníci za svobodu, když je národní majetek rozkrádán neslýchaným způsobem, kde jsou tito bojovníci v době, kdy český národ vymírá? Počkejte, já asi vím kde: zrovna hází špínu na Němce a Slováky… To aby na konci roku opět v hrníčku zacinkal dukát, až budou Bojovníci za svobodu svorně žebrat u vrátek svých židovských chlebodárců o dotace.

Přímo velkolepým vlasteneckým sdružením je Klub českého pohraničí, složený výhradně z židovských a komunistických vlastenců. Dokonce provozují i své regionální weby. Komunisté jsou obecně velkými vlastenci. Stačí si poslechnout projevy komunistických vůdců z padesátých let, kde se slovo vlastenectví vyskytuje snad častěji než proletariát. Kdo nerad kouká na černobílé filmy, ten se může podívat na jejich stránky: 26.10. Odhalení pomníku ochráncům československých státních hranic. Byli přítomni poslanci Parlamentu ČR za KSČM Stanislav Grospič, Zdeněk Maršíček, Josef Šenfeld, poslanec Evropského parlamentu a místopředseda ÚV KSČM Jiří Maštálka, charge d’affaires Kubánské republiky v ČR Bárbara Montalvo, Karl Kathert, plukovník pohraničních vojsk bývalé NDR, Marta Morávková z Českého svazu bojovníků za svobodu… Ach, už zase ti stateční vlastenečtí Bojovníci…ruku v ruce s Židy a komunisty při odhalování lampasáckého pomníku.

Dalším, vlastenectvím oplývajícím svazem, je Svaz politických vězňů, jehož činnost – kromě zachovávání různých duchovních dědictví českého národa a bojování za svobodu – spočívá především v žalování, stěžování a sepisování udání na Dělnickou stranu.  Nejlepší bude, když se podíváme do jeho historie přímo na proklamovaný web.  Po nástupu komunistického režimu v únoru 1948 a po krutých čistkách prováděných komunistickými akčními výbory v jednotlivých svazech se konal ve dnech 8.a 9. května 1948 tak zvaný I. sjezd Svazu bojovníků za svobodu. Na něm došlo ke sloučení již očištěných ústředních výborů Československé obce legionářské, Sdružení osvobozených politických vězňů a Svazu národní revoluce. Během dalších let se změnily názvy některých sdružení, ale také celého svazu, který se přejmenoval na Svaz protifašistických bojovníků.

A jsme doma! Skutečně, název Svaz národní revoluce zde působí jako pěst na oko. A o tom, že právě legionářská obec byla za první republiky pilířem československého fašismu, o tom snad raději pomlčím úplně.

Stokrát raději budu spolupracovat s nacionálními socialisty z NO, kterých si mohu vážit pro jejich bojovnost, nezlomnost, odvahu a věrnost svým idejím – ať už spolu máme jakýkoliv (rozporuplný) vztah, než se dovolávat nějakého stáda zbabělých požidovštělých vlastenců!

Tisíckrát raději si podám ruku s mladým německým nacionálním socialistou, než dopustit, aby tu určovala zdegenerované repliky národních zájmů klika nějakých odporných vlasteneckých tlachalů, senilních udavačů a salónních ustrašenců. Protože je obrovský rozdíl mezi nacionalismem, láskou k národu a jeho vznešené kultuře, a tzv. vlastenectvím, loajalitou k prohnilému státu, opředenému přízraky Masaryka, Beneše, mezinárodního sionismu a světového liberalismu. A já jsem ryzí český nacionál, žádný servilní vlastenec!

Celý článek i s odkazy na stránky uvedených organizací najdete na 

http://kralsumavy.wordpress.com/2009/02/02/zide-a-vlastenci/

 

Co z toho plyne pro nás? To že musíme zmíněbné organizace všemožně podporovat a propagovat a případně do nich i vstupovat, neboť bojují za naši věc

Jehuda

Nejvyšší správní soud nezakázal Dělnickou stranu- černý den pro české Židy

04/03/2009

 

Bratři,

Jsem zdrcen a šokován rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který odmítl zakázat nacisticko antisemitskou Dělnickou stranu, jak navrhl náš bratr ministr Vnitra Ivan Langer (vlastním jménem Langerstein). Věřil jsem že my sionisté máme soudy pevně ve svých rukou, ale je vidět že ne. Soudy v České republice jsou zřejmě skutečně nezávislé, a proto mohou vydávat rozhodnutí které ohrožují naši moc v této zemi. Nemá smysl abych psal o podrobnostech, přečtěte si článek z našich Košer internetových stránek (Ž)IDNES.CZ:

 

Převzato z http://zpravy.idnes.cz/delnicka-strana-slavi-soud-zamitl-navrh-vlady-na-jeji-zruseni-puo-/domaci.asp?c=A090304_075308_domaci_cen

 

 

Dělnická strana slaví, soud zamítl návrh vlády na její zrušení

4. března 2009  7:53,  aktualizováno 16:18

Dělnická strana uspěla u Nejvyššího správního soudu v Brně. V pravomocném rozsudku zamítl návrh na ukončení její činnosti. O zákaz strany podezřelé z extremismu požádala vláda na popud ministra vnitra Ivana Langera. „Práce vnitra byla šlendrián,“ říká politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy.

 

Verdikt soudu rozpoutal potlesk a křik příznivců DS, kteří v síni rozvinuli vlajku se stranickým znakem. Předseda senátu Vojtěch Šimíček je okřikl a začal číst odůvodnění.

„Hlavní důvod zamítnutí je ten, že vláda neunesla ani břemeno tvrzení, ani břemeno důkazní, kterými by podložila některý z důvodů pro rozpuštění politické strany. Snažili jsme se podrobně vymezit všechny možné důvody a postup soudu, ale vláda nedokázala podložit žádný z důvodů, který by umožňoval rozpustit politickou stranu,“ řekl Šimíček.

„Výslovně jsme se obou účastníků řízení ptali, zda mají další důkazní návrhy, ale vždy bylo řečeno, že nemají. Soud postupoval maximálně korektně,“ podotkl soudce při čtení rozsudku.

Šéfa Dělnické strany Tomáše Vandase čekala před soudem asi dvacítka příznivců strany s potleskem a odznaky, šálami a vlajkou s ozubeným kolem, která je hlavním symbolem DS.

„V budoucnu bude následovat i vítězství v parlamentních volbách. A zcela určitě půjdeme tvrdě za svým cílem, abychom tuto vládní sebranku odstranili z vedení naší země a aby se tam dostali lidé slušní, čestní, kterým záleží na tom, aby Česká republika byla samostatným a suverénním státem,“ prohlásil před souvěrci Vandas.

Podle něj je verdikt prohrou ministra vnitra Ivana Langera, který by proto měl odstoupit. Sám ministr verdikt respektuje. „Soud vůbec poprvé popsal obecná kritéria, podle kterých rozhoduje v případě, že posuzuje návrh na zrušení strany pro rozpor s právním řádem,“ sdělil Langer.

 

Vandas před budovou soudu označil Langera za mafiána. „Verdikt znamená, že stále existuje právo a spravedlnost a že soud nepodlehl politickým tlakům mafiána Íčka, který si myslel, že diletantskými návrhy může dosáhnout zákazu konkurenční politické strany,“ uvedl.

Soudní jednání začalo v únoru. Vandas od počátku tvrdil, že k rozpuštění strany neexistují důkazy. „Návrh, tak jak ho předložila vláda, je tak absurdní, směšný a postrádající důkazní materiály, že soud, pokud si bude chtít zachovat svoji nezávislost, ho musí zcela rozhodně smést ze stolu,“ řekl.

Ministerstvo vnitra zastupoval ředitel sekce všeobecné správy Václav Henych, podle kterého jsou důkazy o propojení Dělnické strany s neonacisty zcela průkazné.

Také právnička Klára Kalibová nepochybuje, že Dělnická strana splňuje všechny náležitosti pro rozpuštění. „Analýza ale byla připravena špatně a já jsem ráda, že DS zakázána nebyla, protože to svědčí o nezávislosti a profesionalitě české justice,“ řekla iDNES.cz Kalibová z občanského sdružení Tolerance a občanská společnost.

 

Soudce musel jásající příznivce Dělnické strany okřiknout

Langer: rozhodnutí respektuji

„Ale i nadále budeme všechny, u kterých hrozí riziko porušování zákonů, velmi pečlivě monitorovat. Trvám na tom, že se svobodná soutěž politických stran a hnutí nemůže stát zástěrkou pro činnost neslučitelnou s fungováním demokratického právního státu a lidskými právy.

 

Paroubek: Langer je neschopný, musí z vlády

Rovněž předseda ČSSD Jiří Paroubek označil vládní návrh za špatný a Langera navíc za neschopného. Kabinet podle něho podcenil situaci a „neunesl důkazní břemeno“.

„Zásadní vina je na straně ministerstva vnitra, které nedodalo ani základní důkazy. Rozhodnutí NSS je tak spíše než o Dělnické straně rozsudkem o neschopnosti ministerstva vnitra, respektive samotného ministra Ivana Langera,“ uvedl v prohlášení Paroubek.

 

Zároveň znovu vyzval premiéra Mirka Topolánka, aby navrhl prezidentovi Langerovo odvolání.

„Dělnická strana nemá úctu k demokracii“

„Osobně doufám, že rozhodnutím NSS celá věc nekončí a Topolánkova vláda využije všech zákonných prostředků k rozpuštění Dělnické strany,“ dodal Paroubek. Nad rozhodnutím NSS vyjádřil lítost a nespokojenost.

„Populismus Dělnické strany a její neúcta k základním demokratickým hodnotám i tradicím české státnosti je zřejmá,“ uvedl šéf sociálních demokratů.

Předseda Dělnické strany Vandas už dříve ohlásil, že v případě zrušení by strana pokračovala dál, i když pod jiným názvem a logem.

Politolog a expert na extremismus Zdeněk Zbořil po vynesení rozsudku poukázal v České televizi na skryté nebezpečí rasismu a antisemitismu v české společnosti. „Existuje i na vyšší úrovni, než je Dělnická strana,“ řekl ČT Zbořil.

Upozornil i na nápadnou podobnost Vandasovy partaje s Německou dělnickou stranou, ze které před 2. světovou válkou vznikla nacistická NSDAP, v jejímž čele stanul Adolf Hitler. –

Dělnická strana

Vznikla 18. ledna 2003 na troskách Republikánské mládeže Miroslava Sládka, která byla ministerstvem vnitra rozpuštěna o rok dříve. V jejím čele stojí Tomáš Vandas, asistent výrobního ředitele blíže neurčené pražské stavební společnosti. Vandas se pravidelně zúčastňuje demonstrací pravicových extremistů, na nichž také pronáší projevy. V posledních komunálních volbách DS získala 3 mandáty.

 

Dělnické straně se věnuje i tento starší článek z deníku Týden:

 

Extremisté míří do politiky, varují odborníci

Převzato z:  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/extremiste-miri-do-politiky-varuji-odbornici_106935.html

 

 

Neonacisté mají nakročeno do politiky. Experti vyhodnotili ve zprávě o stavu extremismu v Česku, že neonacisté se loni stmelili a zahájili útok na politickou scénu: menší lokální uskupení začala podporovat oficiální politická strana.

Malé lokální skupiny, kterým začala oficiálně propůjčovat Dělnická strana záštitu a podporu, tak získaly vstupenku na politickou scénu. „Lze očekávat, že neonacističtí extremisté budou pokračovat ve své snaze vydobýt si pozice na oficiální politické scéně,“ varují autoři zprávy o stavu extremismu v Česku, kterou má on-line deník TÝDEN.CZ k dispozici.

 

Fanoušků přibývá

Naděje na zařazení se mezi ostatní politické strany navíc roste ruku v ruce s množící se oblibou u části veřejnosti. „S nárůstem sympatizantů ze střední vrstvy oživla tendence k návratu do politiky,“ píší odborníci. A odhadují, že právě získávání sympatií mezi veřejností bude patřit mezi hlavní cíle aktivistů i nadále.

A extremisté podle odborníků slavili se svou strategií úspěchy. Například při pochodu litvínovským sídlištěm Janov vyjadřovali místní obyvatelé ultrapravicovým radikálům podporu.

Oproti předchozím rokům se tak radikálové postupně dokázali vrátit z uzavřených prostor na veřejná prostranství.

 

 Pomáhá jim krize

Právě nárůst obliby pravicových extremistů u české veřejnosti vidí experti jako největší bezpečnostní riziko. Radikálové si totiž cíleně vybírají témata blízká každodenním problémům běžných lidí.

„U části veřejnosti tak mohou vzbudit falešný dojem, že jsou to právě oni jediní, u kterých se domohou zastání.“

Nahrává jim i to, že o přízeň usilují v době hospodářské krize. „Právě v době takových krizí mohou extremistické ideologie a jejich protagonisté začít dosahovat svých met.“

Extremisté se podle odborníků z ministerstva vnitra také stále více profesionalizují. Věnují pozornost stylu, image a především: naučili se pohybovat v mezích zákona. Téměř samozřejmostí se totiž stalo najímání právníků, kteří pomáhají aktivistům zorganizovat pochod, demonstraci či koncert tak, aby nedali policistů příležitost k zásahu.

Foto: Karel Šanda, ČTK

 

 

Bratři je to strašné. Kvůli tomuto antisemitskému rozhodnutí soudu jsme přišli o možnost rozdrtit naše úhlavní nepřátele v zárodku. V tomto nesouhlasím se sestrou Kalibovou (kterou dobře znám a vážím si jí jako zcela věrné a oddané sionistky), není správné že soudy v ČR jsou takto nezávislé. Nezávislost soudů musíme omezit, tak, aby nadále musely rozhodovat podle Talmudu. Pokud by NSS nebyl vázán českými zákony a ústavou ČR, ale Talmudem, musel by DS rozpustit.

 

Obávám se, že teď už DS nic nezastaví. Zanedlouho budou volby do Evropského parlamentu, kde DS získá několik procent hlasů, nevíme jestli se do EP dostane, ale v každém případě překročí hranici 1,5% hlasů pro přidělení státního příspěvku. DS tak získá miliony ze státního rozpočtu, čímž se vyřeší její hlavní problém a to je nedostatek peněz na volební kampaně. Po příštích volbách máme DS v parlamentu a co potom….

  Radím vám, milí bratři a sestry, abyste pro jistotu již dnes zažádali o izraelské občanství, pokud ho ještě nemáte. Stačí prokázat že alespoň jeden z vašich prarodičů byl Žid a máte na občanství nárok. A pak, kdyby se někdy naše nadvláda nad Českou republikou zhroutila a Tomáš Vandas se stal premiérem, by pak stačilo nasednout do letadla a odletět do Tel Avivu.

Biskup Wiliamson nechce odvolat své zločinné výroky o holocaustu

14/02/2009

Milí bratři, dnes jsem se opět věnoval monitoringu antisemitských stánek a na nacisticko antisemitském blogu www.zvedavec.org jsem našel tento článek

Biskup hájí své právo zpochybnit holocaust

12.2.2009

Britský biskup Richard Williamson říká, že jeho výzkum ho nutí vyhnout se uchýlení k „emocím“ ohledně jeho pochyb ohledně holocaustu. Williamson – který rozčílil židovské komunity svým tvrzením, že nacisté nepoužívali plynové komory k vraždění Židů – v neděli řekl, že se ponoří hlouběji do historických důkazů obklopujících nacistický holocaust Židů za druhé světové války.


„Když vidím tolik upřímných a inteligentních lidí, kteří si myslí něco jiného, musím se znovu podívat na historické důkazy“, citoval ho Der Spiegel v jeho sobotním e-mailu.

„Je to o historických důkazech, ne o emocích. A pokud najdu takové důkazy, opravím se. To ale zabere nějaký čas“, dodal zasloužilý člen kněžské společnosti Saint Pius X.

Williamson trvá na tom, že je přesvědčen o přesnosti svých předchozích komentářů a říká, že jsou zcela podloženy jeho důkladným zkoumáním v osmdesátých letech 20.století.

V rozhovoru pro švédskou televizi v lednu popřel Williamson existenci nacistických plynových komor a prohlásil, že v nacistických koncentračních táborech zahynulo jen 300 000 Židů – místo široce propagovaného čísla 6 milionů.

Jeho lednové poznámky zažehly bouřlivé protesty židovské komunity, která vyzvala papeže Benedikta XVI., aby biskup napravil své kontroverzní názory.

Williamsonova reakce byl slib, že neodvolá svá tvrzení, dokud plně „neprozkoumá důkazy“ o nacistickém holocaustu.

Vztahy Vatikánu s židovskou komunitou ochladly poté, co se papež rozhodl zrušit exkomunikování čtyř vůdců tradicionalistické kněžské společnosti Saint Pius X (SSPX), které je Williamson vůdčí osobností.

Izraelský ministr pro náboženské záležitosti minulý týden pohrozil přerušením vztahů s Vatikánem, protože podporuje „popírače holocaustu a antisemity“.

Otec Floriano Abrahamowicz – člen SSPX – se k aféře přidal a vyvolal nedávnou zuřivost médií tvrzením, že nacistické „plynové komory“ v téboře Osvětim v Polsku existovaly jen k „dezinfekci“ a nikoli k zabíjení.

 

Bratři jsem šokován, že tento britský gojímský pes odmítá odvolat své zločinné výroky. Myslím, že je zd jediné řešení, a to poslat na něj komando zabijáků z Mossadu, aby ho oddělali

Jehuda

Monitorování antisemitů- Hnutí Kreativity

28/01/2009

Milí bratři,

redakce 666info se rozhodla, že po vzoru organizace Antifa i jiných spřátlených organizací bude monitorovat činnost našich nepřátel. Nechceme se zabývat konkrétními lidmi a jednotlivými akcemi, ale chceme spíše upozornit na činnost organizací, hnutí a ideologie našich nepřátel. Monitorování začneme s velmi nebezpečnou sektou zvanou Hnutí Kreativity

Hnutí kreativity (Creativity Movement), známé též jako Světová církev Tvůrců (World church of the Creator, zkratka WCOTC) bylo založeno v USA roku 1973. Jeho zakladatelem byl Ben Klassen (1918-1993) původem ruský Němec mennonitské víry. Klassen pocházel z bohaté rodiny, jeho otec byl kulak (bohatý sedlák) a po Velké říjnové socialistické revoluci mu byla zkonfiskovaná půda a celá rodina odešla do ciziny. Z tohoto důvodu Klassen celý život nenáviděl komunisty a Židy. Klassen vyrůstal v Mexiku a v Kanadě a v dospělosti se přestěhoval do USA. Byl povoláním elektroinženýr a vystřídal řadu povolání. Původně se politicky angažoval ve křesťanské a antikomunistické Společnosti Johna Birche, brzy však poznal že Birch Society je řízená našimi bratry a jejím cílem je neutralizace a eliminace bílých rasistů. Pochopil také, že nejen komunismus, liberalismus, demokracie apod. ale i křesťanství je nástrojem v našich rukou, a slouží k ovládání hloupých gojímů. Proto Klassen založil vlastní církev a stal se jejím nejvyšším knězem (Pontifex Maximus). Církev získala velkou řadu stoupenců a rozšířila se po celých USA. Po Klassenově smrti se Pontifikem Maximem Kreativity stal reverend Matt Hall. Pod jeho velením se církev dále rozrůstala a začala pronikat i do zahraničí. Vláda USA z obavy před přílišným rozšířením této církve tvrdě zasáhla a nechala Matta Halla zavřít. Ani to, že Pontifex Maximuis je ve vězení však nezabránilo dalšímu šíření Kreativity a dnes má tato velice nebezpečná sekta stovky tisíc vyznavačů v mnoha zemích světa, kromě USA je to Německo, Itálie, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Srbsko, Chorvatsko, Venezuela, Island, Slovensko a další státy. V České republice zatím tato sekta nepůsobí, ale je zřejmě jen otázkou času, než se rozšíří i sem.

Hlavní zásady Kreativity jsou obsaženy v Klassenově knize Věčné náboženství přírody (Nature’s Eternal Religion), ze které pochází všechny zde uvedené citáty. Ben Klassen v předmluvě napsal, „ věříme, že za 6000 let historie je táto kniha nejhlubší a nejvážnější náboženskou knihou jaká byla kdy napsaná pro přežití a pokrok Bílé Rasy, nejvzácnějšího výtvoru Přírody. Jsme přesvědčení, že se Bílá Rasa vrátí do reality, pojem naše nové mocné náboženstvo, znovu získá kontrolu nad vlastním osudem a bude se rozvíjet do nových výšek o kterých nikdy ani nesnila.“

Kreativita není náboženstvím v pravém slova smyslu, jedná se spíše o pseudonáboženské hnutí. Kreativita je založena na přírodních zákonech, jedná se vlastně o aplikaci přírodních zákonů na lidskou společnost. Hlavní přírodní zákony jsou podle Bena Klassena tyto:

I. Příroda obdařila každý druh silnou instinktivní touhou po zachovaní vlastního druhu, nezajímajíc se o ostatních.

II. Příroda zakořenila do každého tvora typický instinkt, který musí celý život následovat aby mohl přivést na svět novou generaci. Jak se z jakéhokoliv důvodu, například přírodní katastrofy, odchýlí od tohoto programu, utrpí hrozné ztráty. V některých případech, když není schopný ztotožnit se se změnou, vyhyne.

III. Smrt je přirozenou součástí věčného životního cyklu a Příroda se nikdy nezajímá o přežití jednotlivce, ale jen o druh.

IV. Procenta ztrát předtím než druh dosáhne období reprodukce mohou být extrémně velká, ale ti nejsilnější a nejschopnější přežijí aby mohli přežít a vytvořit novou generaci. Slabší a méně agresivní jsou vyloučeni a vypadávají ze hry.

V. Prakticky celý životný cyklus druhů se týká přežití a dosáhnutí pohlavní zralosti. Potom kulminace životních snah dosáhne svůj vrchol reprodukováním a zajištěním nové generace, a tím pokračování nekonečného životního cyklu.

Kreativita tedy není založena na nějakých zjeveních, ale na skutečných zákonech přírody. Proto je velice nebezpečná a podcenit tuto sektu by se nám mohlo stát osudným. Vyznavači Kreativity se nazývají Tvůrci (Creator). V knize Věčné náboženství přírody je obsažena i „Podstata tvůrce“ tj. jak se má tvůrce chovat:

Podstata Tvůrce.

I. Tvůrce dává loajalitu k vlastní Rase nade vše ostatní.

II. Tvůrce je zodpovědný, produktivní a konstruktivní.

III. Tvůrce dává vysokou hodnotu cti a respektování sebe samého, a bude chránit

vlastní čest, čest své Rasy a rodiny za každou cenu.

IV. Tvůrce uznává lásku a nenávist jako dvě nejsilnější hnací sily v živote. Uznává, že oba city jsou zdravé a podstatné pro život a život s pouze jedním z toho je jako život ptáka

len s jedním křídlem.

V. Tvůrce si uvědomuje, že láska a nenávist, aby bol život konstruktivní, musí byť vedené správným směrem a jinak jsou destruktivní a sebevražedné.

VI. Tvůrce je houževnatý, optimistický, agresivní, energický a obětavý pro nejlepší zájmy svých lidí.

VII. Tvůrce se snaží být fyzicky zdatný a udržuje své tělo v co nejlepším zdraví.

VIII. Tvůrce je zvědavý, dobrodružný a má radostné nadšení pro život.

IX. Tvůrce je odolný, houževnatý, rázný, vytrvalý a neúnavný tak jako byli staří Římané.

X. Tvůrce je praktický, realistický a zaměřuje se na ty cíle a aktivity, které mají význam a stojí za to.

XI. Tvůrce je statečný a odvážný a vždy důvěryhodný.

XII. Tvůrce dává vysokou cenu životnímu postoji, snaží se vždy mít zdravý, pozitivní a

dynamický postoj k životu.

XIII Tvůrce vše dotáhne do konce a je producentem.

XIV Tvůrce je řešitel problémů.

Co Tvůrce Není.

I. Tvůrce není lehkověrný, nepřijímá lehce jakékoliv, přesvědčení, tvrzení, nebo předpoklad, kterému chybí důkaz a nebo je nerozumný ve světle jeho vlastních zkušeností

II. Tvůrce není pověrčivý a pohrdá vírou v nadpřirozené. Nebude ztrácet čas na takové víry, hry s imaginárními strašidly, duchy, bohy a démony.

III. Tvůrce se nezajímá o budoucnost, nebo blaho „podras“ a vyhýba se míšení ras, nebo jakémukoliv společenskému styku s „podrasami“ vůbec.

IV. Tvůrce se vyhýba sexuálním úchylkám.

V. Tvůrce nenaříká, nestěžuje si, ani si nedopřává sebelítost a namísto toho čelí problémům realisticky, dostává se problémům na kořen, a je rozhodnutý je řešit.

Je tedy Vidět že Tvůrci jsou tvrdí, mužní, odvážní a odhodlaní lidé a pro nás jsou velmi nebezpeční protivníci. ¨

Každý Tvůrce se musí řídit „Zlatým pravidlem Kreativity“, které znamená, že: „Co je dobré pro Bílou Rasu je nejvyšším dobrem a co je pro Bílou Rasu špatné je nejhorším zlem.

Dále Tvůrci dodržují 16 přikázání:

I. Posvátnou povinností a zodpovědností každé generace je zajistit a navždy chránit existenci Bílé Rasy na planetě Zemi.

II. Buď plodný a množ se. Dělej vše proto, aby si zalidnil svět svým druhem. Je tvým posvátným cílem zalidnit Zemi výhradně Bílými lidmi.

III. Pamatuj, že podřadné „podrasy“ jsou našimi smrtelnými nepřáteli a nejnebezpečnější z nich je židovská rasa. Našim bezprostředním cílem je neoblomně šířit Bílou Rasu a ničit nepřátele.

IV. Vedoucí princip všech našich činů by měl být: co je nejlepší pre Bílou Rasu?

V. Musíš udržovat svoji rasu čisto. Znečistění Bílé Rasy je hnusný zločin proti Přírodě a proti vlastní rase.

VI. Tvá hlavní věrnost patří Bílé Rase.

VII. V obchodních dohodách přednostně jednej s příslušníky vlastní rasy. Postupně vyřazuj všechny dohody s Židy, tak rychle jak jen to lze. Nezaměstnávej negry a barevné. Měj společenský kontakt len s členy vlastní rasy.

VIII. Znič a vyhosti všechny židovské myšlenky a vliv ze společnosti. Pracuj tvrdě na co nejrychlejším stvoření Bílého světa.

IX. Práce a tvořivost jsou géniem. Považujeme práci za urozenou činnost a vůli pracovat za požehnání naší rase.

X. Od raného veku buď rozhodnutý, že uděláš aspoň jeden trvalý příspěvek pro Bílou Rasu.

XI. Vyzdvihuj čest své rasy – vždy!

XII. Naší povinností a privilegiem pre širší plán Přírody, je usilovat o pokrok a zlepšení budoucích generací.

XIII. Musíš ctít, chránit a uctívat posvátnost rodiny a udržet jí posvátnou. Je to další článek v dlouhém, zlatém řetězu Bílé Rasy.

XIV. Celý svůj život čestně vyzdvihuj naše vyznání víry krve, půdy a cti.

Praktikuj to usilovně, je to srdcem víry.

XV. Jako hrdý člen Bílé Rasy mysli a jednej pozitivně, buď odvážný, sebejistý a agresivní. Používej konstruktivně svoji schopnost tvořit.

XVI. My, rasoví druhové Bílé Rasy, jsme určení převzít úplnou a bezpodmínečnou kontrolu nad našim osudem.

Ideologie Kreativity je tedy postavena na věrnosti k bílé rase a boji za její přežití, expanzi a rozvoj. Klassen prosazoval jako uspořádání společnosti „rasový socialismus“, což je něco podobného jako nacionální socialismus, ale na rozdíl od NS se rasový socialismus nevztahuje na jeden národ, ale na celou bílou rasu. Klassen doporučuje Tvůrcům nejíst maso, nepít žádný alkohol, nekouřit a nepoužívat cukr, za nejzdravější potraviny považuje syrové ovoce a zeleninu. Vegetariánství ani dodržování přísné životosprávy však není podmínkou k tomu, aby se člověk mohl stát Tvůrcem. Kreativita také hlásá význam rodiny jako základu bílé rasy a podporuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou sloužící k plození a výchově rasově čistých dětí a staví se na odpor proti jakýmkoliv jiným sexuálním vztahům, zejména proti homosexualitě a „prznění rasy“ tedy svazkům mužů a žen z různých ras. Kreativita vychází z tradic starověké Římské říše, Konfederace z doby americké občanské války a nacistického Německa, i když odmítá nacionální socialismus, z důvodu že jeho cílem bylo povznesení a pokrok pouze německého národa a ne celé bílé rasy.

Cílem Kreativity je dostat se k moci ve všech zemích obývaných bělochy a odstranit z těchto zemí Židy a nebílé menšiny. Konečným cílem je rasová svatá válka (angl. Rahowa, tj. racial holy war) což má být vyhlazovací válka proti Židům a nižším rasám a sjednocení celého světa pod vládou bělochů. Proto je Kreativita pro nás nesmírně nebezpečná.

Kreativita je nebezpečná hlavně z těchto důvodů:

  1. Klassen pochopil že my a naše plány na ovládnutí světa znamenají největší nebezpečí pro bílou rasu a proto celá Kreativita je zaměřena proti nám, Klassen definoval Žida jako: Následovník Talmudu; spolu-konspirátor zlomyslného plánu zničit Bílou Rasu, převážně semitského (zkříženého) původu; lidský parazit.
  2. Klassen proti nám bojuje našimi zbraněmi, které my využíváme již tisíce let, a to náboženstvím. Poznal že křesťanství je naším výtvorem a že slouží našim zájmům, a proto se postavil proti němu a rozhodl se ho nahradit novou vírou.
  3. Kreativita překonává rozdíly mezi jednotlivými gojímskými národy a snaží se o sjednocení a organizaci celé bílé rasy
  4. Klassen pochopil význam rasové čistoty i to že základní otázkou dějin je otázka rasy. To je věc, kterou my víme velmi dobře, ale gojímům se snažíme namluvit že to tak není a že mezi rasami neexistují rozdíly.
  5. Kreativita je založená na přírodních zákonech a je logická a snadno pochopitelná. Proto hrozí že Kreativita osloví masy gojímů.

Z těchto důvodů musíme vyhlásit hnutí Kreativity nesmiřitelný boj a nedovolit jí se dále rozšiřovat, neboť pokud by Kreativita zvítězila a stala se hlavním náboženstvím Američanů a Evropanů, znamenalo by likvidaci nejen naší moci ale i naší víry a našeho národa jako takového.

Více zde již napsat nemohu, pokud vás, milí bratři, tato nebezpečná sekta zajímá, podívejte se na jejich stránky:

http://www.creativitymovement.net (USA)

http://creativity-slovakia.com (Slovensko)

a můžete si přečíst knihu Věčné náboženství přírody:

anglicky: http://www.phpbbplanet.com/forum/viewforum.php?f=1&mforum=library

slovensky http://creativity-slovakia.com/holybooks.htm nebo

http://www.phpbbplanet.com/forum/viewforum.php?f=9&mforum=library

případně i jiné knihy Bena Klassena: http://creativity-slovakia.com/holybooks.htm

nebo www.phpbbplanet.com/forum/library.html

V Talmudu je psáno, že pokud chceme s nepřítelem bojovat, musíme jej nejdříve poznat, a z tohoto důvodu by každý Žid, svobodný zednář i antifašista měl něco vědět o Kreativitě.